Kategoria: Bezpłatne spotkania i szkolenia organizowane przez zewnętrzne organizacje

19 października 2018

Szkolenie Goethe‐​Institut: Nauczanie języka i przedmiotu w klasach dwujęzycznych

Goethe‐​​Institut we współpracy z ORE organizuje cykl szkoleń dla nauczycieli języka niemieckiego i przedmiotu, którzy uczą lub planują uczyć w klasach bilingwalnych. Szkolenie obejmuje część metodyczno‐​​dydaktyczną (CliL) oraz kurs językowy dla nauczycieli przedmiotu z możliwością uzyskania stypendium na dalsza naukę w Niemczech.… czytaj więcej

19 października 2018

Szkolenie na temat konkursu „550 lat Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej”

Uprzejmie informujmy, że szkolenie na temat konkursu „550 lat Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej”  odbędzie się 26 października 2018 r. w Auli Ośrodka Rozwoju Edukacji przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji: http://​www​.ore​.edu​.pl/​2​0​1​8​/​0​9​/​k​o​n​k​u​r​s​–​n​a​–​s​c​e​n​a​r​i​u​s​z​–​l​e​k​c​j​i​–​d​o​t​y​c​z​a​c​y​–​u​p​a​m​i​e​t​n​i​e​n​i​a​–​5​5​0​–​l​e​c​i​a​–​p​a​r​l​a​m​e​n​t​a​r​y​z​m​u​–​r​z​e​c​z​y​p​o​s​p​o​l​i​tej

17 października 2018

Konferencja: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie Kielce, 20 listopada 2018

Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach organizuje konferencję lokalną – Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie. Konferencja odbędzie się 20 listopada 2018 r.… czytaj więcej

11 października 2018

Spotkanie podsumowujące projekt „Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej”

Dyrekcja Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach serdecznie zaprasza na spotkanie podsumowujące projekt „Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej”. Spotkanie odbędzie się 26 października. Projekt realizowany jest w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura” i współfinansowany jest przez Województwo Świętokrzyskie.… czytaj więcej

19 września 2018

Bezpłatne seminarium informacyjne dotyczące Questów – Wypraw Odkrywców

Fundacja Mapa Pasji realizuje projekt pt. „Wyprawy Odkrywców w poszukiwaniu historii”, którego celem jest popularyzacja QUESTÓW jako atrakcyjnej i nowoczesnej metody edukacji historycznej młodzieży. QUEST to rodzaj gry terenowej polegającej na poszukiwaniu skarbu, która jest dostępna w każdej chwili, ponieważ nie wymaga organizacji czy obsługi – by dobrze się bawić i uczyć,… czytaj więcej

18 września 2018

Ogólnopolska konferencja „CREDO w Szkole 2018”

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk zaprasza nauczycieli przedmiotów matematyczno‐​​przyrodniczych na konferencję CREDO w Szkole 2018 (3 października 2018) połączoną z warsztatami w ramach projektu CREDO – Cosmic Ray Extremely Distributed Observatory czyli Ekstremalnie Rozproszone Obserwatorium Promieniowania Kosmicznego. Spotkanie da możliwość przystąpienia do międzynarodowego projektu badawczego, dzięki któremu nauczyciele i uczniowie… czytaj więcej

18 września 2018

Zaproszenie na międzynarodowe seminarium Math&Science – 4–7 października 2018

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi nabór na międzynarodowe seminarium Math&Science, które odbędzie się w dniach 4–7 października w Warszawie (https://​etwinning​.pl/​m​i​e​d​z​y​n​a​r​o​d​o​w​e​–​s​e​m​i​n​a​r​i​u​m​–​k​o​n​t​a​k​t​o​w​e​–​m​a​t​h​s​c​i​e​n​ce/). Zaproszenie skierowane jest do nauczycieli: przedmiotów ścisłych lub przyrodniczych, zarejestrowanych w programie eTwinning, uczestniczących w międzynarodowych warsztatach eTwinning po raz pierwszy, swobodnie komunikujących się w języku angielskim. Udział w seminarium… czytaj więcej

11 września 2018

„Piękna i Niepodległa”. Bezpłatne lekcje historii w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym „Historia zaklęta w murach zamków”

Bałtowski Kompleks Turystyczny pragnie w nowym roku szkolnym wyjść z ofertą edukacyjną dotyczącą historii Polski, a związaną z „Polską w miniaturze” – atrakcją otwartą w maju 2018 r. „Polska w miniaturze” obejmuje 48 zamków i pałaców (począwszy od zamków piastowskich, na pałacach z końca XIX w skończywszy) reprezentujących wszystkie województwa.… czytaj więcej

11 września 2018

Konferencja inaugurująca VI edycję programu edukacji onkologicznej w szkołach „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza na konferencję inaugurującą VI edycję programu edukacji onkologicznej w szkołach pn. „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”. Konferencja „Razem w drodze po zdrowie. Edukacja onkologiczna w szkołach” odbędzie się 18 września 2018 roku w godz. 10.00–13.30 w sali konferencyjnej im. prof. T. Koszarowskiego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii… czytaj więcej

31 sierpnia 2018

Bezpłatne szkolenie ORE „Edukacja włączająca w wychowaniu przedszkolnym”

Ośrodek Rozwoju Edukacji Informuje o szkoleniu „Edukacja włączająca w wychowaniu przedszkolnym”, które odbędzie się w dniach 12−14 września 2018 roku w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku. Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie realizacji edukacji włączającej w wychowaniu przedszkolnym. Odbiorcy formy doskonalenia pozyskają wiedzę m.in. w zakresie planowania pracy przedszkola, organizacji kształcenia specjalnego i… czytaj więcej

30 sierpnia 2018

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli „Opowiedzcie o nas, bezimiennych…”

Państwowe Muzeum na Majdanku serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na III. edycję szkolenia metodycznego dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci: Opowiedzcie o nas, bezimiennych… Odbędzie się ono 6 października 2018r. w Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. Szkolenie ma na celu zainspirowanie… czytaj więcej

30 sierpnia 2018

7. szkolenie instruktorsko‐​metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych

Uprzejmie informujemy, że Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, wraz z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, organizują w dniach 1 – 5 października 2018 r. kolejne – 7. Szkolenie instruktorsko‐​​metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych. Główne cele szkolenia to: podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli z tematyki przedmiotów o charakterze… czytaj więcej

23 sierpnia 2018

Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach – Nabór na szkolenia w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach informuje, że w dniu 8 października 2018 r. o godz. 12.00 w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty odbędzie się bezpłatna konferencja na temat: „Bezpieczeństwo teleinformatyczne, ochrona danych osobowych w szkole”. Szczegółowe informacje: http://​www​.cdko​.edu​.pl

21 sierpnia 2018

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – Nabór na szkolenia w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach informuje, że prowadzi nabór na szkolenia organizowane w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty: Profilaktyka agresji, przemocy słownej, fizycznej i cyberprzemocy w szkole Edukacja włączająca, czyli jak aktywnie wspierać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Wszelkie informacje dotyczące szkoleń oraz formularze… czytaj więcej

31 lipca 2018

Seminarium „Aktywna Tablica z eTwinning”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na dwudniowe seminarium szkoleniowo‐​​kontaktowe pt.: „Aktywna tablica z eTwinning”. Wydarzenie odbędzie się 21–22 sierpnia br. w Janowie Podlaskim na Zamku Biskupim (ul. Zamkowa 1). Seminarium jest skierowane do nauczycieli wszystkich przedmiotów różnych poziomów edukacyjnych, którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning oraz rozwinąć… czytaj więcej

20 czerwca 2018

Spotkania „Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w „Inspiratoriach pomysłowej szkoły”, podczas których będą przeprowadzone wykłady, warsztaty, panele dyskusyjne, atrakcyjne zajęcia w terenie z przewodnikami turystycznymi i ciekawe wieczory edukacyjno‐​​integracyjne  dotyczące zagadnień związanych z projektem „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego… czytaj więcej

18 czerwca 2018

Bezpłatny program Microsoft Innovative Educator Expert

Firma Microsoft zaprasza do udziału w bezpłatnym programie Microsoft Innovative Educator Expert, czyli społeczności innowacyjnych edukatorów Microsoft, na przyszły rok szkolny 2018/​​2019. Jest to ciekawa propozycja dla szkół i nauczycieli. Udział w programie jest bezpłatny. Zgłoszenia trwają do 15 lipca 2018 r. Program MIE Expert to program, w którym uczestniczą edukatorzy z całego świata… czytaj więcej

18 czerwca 2018

Bezpłatne dwudniowe warsztaty z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej

Fundacja Nowoczesna Polska oraz Collegium Civitas zapraszają uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej. Celem warsztatów jest rozwój kompetencji młodzieży w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz działania innowacyjnego. Udział w nich pozwoli również… czytaj więcej