Kategoria: Bezpłatne spotkania i szkolenia organizowane przez zewnętrzne organizacje

2 grudnia 2019

I Kongres Edukacji Prawnej

W dniu 11 grudnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się I Kongres Edukacji Prawnej, organizowany przez Fundację Teneo i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Gdańsk. To ogólnopolskie forum wymiany poglądów pomiędzy środowiskiem prawniczym a pedagogicznym, w… czytaj więcej

22 listopada 2019

Ogólnopolski projekt „Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska 2020”

Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska jest projektem edukacji chóralnej realizowanym przez Narodowe Forum Muzyki współfinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ma na celu upowszechnienie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej. Zadania merytoryczne Projektu realizowane będą we współpracy z doświadczonymi chórmistrzami oraz kadrą… czytaj więcej

21 listopada 2019

Warsztaty doskonalenia zawodowego – Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu języków obcych.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele szkół i placówek w województwie świętokrzyskim Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na bezpłatne Warsztaty Doskonalenia Zawodowego dla nauczycieli języków obcych organizowane w dniu 5 grudnia 2019 r. w Warszawie. Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się na warsztaty jest rejestracja w programie eTwinning pod adresem https://​www​.etwinning​.net/​p​l​/​p​u​b​/​p​r​e​r​e​g​i​s​t​e​r​.​cfm  (rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i… czytaj więcej

20 listopada 2019

IV Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców

Rady Rodziców to ważni członkowie szkolnej społeczności. Ich przedstawiciele, a także dyrektorzy i osoby zaangażowane w rozwijanie działalności oświatowej, spotkają się 7 grudnia 2019 r. na IV Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców. Spotkanie organizowane jest przez Fundację Rodzice Szkole oraz Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Udział w Konferencji jest… czytaj więcej

20 listopada 2019

Konferencja „Akademia Piłkarska Grassroots 2019”

Polski Związek Piłki Nożnej we współpracy ze Świętokrzyskim Związkiem Piłki Nożnej oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach organizuje konferencję „Akademia Piłkarska Grassroots 2019”, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. (poniedziałek) w Zespole Szkół nr 2 w Opatowie, ul. Sempołowskiej 1. Rozpoczęcie o godz. 9:30. „Akademia Piłkarska Grassroots” ma… czytaj więcej

18 listopada 2019

Szkolenie „Technologie cyfrowe na lekcjach języka francuskiego”

ORE zaprasza specjalistów, nauczycieli, metodyków i konsultantów zajmujących się dydaktyką języka francuskiego zainteresowanych tematyką frankofońską i\oraz technologiami cyfrowymi na szkolenie „Technologie cyfrowe na lekcjach języka francuskiego”. Termin szkolenia: 30 listopada – 1 grudnia 2019 r., w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. Szkolenie będzie prowadzone w języku francuskim przez prelegenta z… czytaj więcej

15 listopada 2019

Spotkanie z dr. Tomaszem Kozłowskim z cyklu „Kłopoty z historią” – Koniec imperium MSW. Transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989–1990

Likwidacja Służby Bezpieczeństwa od lat wzbudza silne emocje, które sprzyjają budowaniu dwóch skrajnych narracji. Jedna z nich głosi, że elita solidarnościowa miała w dużym stopniu związane ręce, była skrępowana sytuacją międzynarodową oraz oporem ze strony aparatu bezpieczeństwa. Według drugiej liderzy „Solidarności” narzucili sobie ograniczenia zgodnie z umowami zawartymi w Magdalence… czytaj więcej

15 listopada 2019

Szkolenie w ramach wspierania edukacji dwujęzycznej „Nauczanie na rzecz międzyprzedmiotowego uczenia się”

Zapraszamy nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych i pracowników placówek wspomagania pracy szkół w zakresie edukacji dwujęzycznej na szkolenie „Nauczanie na rzecz międzyprzedmiotowego uczenia się” organizowane we współpracy z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ang. ECML). Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 5–6 grudnia 2019 r. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy… czytaj więcej

31 października 2019

Bezpłatna konferencja „Problemy zdrowotne i czynniki ryzyka związane z pracą nauczycieli”

Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz NSZZ „Solidarność” Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej zapraszają nauczycieli wszystkich szczebli edukacji, pracowników administracyjnych, pracowników kuratoriów, związkowców, pracowników służb medycyny pracy do udziału w konferencji „Problemy zdrowotne i czynniki ryzyka związane z pracą nauczycieli”. Termin konferencji: 13… czytaj więcej

22 października 2019

Szkolenia ORE „Rozwijanie kompetencji cyfrowych” oraz „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z ekspertami OEIiZK (Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów) zaprasza nauczycieli, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli do udziału w szkoleniach blended – learning: Szkolenie „Rozwijanie kompetencji cyfrowych”, przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych. Jego głównym celem jest przekazanie umiejętności, dostarczenie szeregu… czytaj więcej

