14 lutego 2023

Ogłoszenie o zamówieniu usługi „Wczasy profilaktyczno–lecznicze dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2023 roku”

Ogłoszenie jest opublikowane na portalu e-Zamówienia pod adresem: