9 kwietnia, 2019

9 kwietnia 2019

Podsumowanie konferencji warsztatowej „Nowoczesna edukacja z wykorzystaniem technologii informacyjno-​komunikacyjnych”

W dniu 8 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyła się konferencja warsztatowa pn. „Nowoczesna edukacja z wykorzystaniem technologii informacyjno-​​komunikacyjnych” z udziałem dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego. Organizatorami wydarzenia byli: Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Podczas sesji plenarnej uczestnicy wysłuchali… czytaj więcej

9 kwietnia 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 1 kwietnia 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO: Dodanie nowych filtrów na liście placówek w RSPO: sposób ewidencjonowania, status publiczno-​​prawny, kategoria uczniów, czy samodzielna, czy w zespole, czy w jednostce złożonej, czy posiada filię, czy filia. Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o udzielonej pomocy materialnej w szkole Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o zajęciach dodatkowych dla uczniów w… czytaj więcej

9 kwietnia 2019

Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało „Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019”, informując, że dofinansowaniem z 0,4% rezerwy będą mogły być objęte wyłącznie zadania ujęte w Kryteriach. MEN prosi o przestrzeganie wyznaczonych terminów występowania z wnioskami o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej oraz stosowanie załączonych do kryteriów wzorów… czytaj więcej

9 kwietnia 2019

Konkursy na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach, Szkoły Podstawowej nr 11 w Starachowicach oraz Szkoły Podstawowej nr 13 w Starachowicach

Załączniki Konkursy na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach, Szkoły Podstawowej nr 11 w Starachowicach oraz Szkoły Podstawowej nr 13 w Starachowicach Data: 2019-​​04-​​09, rozmiar: 60 KB