Kategoria: Bezpłatne spotkania organizowane przez zewnętrzne organizacje

12 czerwca 2018

21 czerwca. Otwarcie Regionalnego Punktu Informacyjnego programu Erasmus+ w Kielcach

W czwartek, 21 czerwca w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach, przy ulicy Żeromskiego 36, nastąpi oficjalne otwarcie Regionalnego Punktu Informacyjnego programu Erasmus+. Zadaniem Punktu jest informowanie na temat programu Erasmus+ i jego promocja. Zainteresowani programem będą mogli przychodzić po informacje oraz brać udział w organizowanych przez Punkt wydarzeniach. Zapraszamy w… czytaj więcej

7 czerwca 2018

Konferencje „Kompetentny dyrektor liderem rozwoju szkoły”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w  konferencjach „Kompetentny dyrektor liderem rozwoju szkoły” promujących efekty działań podjętych w projekcie „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”. Cele konferencji: prezentacja i promowanie efektów działań podejmowanych w projekcie „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu… czytaj więcej

26 kwietnia 2018

Konferencja „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju odpowiedzią na współczesne potrzeby dziecka”

W ramach obchodów 50-​​lecia Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego, Świętokrzyski Oddział OMEP zaprasza dyrektorów, nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych do udziału w konferencji: „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju odpowiedzią na współczesne potrzeby dziecka”. Konferencja odbędzie się  17 maja 2018 r.w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Akademicka… czytaj więcej

24 kwietnia 2018

VI Przegląd Form Artystycznych Świetlic i Klubów dla Dzieci i Młodzieży

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach w imieniu Prezydenta Miasta Kielce zwraca się z prośbą o zaproszenie szkół z terenu miasta Kielce na VI Przegląd Form Artystycznych Świetlic i Klubów dla Dzieci i Młodzieży, który odbędzie się w dniach 7–8 maja br. w Kieleckim Centrum Kultury. Dnia 8 maja 2018… czytaj więcej

16 kwietnia 2018

VI Konferencja Naukowo-​Techniczna z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe”

9 maja 2018 r. odbędzie się w Warszawskim Domu Technika NOT VI Konferencja Naukowo-​​Techniczna z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe”. Tegoroczna konferencja odbędzie się pod hasłem: „Teraźniejszość i przyszłość wychowania technicznego w polskim systemie edukacyjnym” Dynamiczny rozwój techniki, mającej wpływ na wszystkie dziedziny życia, powoduje konieczność przygotowania młodego pokolenia do… czytaj więcej

6 kwietnia 2018

Konferencja „Edukacyjny wymiar wymian szkolnych – szanse i wyzwania dla szkół”

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego zaprasza na konferencję „Edukacyjny wymiar wymian szkolnych — szanse i wyzwania dla szkół”, która odbędzie się w dniach 10 – 12 czerwca 2018. Do udziału w przedsięwzięciu organizator zaprasza organy prowadzące, dyrekcje szkół, przedstawicieli instytucji wspierających oraz podmioty działające w obszarze edukacji pozaformalnej, aby wspólnie… czytaj więcej

5 marca 2018

Możliwość indywidualnej rejestracji na VII Kongres Młodych Matematyków Polskich

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-​​Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, przy współudziale Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, organizują VII Kongres Młodych Matematyków Polskich. Kongres odbędzie się w Lublinie w dniach 20–23 września 2018. Organizatorzy chcą, by… czytaj więcej

5 marca 2018

Szkolenie dla nauczycieli w zakresie edukacji filmowej

Temat: Zobaczyć świat. Kino dokumentalne w edukacji Termin: 8 marca 2018 r. (3h) od 13.00 do 16.00. Miejsce: Pracownia Filmoteki Szkolnej  w Katolickim LO im. św. Stanisława Kostki w  Kielcach Adresat:  wychowawcy i nauczyciele – pasjonaci filmu (wszystkie poziomy edukacyjne) Program: Jak wykorzystać  filmy dokumentalne na zajęciach lekcyjnych i wychowawczych?… czytaj więcej