21 października 2019

Zaproszenie do udziału w warsztatach „Mury i mosty – uczeń niepełnosprawny w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej”

Panie, Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele przedszkoli, szkół ogólnodostępnych w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, Świętokrzyski Kurator Oświaty,  Dyrektor  Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-​​Kamiennej  zapraszają do udziału  w warsztatach w ramach projektu „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”.… czytaj więcej

11 października 2019

Konferencja filmoznawcza dla nauczycieli szkół podstawowych „Poszerzamy granice wyobraźni. Edukacja filmowa na  wczesnym etapie nauczania”

Filmoteka Szkolna zaprasza do udziału w zapowiadanej  wiosną konferencji dla nauczycieli na temat: „Poszerzamy granice wyobraźni. Edukacja filmowa na  wczesnym etapie nauczania” Prowadzenie: dr Maciej Dowgiel Miejsce: Pracownia Filmoteki Szkolnej w Kielcach Czas: czwartek 24 października  2019 r. w godz. 13.00–16.00 Adresat: nauczyciele szkół podstawowych, bibliotekarze, wychowawcy świetlic. UWAGA! Pierwszeństwo udziału… czytaj więcej

10 października 2019

Konferencja „Aktywność fizyczna dziecka warunkiem zdrowia i sukcesów w nauce”

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania fizycznego na konferencję poświęconą roli wychowania fizycznego na pierwszym etapie edukacyjnym „Aktywność fizyczna dziecka warunkiem zdrowia i sukcesów w nauce”.… czytaj więcej

4 października 2019

Kwalifikacje rynkowe a szkolnictwo branżowe

Instytut Badań Edukacyjnych organizuje w dniu 22 października br. spotkanie „Kwalifikacje rynkowe a szkolnictwo branżowe”, które odbędzie się w ramach toczącej się debaty publicznej pod hasłem Zintegrowany System Kwalifikacji – most łączący edukację i rynek pracy. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tą tematyką, w szczególności dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Informacje… czytaj więcej

4 października 2019

IX Ogólnopolska Konferencja Uczestników i Sympatyków Programu ARISS w Polsce

Na dzień 26 października br. zaplanowano IX Ogólnopolską Konferencję Uczestników i Sympatyków Programu ARISS w Polsce, której organizatorem jest Polski Związek Krótkofalowców. Podobnie jak w latach ubiegłych spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poznańskiej 43. Konferencja jest adresowana do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem satelitarnej radiokomunikacji… czytaj więcej

2 października 2019

Warsztaty dydaktyczne „Mocne strony edukacji w polskich szkołach w kraju i za granicą” organizowane w ramach projektu Szkoła 6.0

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w ramach projektu Szkoła 6.0, współfinansowanego ze środków Senatu RP zaprasza do udziału w warsztatach dydaktycznych  Mocne strony edukacji w polskich szkołach w kraju i za granicą, które odbędą się 12 października 2019 w Toruniu w ramach II Kongresu Szkół z Polskim Językiem Nauczania (Toruń, 11–14.10.2019 r.). Do pobrania: Szkoła… czytaj więcej

30 września 2019

Projekcja filmu „Bitwa o honor miasta”

Powstanie Warszawskie w kontekście najważniejszych wydarzeń końca wojny oraz powstań w Paryżu i Pradze, będzie tematem kolejnego spotkania w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach. „Bitwa o honor miasta” w reżyserii Eugeniusza Starky’ego ukazuje jeden z najbardziej dramatycznych epizodów w historii XX wieku, największą bitwę ruchu oporu w Europie… czytaj więcej

30 września 2019

Projekt „Nowoczesny nauczyciel matematyki”

Wydział Matematyczno-​​Przyrodniczy Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadzi projekt skierowany do nauczycieli matematyki pt. „Nowoczesny nauczyciel matematyki” Celem projektu jest podnoszenie jakości i efektywności pracy nauczycieli matematyki poprzez aktywne uczestnictwo w innowacyjnych kursach e‑learningowych dotyczących nowych metod nauczania w ścisłej korelacji z technologiami informacyjnymi, zdobycie/​​podniesienie kompetencji informatycznych,… czytaj więcej

30 września 2019

Kongres „Zdrowie Polaków 2019”

Trwają przygotowania do Kongresu „Zdrowie Polaków 2019”, który odbędzie się w dniach 18–19 listopada 2019 r. Udział w Kongresie jest bezpłatny. Rejestracja jest możliwa na stronie: http://​kongres​-zdrowiepolakow2019​.pl/​r​e​j​e​s​t​r​a​c​ja/. Szczegółowe informacje:  www​.kongres​-zdrowiepoakow2019​.pl.