Kategoria: Bezpłatne spotkania i szkolenia organizowane przez zewnętrzne organizacje

5 grudnia 2017

Szkoła wspólnotą wychowującą i kształtującą dla Niepodległej

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli województwa świętokrzyskiego Uprzejmie informuję, że 12 grudnia 2017 r., o godz. 11.00 w Gmachu Senatu RP w Sali 217 odbędzie się konferencja pt. Szkoła wspólnotą wychowującą i kształtującą dla Niepodległej. Organizatorem konferencji jest Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP oraz… czytaj więcej

23 listopada 2017

Zaproszenie na krajowe seminarium kontaktowe w Warszawie w dniach 4-5 grudnia 2017 r. dla nauczycieli pracujących w szkołach szpitalnych, sanatoryjnych i specjalnych.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele w szkołach szpitalnych, sanatoryjnych, specjalnych i z oddziałami integracyjnymi w województwie świętokrzyskim Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Biuro Programu eTwinning serdecznie zaprasza na Krajowe seminarium kontaktowe w Warszawie w dniach 4-5 grudnia 2017 r. Seminarium skierowane jest do nauczycieli pracujących w szkołach szpitalnych, sanatoryjnych, specjalnych i z oddziałami integracyjnymi, którzy chcą rozpocząć… czytaj więcej

16 listopada 2017

Konferencja „Innowacje i inspiracje w energetycznym dyskursie sektora oświaty”

Energetyczne Centrum Nauki KPT oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na konferencję dla nauczycieli i dyrektorów, która odbędzie się 1 grudnia 2017 r. w Kieleckim Parku Technologicznym. Podczas wydarzenia będą poruszane aktualne tematy i nowinki dotyczące sektora oświaty. Prezentacje dotyczyć będą takich zagadnień, jak: metoda projekcyjna w poznawaniu ogólnospołecznej… czytaj więcej

13 listopada 2017

Warsztaty eTwinning e-jesień 2017

Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do programu lub poszerzeniem swojej wiedzy na temat naszej platformy, narzędzi i możliwości oferowanych przez Program zapraszamy na e-jesień 2017. Program warsztatów obejmuje rejestrację w eTwinning, prezentację portalu oraz jego funkcjonalności, przykładowe projekty oraz praktyczne wykorzystanie narzędzi oferowanych w Programie służących do poszukiwania partnerów, tworzenia projektu i… czytaj więcej

7 listopada 2017

Konferencja „Jak zrozumieć ucznia z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi? Praca z dziećmi i młodzieżą  z zespołem Aspergera”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach zapraszają do udziału w konferencji pn.: „Jak zrozumieć ucznia z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi? Praca z… czytaj więcej

6 listopada 2017

Konferencja „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”

20 listopada w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy, odbędzie się konferencja „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”, promująca ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training).… czytaj więcej

27 października 2017

Program eTwinning w nowej podstawie programowej. Oferta bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli woj. świętokrzyskiego w zakresie wykorzystania projektów edukacyjnych z programu eTwinning do realizacji zadań nowej podstawy programowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele wszystkich specjalności województwa świętokrzyskiego Serdecznie zapraszam na bezpłatne szkolenia warsztatowe dotyczące realizacji projektów krajowych i międzynarodowych, wykorzystania nowoczesnych technologii oraz rozwoju zawodowego nauczycieli. Aby przybliżyć program trenerzy zorganizują bezpłatne warsztaty. Udział w programie daje nauczycielom i uczniom możliwość realizacji współpracy ponad granicami – współdziałania, wymiany informacji… czytaj więcej

21 października 2017

Laboratoria Młodzieżowe na Uniwersytecie im. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej zaprasza młodzież z liceów i techników na popularyzujące wiedzę, interdyscyplinarne warsztaty z dziedziny biologii, chemii, ekologii, etyki, ochrony środowiska, psychologii i informatyki. Warsztaty będą odbywać się w doskonale wyposażonych laboratoriach i salach Uniwersytetu im. Kard. S. Wyszyńskiego na wydziale Filozofii Chrześcijańskiej przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie,… czytaj więcej

