Kategoria: Bezpłatne spotkania i szkolenia organizowane przez zewnętrzne organizacje

17 czerwca 2016

Konferencja dotycząca cyfryzacji w szkołach z udziałem Ministrów edukacji i cyfryzacji.

http://​men​.gov​.pl/​m​i​n​i​s​t​e​r​s​t​w​o​/​i​n​f​o​r​m​a​c​j​e​/​k​o​n​f​e​r​e​n​c​j​a​–​d​o​t​y​c​z​a​c​a​–​c​y​f​r​y​z​a​c​j​i​–​w​–​s​z​k​o​l​a​c​h​–​z​–​u​d​z​i​a​l​e​m​–​m​i​n​i​s​t​r​o​w​–​e​d​u​k​a​c​j​i​–​i​–​c​y​f​r​y​z​a​c​j​i​.​h​tml

30 maja 2016

Seminarium podsumowujące VI edycję ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa”

Dr Edyta Bielak – Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaprasza na seminarium podsumowujące VI edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”, które odbędzie się 7 czerwca 2016 r. w Pałacu Staszica w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72/​​74 o godz. 10.00. Tegoroczne seminarium przeznaczone… czytaj więcej

4 lutego 2016

Nabór na warsztaty antydyskryminacyjne

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zaprasza studentów, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych z województwa świętokrzyskiego na nowy cykl warsztatów antydyskryminacyjnych realizowanych w ramach projektu „O sprawiedliwość, o wolność, o godność…” w następujących terminach: Grupa I: 6, 7, 13 i 14 lutego 2016 r. Grupa II: 20, 21, 27 i 28 lutego 2016… czytaj więcej

29 października 2015

Zaproszenie na krajowe seminarium kontaktowe eTwinning w Warszawie

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele szkół i placówek w województwie świętokrzyskim Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/​​2016 jest „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”. Informuję, iż Krajowe Biuro Programu eTwinning organizuje seminarium kontaktowe,… czytaj więcej

17 października 2015

Darmowe szkolenie on-​line „Naucz swoje dziecko mądrego korzystania z sieci”

Nawet najmłodszy użytkownik Internetu musi sobie zdawać sprawę z tego, że w sieci trzeba być tak samo ostrożnym, jak w realnym życiu. Jakich zasad powinni przestrzegać rodzice i dzieci? Co zrobić, by korzystanie z Internetu nie wiązało się z nieprzyjemnościami? Na te i inne pytania odpowiadają “Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu” w… czytaj więcej

13 października 2015

Warsztaty reporterskie „Koniec. Początek”

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w warsztatach reporterskich „Koniec. Początek” prowadzonych przez wybitnych specjalistów m.in. redaktor Jadwigę Karolczak. Młodzież zdobędzie podstawowe kompetencje z zakresu pracy reportera, które mogą okazać się przydatne na różnych polach zawodowych i prywatnych. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z współczesnymi technikami dziennikarskimi,… czytaj więcej

8 października 2015

Szkolenia dotyczące edukacji międzykulturowej

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców zapraszają nauczycieli i nauczycielki na jednodniowe szkolenia dotyczące edukacji międzykulturowej: „Nauczanie przedmiotowe w klasie międzykulturowej”, które odbędzie się 4 listopada 2015 r. w Warszawie. → FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz „Uczniowie cudzoziemscy w polskiej szkole. Metodyka nauczania języka polskiego jako drugiego”, które… czytaj więcej

7 października 2015

Wykłady z cyklu „Akademia Przyszłej Mamy”

Uczennice klas maturalnych ze szkół w województwie świętokrzyskim, 14 października, w Kielcach będą mogły wziąć udział w wykładach, w ramach Akademii Przyszłej Mamy. W trakcie spotkania, młode kobiety będą mogły dowiedzieć się czym jest badanie ultrasonograficzne w ciąży, czy poród w wodzie to udogodnienie, czy dziwactwo oraz jak przygotować się… czytaj więcej

2 października 2015

Rekrutacja: Kurs doskonalący dla nauczycieli

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza nauczycieli na kurs doskonalący. Podczas spotkań będą mogli poszerzyć swoją wiedzę za zakresu historii i kultury polskich Żydów oraz poznać metody pracy z wybranymi tematami, które proponuje Centrum Edukacji muzeum w ramach oferty edukacyjnej dla szkół. Kurs podzielony jest na dwie grupy: podstawową i… czytaj więcej

23 września 2015

Szkolenia z tematyki Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych (MPHKZ)

