czerwiec 2024

27 czerwca 2024

Rekrutacja 2024/25 do Szkół Polskich i szkół w systemie KNO

85b9604c b48a 4c11 b9f3 eb718117790d

Ruszyła rekrutacja na rok 2024/25 do Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w systemie kształcenia na odległość (KNO) oraz do Szkół Polskich prowadzonych przez Ministra Edukacji. Szkoły oferują całkowicie darmową edukację w języku polskim dla dzieci przebywających poza granicami RP.”

25 czerwca 2024

Kto ty jesteś? – Polak mały. Zasady wnioskowania

a19a26ce 7449 4977 afb1 c2dd6a9db826

Już w najbliższą środę, 26 czerwca, ruszy nabór do programu „Kto ty jesteś? – Polak mały”. Elektroniczny system do składania wniosków będzie otwarty do 17 lipca. Każdy wniosek niezależnie od dnia złożenia będzie poddany ocenie merytorycznej powołanych ekspertów. Poniżej przedstawiamy składniki wniosku.

24 czerwca 2024

Sprawozdanie o wysokości niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy według stanu na koniec każdego kwartału

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim Uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 14 ust. 16 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.), jednostki sektora finansów publicznych, realizujące zadania Funduszu w terminie 15 […]

24 czerwca 2024

Sprawozdania z realizacji rządowego programu „Aktywna Tablica” dyrektorów szkół i organów prowadzących za rok 2023

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdują się wzory sprawozdań z realizacji programu Aktywna Tablica za 2023 r. Zgodnie z rozporządzeniem [1] należy przedłożyć sprawozdania merytoryczno-finansowe: do 31 sierpnia 2024 r. – szkoły biorące udział w programie są […]

24 czerwca 2024

Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Busku-Zdroju

W dniu 18 czerwca 2024 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Busku-Zdroju odbyło się spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. W spotkaniu uczestniczyli Pani Ewa Pietraszek, Pani Małgorzata Zielińska-Perczak – wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach, Pan Stanisław Klimczak – Wicestarosta Powiatu Buskiego, Pan Marian Szostak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju, […]

21 czerwca 2024

Prognoza wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2025 – 2028

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo […]

20 czerwca 2024

List Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Świętokrzyski Kurator Oświaty

 „Szukajcie prawdy jasnego płomienia,  Szukajcie nowych nieodkrytych dróg”. Adam Asnyk   Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty Drodzy Uczniowie i Rodzice mija kolejny rok szkolny, rok nowych wyzwań i zmian, wielu cennych inicjatyw i twórczych działań. Koniec roku szkolnego jest dla mnie okazją, by wszystkim – Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom Oświaty, Rodzicom oraz Uczniom podziękować […]

20 czerwca 2024

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025

Edukacja prozdrowotna w szkole – kształtowanie zachowań służących zdrowiu, rozwijanie sprawności fizycznej i nawyku aktywności ruchowej, nauka udzielania pierwszej pomocy. Szkoła miejscem edukacji obywatelskiej, kształtowania postaw społecznych i patriotycznych, odpowiedzialności za  region i ojczyznę. Edukacja dla bezpieczeństwa i proobronna. Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, ich zdrowia psychicznego. Rozwijanie u uczniów i wychowanków empatii i wrażliwości […]

20 czerwca 2024

Uczniowie z Ukrainy w polskich szkołach. Ważne informacje dla rodziców / Украинские ученики в польских школах. Важная информация для родителей

3b248de6 59a6 4f5b a2bb 723a27dc3bba

Edukacja, integracja i bezpieczeństwo – to główne cele nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Od 1 września 2024 r. dzieci uchodźcze z Ukrainy zostaną objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki (szkoły ponadpodstawowe) w polskim systemie oświaty – analogicznie jak uczniowie polscy. Naukę online będą mogli realizować wyłącznie uczniowie, którzy w roku […]

19 czerwca 2024

Unieważniony! Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Łoniowie

Załączniki Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Łoniowie Data: 2024-06-19, typ pliku: PDF, rozmiar: 549 KB Unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im . Świętego Jana Pawła II w Łoniowie Data: 2024-07-02, typ pliku: PDF, rozmiar: 211 KB Pobierz wszystkie pliki