26 lutego 2018

Dzień Otwartych Drzwi 2018 Uniwersytetu Warmińsko-​Mazurskiego w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-​​Mazurski w Olsztynie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Dzień Otwartych Drzwi 6 kwietnia 2018 roku. Przedstawiona zostanie oferta kształcenia oraz kryteria kwalifikacji kandydatów na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/​​2019. Odbędą się również prezentacje wydziałów, kół naukowych, agend studenckich oraz akademickich zespołów sportowych i artystycznych. Można będzie zwiedzić… czytaj więcej

26 lutego 2018

Bezpłatna konferencja „Retoryka w szkole. Podstawa programowa wobec kultury mówienia dzieci i młodzieży”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zapraszają do udziału w Jubileuszowej Konferencji, która odbędzie się 9 czerwca 2018 roku w Warszawie. Wydarzenie jest dedykowane polonistom, dyrektorom szkół i placówek oraz dyrektorom placówek doskonalenia nauczycieli. Misją Stowarzyszenia jest pielęgnowanie i promowanie kultury słowa jako wartości nadrzędnej.… czytaj więcej

26 lutego 2018

VII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole”

Wzorem lat ubiegłych, Polski Komitet Normalizacyjny, we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 16 marca 2018 roku organizuje VII Ogólnopolską Konferencję „Normalizacja w Szkole”. W tym roku tematem przewodnim są: „Normy w ochronie środowiska”. Celem konferencji jest ukazanie norm jako narzędzia zapewniającego: upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania… czytaj więcej

13 lutego 2018

Międzynarodowa konferencja naukowa „Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?”

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?”. Początek 22 lutego 2018 r. o godz. 10… czytaj więcej

13 lutego 2018

III Konferencja „Interdyscyplinarne Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych i Ścisłych”

Centrum Badań Kosmicznych PAN zaprasza na III Konferencję „Interdyscyplinarne Kształcenie w Przedmiotach Przyrodniczych i Ścisłych” 28 lutego 2018 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopcińskiego 29 w Łodzi. Celem konferencji będzie przedstawienie aktualnych trendów w nauczaniu, program obejmuje następującą tematykę: nauczanie metodą projektową, aktywizacja uczniów i… czytaj więcej

12 stycznia 2018

Centrum Edukacyjne IPN: Spotkanie z autorami książki „Małgorzata idzie na wojnę”

W 2018 roku obchodzić będziemy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości stanowi znakomitą okazję do rozważań nad wysiłkami Polaków zmierzającymi do jej odzyskania. W związku z tym Delegatura IPN w Kielcach zaprasza 16 stycznia 2018 roku o godz. 17.00 do Centrum Edukacyjnego „Przystanek Historia” na niecodzienne spotkanie z autorami książki… czytaj więcej

5 grudnia 2017

Szkoła wspólnotą wychowującą i kształtującą dla Niepodległej

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli województwa świętokrzyskiego Uprzejmie informuję, że 12 grudnia 2017 r., o godz. 11.00 w Gmachu Senatu RP w Sali 217 odbędzie się konferencja pt. Szkoła wspólnotą wychowującą i kształtującą dla Niepodległej. Organizatorem konferencji jest Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP oraz… czytaj więcej

16 listopada 2017

Konferencja „Innowacje i inspiracje w energetycznym dyskursie sektora oświaty”

Energetyczne Centrum Nauki KPT oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na konferencję dla nauczycieli i dyrektorów, która odbędzie się 1 grudnia 2017 r. w Kieleckim Parku Technologicznym. Podczas wydarzenia będą poruszane aktualne tematy i nowinki dotyczące sektora oświaty. Prezentacje dotyczyć będą takich zagadnień, jak: metoda projekcyjna w poznawaniu ogólnospołecznej… czytaj więcej

7 listopada 2017

Konferencja „Jak zrozumieć ucznia z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi? Praca z dziećmi i młodzieżą  z zespołem Aspergera”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach zapraszają do udziału w konferencji pn.: „Jak zrozumieć ucznia z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi? Praca z… czytaj więcej

6 listopada 2017

Konferencja „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”

20 listopada w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy, odbędzie się konferencja „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”, promująca ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training).… czytaj więcej