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach organizuje kolejne jednodniowe zajęcia dla wyróżniającej się w nauce młodzieży i zainteresowanych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych woj. świętokrzyskiego z tematyki Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych (MPHKZ). Zajęcia planowane są w dniu 7 października 2015 r. w godz. 09:00–13:30 w Centrum Przygotowań do Misji… czytaj więcej

22 września 2015

Bezpłatny kurs e‑learningowy dla potencjalnych opiekunów spółdzielni uczniowskich

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy i Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej oraz Gmina Raciechowice zapraszają dyrektorów szkół, nauczycieli oraz inne osoby zainteresowane wspieraniem spółdzielczości uczniowskiej do udziału w bezpłatnym kursie e‑learningowym dla potencjalnych opiekunów spółdzielni uczniowskich. Zgłoszenia będą przyjmowane w okresie od 1 do 30 września 2015 r.

2 września 2015

Bezpłatne szkolenie w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Sport wszystkich dzieci”

Szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów, animatorów i liderów sportu dzieci i młodzieży we Wrocławiu. W dniu 28 września 2015 r. we Wrocławiu odbędzie się jednodniowe szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego pracujących w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, trenerów i instruktorów prowadzących w szkołach zajęcia pozalekcyjne dla dzieci oraz animatorów… czytaj więcej

21 sierpnia 2015

Zaproszenie na warsztaty antydyskryminacyjne

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zaprasza do udziału w warsztatach antydyskryminacyjnych dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych z województwa Świętokrzyskiego. W siedzibie Stowarzyszenia od lutego 2015 roku realizowany jest projekt pod nazwą „O sprawiedliwość, o wolność, o godność…” – warsztaty antydyskryminacyjne. Działania nasze skierowane są do nauczycieli, pedagogów i… czytaj więcej

4 sierpnia 2015

Pierwsze spotkanie członków Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej w Starachowicach

W dniu 29 lipca 2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie członków Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej w Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” w Starachowicach, na którym rozmawiano o przyszłości i szansach związanych z rozwojem szkolnictwa zawodowego w województwie świętokrzyskim. Dyskutowano m. in. o możliwościach pozyskiwania środków finansowych, jak i przedstawiono dobre… czytaj więcej

3 sierpnia 2015

Bezpłatne szkolenia wakacyjne z programu eTwinning

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza na bezpłatne szkolenia e‑wakacje dotyczące programu eTwinning i jego narzędzi. Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą rozpocząć realizację projektów eTwinning. Szkolenia odbędą się w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43 (dogodny dojazd z dworca PKP i PKS) w następujących… czytaj więcej

25 czerwca 2015

Rekrutacja uczestników szkoleń realizowanych w projekcie „Edukacja dla pracy etap 2”

Uprzejmie informujemy, że nadal prowadzony jest proces rekrutacji uczestników szkoleń realizowanych w projekcie „Edukacja dla pracy etap 2” prowadzonym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie pod egidą Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach projektu serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowych bezpłatnych szkoleniach adresowanych do kadry zatrudnionej w… czytaj więcej

10 czerwca 2015

Szkolenie „Przeciwdziałanie narkomanii w szkole”

Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji  w WARSZAWIE placówka MEN zaprasza nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli, zajmujących się szkoleniami dla pracowników oświaty (głównie nauczycieli) z zakresu profilaktyki narkomanii w szkole. Szkolenie będzie realizowane w dniach 24 – 26 czerwca 2015 r., w formie wykładowo-​​warsztatowej. W programie… czytaj więcej

10 czerwca 2015

Szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów, animatorów i liderów sportu dzieci i młodzieży w Instytucie Sportu

W dniu 20 czerwca 2015 r. w Instytucie Sportu w Warszawie odbędzie się jednodniowe szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego pracujących w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, trenerów i instruktorów prowadzących w szkołach zajęcia pozalekcyjne dla dzieci oraz animatorów i liderów sportu dzieci i młodzieży. Organizator pokrywa koszty szkolenia, zapewnia wykwalifikowaną kadrę,… czytaj więcej

10 czerwca 2015

Warsztaty antydyskryminacyjne – treningi Projektu Bohaterskiej Wyobraźni prof. Philipa Zimbardo

Stowarzyszenia im. Jana Karskiego zaprasza na warsztaty antydyskryminacyjne: treningi Projektu Bohaterskiej Wyobraźni prof. Philipa Zimbardo zostały wzbogacone wiedzą o pogromie kieleckim przez Instytut Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. Udział w nich jest bezpłatny. KONTAKT: Telefon: 41 201 02 38, e‑mail: biuro@​jankarski.​org.​pl Celem warsztatów jest: 1. poszerzenie wiedzy… czytaj więcej