5 lipca 2024

Program „Pajacyk – wsparcie żywnościowe na rok szkolny 2024/2025”

pajacyk

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków ramach programu „Pajacyk – wsparcie żywnościowe na rok szkolny 2024/2025”.

Poprzez program Pajacyk – wsparcie żywnościowe, Fundacja Polska Akcja Humanitarna wspiera dzieci i młodzież, a w wyjątkowych przypadkach również dorosłych do 24 roku życia, którzy ze względu na trudną sytuację socjalno-bytową powinny otrzymywać bezpłatne posiłki, a nie mogą liczyć na pomoc z innych źródeł. Pajacyk odpowiada na potrzeby wszystkich dzieci niezależnie od ich narodowości.

Program realizowany jest za pośrednictwem placówek oświatowych i świetlic, którym przekazywane są środki finansowe. Wsparcie żywnościowe prowadzone jest podczas trwania roku szkolnego na terenie całej Polski.

Wnioski konkursowe można składać od 6 czerwca 2024, godz. 15.00 do 10 lipca 2024, godz. 16.00 poprzez platformę Witkac.pl.

Okres realizacji projektów: od 2 września 2024 do 27 czerwca 2025.

Konkurs jest skierowany do szkół podstawowych (publicznych, niepublicznych, prywatnych) oraz samodzielnych świetlic środowiskowych, w których istnieje możliwość wydawania posiłków („Placówki”). Przez samodzielną świetlicę rozumie się taką, która nie podlega szkole.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora programu.