Kategoria: Bezpłatne spotkania i szkolenia organizowane przez zewnętrzne organizacje

24 września 2021

Projekt „Cybermocn@Szkoła”

Warsztaty w ramach projektu zostały przygotowane z uwzględnieniem potrzeb nauczycieli. Podczas bezpłatnych wykładów i warsztatów słuchacze poznają zasady bezpiecznego poruszania się w sieci, praktyczne narzędzia do prowadzenia zajęć online, a także dowiedzą się jak komunikować się z rodzicami i tworzyć dobrą atmosferę podczas zajęć. Czas: spotkania cykliczne październik 2021 r. – kwiecień  2022 r. Tryb: […]

16 września 2021

Bezpłatna sesja edukacyjna „Historia magistra vitae est?”

16 października w Państwowym Muzeum na Majdanku odbędzie się I. edycja sesji edukacyjnej o tytule „Historia magistra vitae est?”. Wizyta partycypacyjna w Muzeum na Majdanku – doświadczenie nauczyciela i edukatora. Nadchodzące wydarzenie jest w całości dedykowane pedagogom i dotyczy pozaszkolnej edukacji historycznej oraz wizyt w poobozowych miejscach pamięci. Celem spotkania jest poznanie i porównanie dwóch […]

15 września 2021

Kongres Organizacji Pozarządowych

23 września (czwartek) o godz. 11.00 w Grand Hotel Kielce odbędzie się Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych. Organizatorami wydarzenia są: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Partnerzy: Fundacja imienia Stefana Artwińskiego oraz Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów prof. Piotra Glińskiego.

13 września 2021

Informacja na temat oferty edukacyjnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)

W roku szkolnym 2021/2022 jednym z priorytetów w funkcjonowaniu szkół jest wsparcie uczniów w odbudowie relacji rówieśniczych oraz więzi z nauczycielami. Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) oferuje wiele pomocnym narzędzi w tym zakresie w oparciu o realizację międzynarodowych wymian młodzieży. Międzynarodowa wymiana młodzieży służy nie tylko rozwojowi kompetencji językowych. To spotkanie, podczas którego młodzież pod […]

13 września 2021

Łódzki i Świętokrzyski Salon Maturzystów 2021

27 września odbędzie się Łódzki i Świętokrzyski Salon Maturzystów 2021, przygotowany we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, Kuratorium Oświaty w Łodzi i Kuratorium Oświaty w Kielcach. Wydarzenie, w formule online, jest przeznaczone dla uczniów ostatnich klas liceów i techników przygotowujących się do egzaminu maturalnego i rekrutacji na studia. W programie Salonu są prezentacje ekspertów OKE […]

9 września 2021

Międzynarodowe, bezpłatne warsztaty z programowania „Koduj z Gigantami”

„Koduj z Gigantami” to  międzynarodowe, bezpłatne warsztaty z programowania dla dzieci i młodzieży, organizowane w Polsce, Chorwacji, Hiszpanii, Słowacji oraz Chile. Zajęcia odbywają się stacjonarnie w 90 miastach Polski oraz online w Polsce i za granicą. Głównym celem wydarzenia jest propagowanie nauki programowania wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie nowych rozwiązań technologicznych. Program zajęć dostosowany jest do […]

31 sierpnia 2021

Bezpłatne szkolenia cyfrowe dla dyrekcji i nauczycieli w ramach świętokrzyskiego grantu „Lekcja:Enter”

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Profesjonalne Szkolenia Informatyczne” w Kielcach zaprasza dyrekcję oraz nauczycieli świętokrzyskich szkół do udziału w grantach szkoleniowych realizowanych w ramach ogólnopolskiego projektu „Lekcja:Enter”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach udziału zapewniamy: udział w bezpłatnym projekcie na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych rekomendowanym przez MEiN […]

26 sierpnia 2021

Zdalne webinarium „Technologie wideokonferencyjne w edukacji. Jak sprostać nowym wyzwaniom w procesie nauczania?”

W dniach 30 sierpnia, 15 września i 17 września odbędzie się bezpłatne, zdalne webinarium pod tytułem „Technologie wideokonferencyjne w edukacji. Jak sprostać nowym wyzwaniom w procesie nauczania?”. Webinarium jest organizowane przez firmę Acnet, która jest partnerem renomowanych dostawców systemów wideokonferencyjnych. Jest to II edycja webinariów, które w zeszłym roku były organizowane pod tytułem „Zdalne nauczanie […]

5 sierpnia 2021

Bezpłatne szkolenie w zakresie mediacji cywilnej, szkolnej (rówieśniczej)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II prowadzi rekrutację do udziału w bezpłatnym 80. godzinnym szkoleniu z zakresu mediacji w sprawach cywilnych, zgodnym z wymogami opisanymi w kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”. W 2021 r. w Lublinie odbędzie się jedno szkolenie 80-godzinne tylko dla grupy 25 osób. Szkolenie przeprowadzone zostanie w formule […]

2 czerwca 2021

Ogólnopolski kongres online „Wychowanie trwa wiecznie”

Fundacja Życie ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolski Kongres „Wychowanie trwa wiecznie”, organizowany przez Kolegium Jagiellońskie i Rzecznika Praw Dziecka, który odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2021 r. Celem kongresu jest podjęcie debaty w kontekście obecnej sytuacji zachodzących przemian cywilizacyjnych oraz ocena perspektyw skutecznego rozwoju edukacji i wychowania, niezbędnego do odbudowy współczesnego świata. Trzeci dzień […]

2 czerwca 2021

Minikongres Młodych Matematyków Polskich w wersji online

Począwszy od 2004, organizowany jest co dwa lata Kongres Młodych Matematyków Polskich. Wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży uzdolnionej matematycznie oraz ich nauczycieli. Ze względu na pandemię 8KMMP, planowany na rok 2020, został ostatecznie przełożony na rok 2022. Chcąc uniknąć pozbawienia pewnych roczników uczniów możliwości uczestniczenia w tych spotkaniach, w bieżącym roku organizowany jest […]