18 października 2017

Szkolenie dla nauczycieli – „Dziecko z cukrzycą w szkole”

Panie, Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, Wychowawcy świetlic szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego Serdecznie zapraszam na szkolenie! Uprzejmie informuję, że 17 listopada 2017 r. o godz. 11.00, w sali konferencyjnej nr 12 (tzw. okrąglak) Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3 odbędzie się szkolenie dla nauczycieli – „Dziecko… czytaj więcej

11 października 2017

Zmiana terminu szkolenia pocztów sztandarowych szkół z terenu województwa świętokrzyskiego

Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii i Szkoła Podstawowa nr 7 w Kielcach informują, że w związku z odbywającymi się w wielu szkołach w dniu 13 października 2017 r. uroczystościami z okazji Dnia Edukacji Narodowej, szkolenie pocztów sztandarowych zostaje przełożone na dzień 20 października 2017 r. Pozostałe ustalenia dotyczące szkolenia pozostają nie zmienione.

11 października 2017

Zaproszenie do udziału w konferencji „Kształcenie zawodowe dziś i jutro”

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza do udziału w subregionalnej konferencji „Kształcenie zawodowe – dziś i jutro”. Przedsięwzięcie jest adresowane do dyrektorów szkół kształcących w zawodach, kierowników szkolenia praktycznego oraz przedstawicieli szkół wyższych i instytutów badawczych. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00 w dniu 24 października 2017 r. w Instytucie Technologii Eksploatacji… czytaj więcej

9 października 2017

Konferencja „Dobre praktyki w diagnozie psychologicznej w obszarze edukacji – standardy dla poradni”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Psycholodzy poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz Psycholodzy szkolni województwa świętokrzyskiego zachęcam Państwa do udziału w konferencji „Dobre praktyki w diagnozie psychologicznej w obszarze edukacji – standardy dla poradni” organizowanej przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie oraz Ogólnopolską Sekcję Diagnozy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest ona adresowana do… czytaj więcej

6 października 2017

Szkolenie pocztów sztandarowych szkół z terenu województwa świętokrzyskiego

Kielecki Szwadron Kawalerii zaprasza szkoły do udziału w szkoleniu pocztów sztandarowych i flagowych szkół z terenu województwa świętokrzyskiego oraz miasta Kielce. Szkolenie realizowane jest zgodnie z „Planem Współpracy Wojsk Lądowych z Organizacjami Pozarządowymi” w ramach projektu pn. „Spotkania z Historią, czyli Polski Patriotyzm”. Szkolenie odbędzie się w dniu 13.10.2017 r. 20.10.2017… czytaj więcej

22 września 2017

Konferencja „Razem w drodze po zdrowie – edukacja onkologiczna w szkole”

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii zaprasza na konferencję „Razem w drodze po zdrowie” oraz zaprasza dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół do udziału w realizacji projektu „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. Inauguracja tegorocznej edycji nastąpi podczas konferencji pn. „Razem w drodze po… czytaj więcej

18 września 2017

Konferencja „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w dniu 18 października 2017 r. organizuje konferencję pt. „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym” z udziałem Pani Minister Anny Zalewskiej.… czytaj więcej

9 września 2017

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli „Jak uczyć o energii jądrowej”

Ministerstwo Energii oraz Wydziały Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają nauczycieli biologii, chemii, fizyki, geografii, przyrody i wychowania do bezpieczeństwa oraz doradców metodycznych pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym energetyki jądrowej. Całodniowe szkolenie jest bezpłatne, a organizatorzy zapewniają przerwę obiadową i przerwy kawowe. Szkolenia odbędą się w Centrum Nauk… czytaj więcej

7 września 2017

Projekt „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2017”

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczyciela zaprasza szkoły do udziału w kolejnej, siódmej edycji projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2017″ skierowanej do uczniów szkół z województwa świętokrzyskiego. Zagadnienia związane z mądrym i bezpiecznym użytkowaniem zasobów internetu są ciągle ważnym elementem edukacji dzieci i młodzieży. Bezpieczeństwo w sieci oraz odpowiedzialne korzystanie z… czytaj więcej