Kategoria: Bezpłatne spotkania i szkolenia organizowane przez zewnętrzne organizacje

4 stycznia 2017

Akademia Twórczej Dydaktyki

Uwaga! Propozycja dla Nauczycieli i Uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Cele przedsięwzięcia: zapoznanie nauczycieli z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinach nauk psychologicznych, pedagogicznych, metodycznych i informatycznych w celu dostosowania edukacji do potrzeb współczesnego ucznia, zastosowanie najnowszych „odkryć i zdobyczy” w ww. obszarach w praktyce szkolnej, profesjonalne wspieranie szkół i nauczycieli we wprowadzaniu zmian w… czytaj więcej

27 grudnia 2016

Seminaria dla nauczycieli „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”

Szkolenie dla nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 organizowane jest we współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Ministerstwem Edukacji Narodowej (przy wsparciu organizacyjnym i informacyjnym ze strony Kuratorium Oświaty w Kielcach). Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szkolenia będą certyfikowane. Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej… czytaj więcej

20 grudnia 2016

Konferencja promująca projekt „Informatyka Specjalnością Młodych Polaków”

Fundacja Rozwoju Informatyki zaprasza nauczycieli oraz uczniów zainteresowanych informatyką oraz chcących rozwijać się w tym kierunku na konferencję, która odbędzie się dnia 19. grudnia br na Politechnice Świętokrzyskiej. Będzie to okazja do bliższego zapoznania się z działaniami w ramach projektu ISMPol. Podczas spotkania będzie można także usłyszeć o interesujących faktach z… czytaj więcej

8 grudnia 2016

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne organizowane w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”

W związku z realizacją kolejnych działań w projekcie pozakonkursowym "Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej", realizowanym w ramach PO WER, Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym skierowanym do pracownicków poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, specjalistów i ekspertów związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W czasie spotkania podjęte zostaną następujące zagadnienia: Modelowy zestaw… czytaj więcej

29 listopada 2016

Szkolenie: Jak uczyć o „Polskim Październiku 1956”. Wykorzystanie materiałów audiowizualnych i wystawy  w edukacji historycznej

Nauczanie historii współczesnej to ważny element edukacji historycznej. Pewne fakty są wciąż odkrywane i na nowo przedstawiane. Warto w tym procesie korzystać z dostępnych środków audiowizualnych. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz wszystkich nauczycieli przedmiotów humanistycznych zainteresowanych tematyką. Podczas szkolenia będzie ukazana geneza… czytaj więcej

14 listopada 2016

Konferencja "Transplantacja – jestem na Tak. Program edukacyjny dla szkół"

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszenie Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej oraz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają dyrektorów szkół, pedagogów, nauczycieli biologii, wychowawców, katechetów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów oraz wszystkie zainteresowane osoby na konferencję "Transplantacja – jestem na Tak. Program edukacyjny dla szkół". Konferencja odbędzie… czytaj więcej

14 listopada 2016

Konferencja „Mobilność w sieci. Relacje. Bezpieczeństwo. Rozwój”

Fundacja Dbam o Mój Z@sięg oraz Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i Pomorskim Kuratorem Oświaty serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji pt. „Mobilność w sieci. Relacje. Bezpieczeństwo. Rozwój”, która odbędzie się w dniach 1–3 grudnia w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia. Konferencja poświęcona jest tematowi urządzeń mobilnych w kontekście ich bezpiecznego i odpowiedzialnego użytkowania, rozwoju oraz wpływu na kształtowane… czytaj więcej

3 listopada 2016

Kursokonferencja „Akademia Piłkarska Grassroots”

Polski Związek Piłki Nożnej, Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach, pragną serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych szkoleniem piłkarskim dzieci i młodzieży na kursokonferencję „Akademia Piłkarska Grassroots”, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016 r. (środa) w Opatowie – Zespół Szkół nr 2; Liceum Ogólnokształcące im. B. Głowackiego,… czytaj więcej

3 listopada 2016

Warsztaty edukacyjne "Nowe widnokręgi – Zrozumieć media"

Zarząd Terenowego Biura Radia Maryja (TBRM) przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kielcach serdecznie zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych (szczególnie z klas drugich i trzecich) na warsztaty edukacyjne „Nowe widnokręgi – Zrozumieć media”, które odbędą się 18 listopada 2016 roku w Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach od godz. 9.00 do… czytaj więcej

