Kategoria: Bezpłatne spotkania i szkolenia organizowane przez zewnętrzne organizacje

21 stycznia 2021

Cykl e-spotkań „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”

ORE zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Do udziału w spotkaniach zaproszenie są przedstawiciele poszczególnych województw, w tym: organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły specjalne oraz placówki specjalne, dyrektorów/specjalistów ze szkół i placówek specjalnych (80%, tj. 80 miejsc), dyrektorów/specjalistów z przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, innych zainteresowanych osób i instytucji (20%, tj. 20 miejsc). Celem spotkań jest przybliżenie… czytaj więcej

18 stycznia 2021

Bezpłatne webinarium dotyczące awansu zawodowego nauczycieli polonijnych

1 stycznia 2021 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy Karty Nauczyciela regulująca awans zawodowy nauczycieli pracujących poza Polską. Szczegółowe informacje zawiera rozdział 3b ww. Ustawy. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki realizuje zadanie awansu zawodowego nauczycieli polonijnych. Ścieżka awansu jest zbliżona do tej, która pokonują nauczyciele pracujący w… czytaj więcej

18 grudnia 2020

Lekcja:Enter – szkolenia dla nauczycieli „Edukacja cyfrowa w świętokrzyskich szkołach”

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne w Kielcach – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli z akredytacją Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, serdecznie zaprasza świętokrzyskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do bezpłatnego udziału w projekcie grantowym „Edukacja cyfrowa w świętokrzyskich szkołach” realizowanego w ramach ogólnopolskiego projektu „Lekcja:Enter”.… czytaj więcej

9 grudnia 2020

Zaproszenie na konferencję Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji online „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości”, która odbędzie się 11 grudnia 2020r. w godz. 10:00 – 15:30. Konferencja jest skierowana do pracowników i wolontariuszy instytucji oraz organizacji pomocowych z województwa świętokrzyskiego:… czytaj więcej

30 listopada 2020

ORE: szkolenie online „Nauczanie zdalne języków obcych uczniów na etapie wczesnoszkolnym (klasy I-III szkoły podstawowej)”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na bezpłatne szkolenie online „Nauczanie zdalne języków obcych uczniów na etapie wczesnoszkolnym (klasy I-III szkoły podstawowej)”. Szkolenie e-learningowe w formule blended dedykowane jest pracownikom placówek doskonalenia nauczycieli zainteresowanym doskonaleniem warsztatu pracy nauczycieli języków obcych oraz rozwijaniem kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia zdalnego nauczania języków obcych uczniów… czytaj więcej

30 listopada 2020

Zapraszamy do udziału w konferencji on-line „Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – wyzwania, możliwości, bariery” (10-11 grudnia 2020 r.)

Minister Edukacji i Nauki wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowo-metodycznej pt. „Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – wyzwania, możliwości, bariery”. Wydarzenia odbędzie się 10 i 11 grudnia 2020 r. i zostanie przeprowadzone w formule on-line.… czytaj więcej

30 listopada 2020

Konferencja online „Pomagaj się uczyć! Od oceniania kształtującego do samosterowności ucznia w uczeniu się”

Konferencja „Pomagaj się uczyć! Od oceniania kształtującego do samosterowności ucznia w uczeniu się” to otwarte wydarzenie programu „Szkoła ucząca się” skierowane do nauczycielek i nauczycieli wszystkich poziomów szkół oraz edukatorów i edukatorek.… czytaj więcej

27 listopada 2020

ORE: szkolenie online „Podejście interkulturowe w nauczaniu języka francuskiego”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na bezpłatne szkolenie online „Podejście interkulturowe w nauczaniu języka francuskiego” przeznaczone dla czynnych zawodowo nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz pracujących w systemie edukacji nauczycieli języka francuskiego zainteresowanych tematyką. Szkolenie w języku francuskim odbędzie się w dniach 4-18 grudnia 2020 r.… czytaj więcej

6 listopada 2020

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu grantowego „Z TIKiem na Ty” realizowanego w ramach projektu „Lekcja:Enter”

Centrum Edukacji Nauczycieli Potest serdecznie zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do bezpłatnego udziału w projekcie grantowym „Z TIKiem na Ty” realizowanego w ramach projektu „Lekcja:Enter”. Jako wynik konkursu ogłoszonego przez Polskę Cyfrową, projekt jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcja-enter–wez-udzial-w-wyjatkowym-projekcie-cyfrowym Szkolenia mają na celu ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych… czytaj więcej

5 listopada 2020

Droga z klasą. Cała wiedza o bezpieczeństwie ruchu drogowego – szkolenie dla nauczycieli

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Ministerstwo Infrastruktury zapraszają na bezpłatne szkolenie „DROGA Z KLASĄ. Cała wiedza o bezpieczeństwie ruchu drogowego”. Projekt przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich etapów nauki – nauczanie przedszkolne, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, odpowiadających za edukację z zakresu ruchu drogowego. Głównym celem projektu jest wyposażenie nauczycieli w… czytaj więcej

30 października 2020

Webinaria z symulacji branżowych – zachęcamy nauczycieli do udziału w bezpłatnych szkoleniach

Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli szkół branżowych i techników do udziału w bezpłatnych, dwuetapowych szkoleniach. Pierwsze z nich jest adresowane do nauczycieli ze szkół o profilu gastronomicznym, a kolejne o profilach: hotelarstwo-turystyka, logistyka i spedycja, marketing, fryzjerstwo i kosmetologia oraz mechanika pojazdów. Podczas szkolenia uczestnicy wcielą się w rolę menedżerów… czytaj więcej

29 października 2020

Kongres on-line „Laboratorium Wymiany” – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza nauczycieli z Polski i Niemiec do udziału w kongresie Laboratorium Wymiany, który odbędzie się także w tym roku, lecz w trybie online, w dniach 23-26 listopada. Jest to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) i szkół organizujących wymianę polsko-niemiecką. Kongres w formule… czytaj więcej

28 października 2020

ORE: konferencja „Zintegrowany System Kwalifikacji – między teorią a praktyką”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji pn. „Zintegrowany System Kwalifikacji – między teorią a praktyką”. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologicznopedagogicznych, bibliotek publicznych i odbędzie się w dniu 30.10.2020 r.… czytaj więcej

26 października 2020

ORE: Szkolenie online „Jak kształtować u uczniów kompetencje matematyczno-przyrodnicze?”

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ORE zaprasza na szkolenie poświęcone doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji matematyczno-przyrodniczych w realizacji podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych.… czytaj więcej