Kategoria: Kontakt z urzędem

2 października 2018

24 grudnia 2018 dniem wolnym od pracy w Kuratorium Oświaty w Kielcach

24 grudnia 2018 będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Kuratorium Oświaty w Kielcach. W zamian urząd będzie otwarty w sobotę 15 grudnia 2018. Zarządzenie w tej sprawie podpisał Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Szczegółowe informacje: Zarządzenie nr 17 Szefa KPRM

24 grudnia 2017

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych

Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216) Kuratorium Oświaty w Kielcach uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej… czytaj więcej

19 października 2015

Wzór urzędowego logotypu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (z wizerunkiem orła białego) oraz wzór logotypu Kuratorium Oświaty w Kielcach

Wzór urzędowego logotypu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (z wizerunkiem orła białego) do pobrania w następujących formatach: EPS (Encapsulated PostScript) SVG (Scalable Vector Graphics) PNG (Portable Network Graphics) AI (Adobe Illustrator Artwork) Wzór logotypu Kuratorium Oświaty w Kielcach do pobrania w następujących formatach: EPS (Encapsulated PostScript) SVG (Scalable Vector Graphics) PNG (Portable… czytaj więcej

28 kwietnia 2011

Adresy administracji publicznej

Instytucje oświatowe: Ministerstwo Edukacji Narodowej: www​.men​.gov​.pl Centralna Komisja Egzaminacyjna: www​.cke​.edu​.pl Ośrodek Rozwoju Edukacji: www​.ore​.edu​.pl Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej: www​.koweziu​.edu​.pl Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi: www​.komisja​.pl Kuratoria oświaty: województwo dolnośląskie: www​.kuratorium​.wroclaw​.pl województwo kujawsko-​​pomorskie: www​.kuratorium​.bydgoszcz​.uw​.gov​.pl województwo lubelskie: www​.kuratorium​.lublin​.pl województwo lubuskie: www​.ko​-gorzow​.edu​.pl województwo łódzkie: www​.kuratorium​.lodz​.pl województwo małopolskie: www​.kuratorium​.krakow​.pl województwo mazowieckie: www​.kuratorium​.waw​.pl województwo opolskie: www​.kuratorium​.opole​.pl województwo podkarpackie:… czytaj więcej