5 lipca, 2024

5 lipca 2024

Przydatne wakacyjne porady z dane.gov.pl

3fc69906 a762 4b03 8a05 132ed1bced23

Potrzebujecie przerwy i planujecie krótki urlop? Jeśli właśnie dopinacie na ostatni guzik swój wypoczynek, podpowiadamy, jakie dane warto pobrać z portalu danych przed wyjazdem, aby być przygotowanym na wszystko i uatrakcyjnić każdą wyprawę!

5 lipca 2024

Program „Pajacyk – wsparcie żywnościowe na rok szkolny 2024/2025”

pajacyk

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków ramach programu „Pajacyk – wsparcie żywnościowe na rok szkolny 2024/2025”. Poprzez program Pajacyk – wsparcie żywnościowe, Fundacja Polska Akcja Humanitarna wspiera dzieci i młodzież, a w wyjątkowych przypadkach również dorosłych do 24 roku życia, którzy ze względu na trudną sytuację socjalno-bytową powinny otrzymywać bezpłatne posiłki, a nie mogą […]

5 lipca 2024

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Dz.U. 2024 poz. 996. Akt prawny dotyczący oświaty i wychowania. Data ogłoszenia: 2024-07-05. Data wydania: 2024-06-28.