Kategoria: Bezpłatne spotkania i szkolenia organizowane przez zewnętrzne organizacje

26 kwietnia 2018

Konferencja „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju odpowiedzią na współczesne potrzeby dziecka”

W ramach obchodów 50-lecia Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego, Świętokrzyski Oddział OMEP zaprasza dyrektorów, nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych do udziału w konferencji: „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju odpowiedzią na współczesne potrzeby dziecka”. Konferencja odbędzie się  17 maja 2018 r.w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Akademicka… czytaj więcej

24 kwietnia 2018

VI Przegląd Form Artystycznych Świetlic i Klubów dla Dzieci i Młodzieży

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach w imieniu Prezydenta Miasta Kielce zwraca się z prośbą o zaproszenie szkół z terenu miasta Kielce na VI Przegląd Form Artystycznych Świetlic i Klubów dla Dzieci i Młodzieży, który odbędzie się w dniach 7-8 maja br. w Kieleckim Centrum Kultury. Dnia 8 maja 2018… czytaj więcej

16 kwietnia 2018

VI Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe”

9 maja 2018 r. odbędzie się w Warszawskim Domu Technika NOT VI Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe”. Tegoroczna konferencja odbędzie się pod hasłem: „Teraźniejszość i przyszłość wychowania technicznego w polskim systemie edukacyjnym” Dynamiczny rozwój techniki, mającej wpływ na wszystkie dziedziny życia, powoduje konieczność przygotowania młodego pokolenia do… czytaj więcej

10 kwietnia 2018

Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe”

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Gospodarka a kształcenie zawodowe”. Przedsięwzięcie adresowane jest do przedstawicieli: biznesu, spółek Skarbu Państwa, samorządów lokalnych, szkół wyższych i instytutów badawczych jak również do dyrektorów szkół kształcących w zawodach i kierowników szkolenia praktycznego. Konferencja odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r.… czytaj więcej

6 kwietnia 2018

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla nauczycieli klas mundurowych

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON oraz z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, w dniach 7 – 18 maja 2018 r. organizują kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy kończący się egzaminem państwowym na ratownika medycznego. Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli klas mundurowych do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym… czytaj więcej

6 kwietnia 2018

6. Szkolenie instruktorsko-metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, wraz z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, organizują w dniach 23 – 27 kwietnia 2018 r. kolejne – 6. Szkolenie instruktorsko-metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych. Główne cele szkolenia to: podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli z tematyki przedmiotów o charakterze wojskowym, przygotowanie nauczycieli do organizowania… czytaj więcej

6 kwietnia 2018

Szkolenie ORE „Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście zaszłości historycznych. Akcja Wisła”

Zespół Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości ORE zaprasza na szkolenie „Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście zaszłości historycznych. Akcja „Wisła” w dniach od 23 do 25 kwietnia 2018. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku przy ul. Paderewskiego 77. Szczegółowe informacje: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3777

6 kwietnia 2018

Konferencja „Edukacyjny wymiar wymian szkolnych – szanse i wyzwania dla szkół”

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego zaprasza na konferencję „Edukacyjny wymiar wymian szkolnych — szanse i wyzwania dla szkół”, która odbędzie się w dniach 10 – 12 czerwca 2018. Do udziału w przedsięwzięciu organizator zaprasza organy prowadzące, dyrekcje szkół, przedstawicieli instytucji wspierających oraz podmioty działające w obszarze edukacji pozaformalnej, aby wspólnie… czytaj więcej

3 kwietnia 2018

Edukacja w miejscach pamięci w Polsce i w Niemczech Lublin/Majdanek

Państwowe Muzeum na Majdanku ma zaszczyt zaprosić nauczycieli języka niemieckiego na seminarium poświęcone współpracy polsko-niemieckiej w zakresie historycznym, merytorycznym i edukacyjnym. Seminarium odbędzie się w dniach 22 – 25 maja 2018 roku w Państwowym Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin. Udział w seminarium jest bezpłatny. Noclegi,… czytaj więcej

7 marca 2018

Letnie stypendia dla nauczycieli języka francuskiego na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve w Belgii (edycja 2018)

Ośrodek Rozwoju Edukacji serdecznie zaprasza czynnych zawodowo nauczycieli języka francuskiego na międzynarodowe szkolenie doskonalące w okresie wakacyjnym na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve w Belgii, którego organizatorem jest Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela Ambasada Belgii w Warszawie. Celem szkolenia jest doskonalenie znajomości języka francuskiego oraz dydaktyki nauczania FLE. Nabór prowadzony jest przez Wydział Rozwoju Kompetencji… czytaj więcej

5 marca 2018

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Akademia wspomagania”

MDDP Akademia Biznesu zaprasza do wzięcia udziału w Projekcie „Akademia wspomagania”, realizowanym w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. Przedsięwzięcie jest adresowane do: pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych, trenerów współpracujących z tymi instytucjami.… czytaj więcej

5 marca 2018

Możliwość indywidualnej rejestracji na VII Kongres Młodych Matematyków Polskich

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, przy współudziale Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, organizują VII Kongres Młodych Matematyków Polskich. Kongres odbędzie się w Lublinie w dniach 20-23 września 2018. Organizatorzy chcą, by… czytaj więcej

5 marca 2018

Szkolenie dla nauczycieli w zakresie edukacji filmowej

Temat: Zobaczyć świat. Kino dokumentalne w edukacji Termin: 8 marca 2018 r. (3h) od 13.00 do 16.00. Miejsce: Pracownia Filmoteki Szkolnej  w Katolickim LO im. św. Stanisława Kostki w  Kielcach Adresat:  wychowawcy i nauczyciele – pasjonaci filmu (wszystkie poziomy edukacyjne) Program: Jak wykorzystać  filmy dokumentalne na zajęciach lekcyjnych i wychowawczych?… czytaj więcej

26 lutego 2018

Dzień Otwartych Drzwi 2018 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Dzień Otwartych Drzwi 6 kwietnia 2018 roku. Przedstawiona zostanie oferta kształcenia oraz kryteria kwalifikacji kandydatów na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019. Odbędą się również prezentacje wydziałów, kół naukowych, agend studenckich oraz akademickich zespołów sportowych i artystycznych. Można będzie zwiedzić… czytaj więcej

26 lutego 2018

Bezpłatna konferencja „Retoryka w szkole. Podstawa programowa wobec kultury mówienia dzieci i młodzieży”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zapraszają do udziału w Jubileuszowej Konferencji, która odbędzie się 9 czerwca 2018 roku w Warszawie. Wydarzenie jest dedykowane polonistom, dyrektorom szkół i placówek oraz dyrektorom placówek doskonalenia nauczycieli. Misją Stowarzyszenia jest pielęgnowanie i promowanie kultury słowa jako wartości nadrzędnej.… czytaj więcej

26 lutego 2018

VII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole”

Wzorem lat ubiegłych, Polski Komitet Normalizacyjny, we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 16 marca 2018 roku organizuje VII Ogólnopolską Konferencję „Normalizacja w Szkole”. W tym roku tematem przewodnim są: „Normy w ochronie środowiska”. Celem konferencji jest ukazanie norm jako narzędzia zapewniającego: upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania… czytaj więcej