3 listopada 2016

Regionalne Spotkania Informacyjne Erasmus+

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria" zaprasza do udziału w Regionalnych Spotkaniach Informacyjnych w województwie świętokrzyskim w ramach programu Erasmus+ z: Sektora Młodzież Sektora Kształcenia i szkolenia Zawodowego (VET) Spotkania odbędą się w dniu 17 listopada 2016r. (czwartek) od godz. 10.00 do 15.00 w Bursie Szkolnej w Sandomierzu, ul. Wojska Polskiego 22.… czytaj więcej

26 października 2016

Konferencja dla rad rodziców i zainteresowanych dyrektorów szkół

Panie i Panowie Dyrektorzy, Kuratorium Oświaty w Kielcach wraz z Fundacją „Rodzice szkole” organizuje w dniu 28.10.2016 r. (piątek) w godzinach 10.30 – 15.30 w sali „Okrąglak” Urzędu Wojewódzkiego konferencję dla przedstawicieli rad rodziców z województwa świętokrzyskiego. Jej celem jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej różnych obszarów działalności rad rodziców ze szczególnym… czytaj więcej

20 października 2016

Zakończenie naboru uczestników konferencji „Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży. Kiedy kończy się przyjemność a zaczyna uzależnienie”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim W związku z dużym zainteresowaniem tematyką konferencji szkoleniowej pt.: „Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży. Kiedy kończy się przyjemność a zaczyna uzależnienie” organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof.… czytaj więcej

13 października 2016

Zmiana terminu konferencji – Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż nastąpiła zmiana terminu konferencji "Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty" w Łodzi. Dla województwa łódzkiego i świętokrzyskiego konferencja odbędzie się w dniu 9 listopada 2016 r. Zmiana terminu wymaga ponownej rejestracji uczestników: szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/2535 Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik

13 października 2016

Konferencja „Śladami pamięci – uczeń/nauczyciel badaczami historii”

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizują wspólne przedsięwzięcie edukacyjne pt. „Śladami pamięci – uczeń/nauczyciel badaczami historii". Forma Konferencja „Śladami pamięci – uczeń/nauczyciel badaczami historii". Organizatorzy Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, IPN Delegatura w Kielcach. Adresaci Nauczyciele historii, języka polskiego, wychowawcy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i… czytaj więcej

11 października 2016

Konferencja „Roboedukacja sposobem na rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży”

W imieniu Stowarzyszenia Integracja i Rozwój zapraszamy nauczycieli, trenerów, coachów, pracowników młodzieżowych na pierwszą konferencję upowszechniającą rezultatu projektu „Roboedukacja sposobem na rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży”, która odbędzie się 19 października 2016 r. w Kielcach, w Grand West Hotel (ul. H. Sienkiewicza 78) w godzinach 10-14. Podczas spotkania eksperci przybliżą informacje… czytaj więcej

11 października 2016

6. Ogólnopolska Konferencja Uczestników i Sympatyków Programu ARISS w Polsce

Ogólnopolska Konferencja Uczestników i Sympatyków Programu ARISS w Polsce jest oficjalnym wydarzeniem towarzyszącym obchodom Światowego Tygodnia Przestrzeni Kosmicznej (ang. World Space Week). Ten okolicznościowy tydzień został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją 54/68 z 6 grudnia 1999 roku. Celem World Space Week jest uczczenie wkładu badań nad przestrzenią kosmiczną… czytaj więcej

10 października 2016

Konferencja dla rad rodziców

Panie i Panowie Dyrektorzy, Kuratorium Oświaty w Kielcach wraz z Fundacją „Rodzice szkole” organizuje w dniu 28.10.2016 r. (piątek) w godzinach 10.30 – 15.30 w sali „Okrąglak” Urzędu Wojewódzkiego konferencję dla przedstawicieli rad rodziców z województwa świętokrzyskiego. Jej celem jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej różnych obszarów działalności rad rodziców ze szczególnym… czytaj więcej

10 października 2016

Zaproszenie dla nauczycieli na darmowe seminarium online „Jak uczyć, żeby nauczyć? Nauczyciel przyszłości – mentor”

Akademia Webinaru organizuje darmowe seminarium online „Jak uczyć, żeby nauczyć? Nauczyciel przyszłości – mentor”. Spotkanie odbędzie się przez Internet – w wirtualnym pokoju, jest bezpłatne i nie zobowiązuje uczestników do jakichkolwiek aktywności po jego zakończeniu. Podczas seminarium przedstawione zostaną trendy i przemiany w edukacji oraz zaprezentowane innowacyjne metody nauczania, typu… czytaj więcej