Styczeń 2018

31 stycznia 2018

Konkurs filmowy „Mój zawód – moja przyszłość”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim Serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego uczestnictwa w Konkursie Filmowym „MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”. Załączniki Regulamin Konkursu Filmowego Data: 2018-01-31, rozmiar: 266 KB Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy Data: 2018-01-31, rozmiar: 15 KB Załącznik nr 2… czytaj więcej

31 stycznia 2018

Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych

Załączniki Zarządzenie nr 5 2018 Data: 2018-01-31, rozmiar: 3 MB

26 stycznia 2018

Wspólny list Premiera RP i Minister Edukacji Narodowej do pracodawców

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki i Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wystosowali specjalny list do pracodawców, w którym zwracają się do nich o podjęcie działań na rzecz kształcenia zawodowego, m.in. obejmowanie patronatem szkół zawodowych. – Przed nami ważne wyzwania związane z dynamicznym rozwojem gospodarczym Polski. Kontynuacja odbudowy przemysłu jest jednym… czytaj więcej

26 stycznia 2018

Komunikat w sprawie sporządzenie informacji w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2017

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji według załączonego wzoru, w terminie do dnia 1 lutego br. w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2017. Należy… czytaj więcej

26 stycznia 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 26 stycznia 2018 zmiany w systemie SIO

Uczniowie: Rejestracja nauki ucznia (indywidualnie i grupowo) Modyfikacja i usuwanie nauki ucznia (indywidualnie) Rejestracja nauki wychowanka (indywidualnie i grupowo) Modyfikacja i usuwanie nauki wychowanka (indywidualnie) Rejestracja, modyfikacja i usuwanie obowiązku szkolnego Rejestracja, modyfikacja i usuwanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego Przypisanie do oddziału podstawowego (indywidualnie i grupowo) Modyfikacja i usunięcie przypisania… czytaj więcej

26 stycznia 2018

Głową w ścianę. Stefan Kisielewski – historia intelektualnego chuligana”

Wystawę poświęconą Stefanowi Kisielewskiemu, jednemu z najznamienitszych publicystów polskich dwudziestego wieku można aktualnie oglądać do 28 lutego 2018 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach przy ul. Warszawskiej 5. Ekspozycja przedstawia serię zdjęć, dokumentów, fragmentów prac oraz biografię polityczną Stefana Kisielewskiego, polskiego prozaika, publicysty, kompozytora, krytyka muzycznego, posła na… czytaj więcej

26 stycznia 2018

Spotkanie z dr. Tomaszem Łabuszewskim „Polska powojenna: wojna domowa czy nowa okupacja?” z cyklu „Kłopoty z historią” w Przystanku Historia IPN

30 stycznia 2018 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Kłopoty z historią”, w którym podejmowane są zagadnienia dotyczące najnowszej historii Polski, nierzadko kwestii spornych i skomplikowanych. Spotkanie dr. Tomaszem Łabuszewskim poświęcone będzie sytuacji Polski po przekroczeniu w styczniu 1944 r. przez Armię Czerwoną… czytaj więcej

26 stycznia 2018

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nowatorstwa i Wynalazczości „Elektryzująca Pasja”

Konkurs „Elektryzująca Pasja”, organizowany jest przez spółkę ELEKTROTIM S.A. przy współpracy firm zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Elektroinstalacyjnym. Cele konkursu: Stworzenie dodatkowej zachęty i motywacja uczniów do włączania się w nowe inicjatywy i bycia aktywnym. Nawiązanie współpracy pomiędzy potencjalnymi pracownikami, a pracodawcami. Tworzenie w szkołach warunków sprzyjających rozwojowi aktywności uczniowskiej, ich… czytaj więcej

26 stycznia 2018

VI Międzyszkolny Konkurs Poetycki im. Łukasza Uniejewskiego

I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w VI Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim im. Łukasza Uniejewskiego. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: dla uczniów klas VII szkół podstawowych i gimnazjalistów (I kategoria) i szkół ponadgimnazjalnych (II kategoria). Szczegółowe… czytaj więcej

26 stycznia 2018

II Międzynarodowy, IV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Hubal”

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego pseudonim “Hubal” w Biskupcu, zaprasza uczniów szkół podstawowych z klas I-VII oraz uczniów klas gimnazjalnych do udziału w „II Międzynarodowym, IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Hubal”. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży postaci majora Henryka Dobrzańskiego pseudonim „Hubal”, kształtowanie i rozwijanie… czytaj więcej

26 stycznia 2018

Koncert „Moja Niepodległa”

1 marca 2018 r. o godz. 12.00 w Kieleckim Centrum Kultury odbędzie się koncert zatytułowany „Moja Niepodległa”, którego organizatorem jest Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach we współpracy ze Stowarzyszeniem PASSIONART. W koncercie wezmą udział finaliści II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej im. Henryka Rosiewicza „KIMA” z terenu województwa świętokrzyskiego. Instytut… czytaj więcej

26 stycznia 2018

Druga edycja konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat”

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego do udziału w drugiej edycji konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat”. Konkurs związany jest z programowaniem w języku Scratch i objęty został patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Szczegółowe informacje: Druga edycja konkursu „Z… czytaj więcej

25 stycznia 2018

Uwaga! Decyzja Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w sprawie pytania testowego z historii

W związku z błędną konstrukcją pytania i brakiem możliwości udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie II etapu Wojewódzkiego Konkursu z Historii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2017/2018:… czytaj więcej

25 stycznia 2018

(WAŻNE – korekta strzelnic) Informacja MEN dotycząca monitorowania zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach

Dyrektorzy szkół i placówek prowadzących strzelnice z terenu województwa świętokrzyskiego, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone będzie monitorowanie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach.… czytaj więcej

24 stycznia 2018

Zimowa wersja akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”

Akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna Woda” jest skierowana do nauczycieli, wychowawców, funkcjonariuszy komisariatów rzecznych policji, ratowników oraz rodziców. W ramach Akcji Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało wersję elektroniczną  materiału informacyjnego stanowiącego zestaw podstawowych zasad bezpieczeństwa na zamarzniętych zbiornikach wodnych, ujętego w formie plakatu oraz 4-stronicowej ulotki. Zamieszczone poniżej materiały edukacyjno-informacyjne stanowią pomoc dydaktyczną w… czytaj więcej

24 stycznia 2018

Komunikat dotyczący rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

23 stycznia 2018 r. na stronach RCL (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/190) zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, które zostało podpisane w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej 19 stycznia br. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia,tj. 24 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018… czytaj więcej

24 stycznia 2018

Komunikat w sprawie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną o charakterze socjalnym za okres styczeń – grudzień  w 2017 roku.

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń – grudzień  2017 r. Informację należy przekazać w formie elektronicznej na adres: joanna.zdziech@kuratorium.kielce.pl w… czytaj więcej