16 września, 2020

16 września 2020

SIO. Brak składnika „wynagrodzenie chorobowe” nie jest błędem aplikacji

Wiele osób zadaje pytanie, jak wykazać składnik wynagrodzenia nauczycieli, który poprzednio wykazywany był jako „wynagrodzenie chorobowe”. Odpowiedź jest prosta. Tego składnika już się nie wykazuje, ponieważ brak jest podstawy prawnej do zbierania tego typu informacji w systemie informacji oświatowej. W związku z tym z listy składników formularza wynagrodzeniowego nauczycieli składnik… czytaj więcej

16 września 2020

IV Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej Kielce 2020

W pierwszą sobotę września odbył się cykliczny IV Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej Kielce 2020. Do najważniejszych celów tego festiwalu stawianych przez organizatorów  przed uczestnikami można zaliczyć wspieranie wychowania patriotycznego młodego i starszego pokolenia poprzez aktywność artystyczną (pieśń, piosenka patriotyczna), pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju oraz pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach,… czytaj więcej

16 września 2020

VIII edycja projektu edukacyjno-wychowawczego „Oblicza Dialogu”

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie rozpoczyna nabór do VIII edycji projektu edukacyjno-wychowawczego „Oblicza Dialogu”. Projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Polski oraz z ośrodków polonijnych. Aby sprostać wyzwaniom obecnej sytuacji, wszystkie zadania można będzie wykonywać online.… czytaj więcej

16 września 2020

Stypendia, staże i konkursy na portalu mojestypendium.pl

W Polsce i na świecie działa wiele organizacji oferujących różnorodne programy stypendialne: od  programów wspierających zdolnych uczniów z małych miejscowości, poprzez stypendia dla artystów i sportowców, po programy finansujące kursy i staże w zagranicznych instytucjach. Niestety, często barierą w uzyskaniu finansowania na rozwój swoich pasji jest brak wiedzy o programach stypendialnych… czytaj więcej

16 września 2020

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu grantowego „Z TIKiem na Ty” realizowanego w ramach projektu „Lekcja:Enter”

Centrum Edukacji Nauczycieli Potest serdecznie zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do bezpłatnego udziału w projekcie grantowym „Z TIKiem na Ty” realizowanego w ramach projektu „Lekcja:Enter”. Jako wynik konkursu ogłoszonego przez Polskę Cyfrową, projekt jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcja-enter–wez-udzial-w-wyjatkowym-projekcie-cyfrowym Szkolenia mają na celu ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych… czytaj więcej

16 września 2020

Webinarium dla nauczycieli i edukatorów dotyczące kosmosu

Polska Agencja Kosmiczna we współpracy z Biurem Edukacji Kosmicznej ESERO-Polska organizują w najbliższy czwartek 17.09.2020 webinarium dla nauczycieli i edukatorów, którzy chcą w sposób nowoczesny, atrakcyjny i urozmaicony przekazywać młodym ludziom wiedzę o kosmosie. W programie: jak sprawnie poruszać się i do czego wykorzystywać zasoby na stronach ESERO i ESA… czytaj więcej