Kategoria: Kontakt z urzędem

2 października 2018

24 grudnia 2018 dniem wolnym od pracy w Kuratorium Oświaty w Kielcach

24 grudnia 2018 będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Kuratorium Oświaty w Kielcach. W zamian urząd będzie otwarty w sobotę 15 grudnia 2018. Zarządzenie w tej sprawie podpisał Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Szczegółowe informacje: Zarządzenie nr 17 Szefa KPRM

24 grudnia 2017

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych

Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216) Kuratorium Oświaty w Kielcach uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej… czytaj więcej

19 października 2015

Wzór urzędowego logotypu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (z wizerunkiem orła białego) oraz wzór logotypu Kuratorium Oświaty w Kielcach

Wzór urzędowego logotypu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (z wizerunkiem orła białego) do pobrania w następujących formatach: EPS (Encapsulated PostScript) SVG (Scalable Vector Graphics) PNG (Portable Network Graphics) AI (Adobe Illustrator Artwork) Wzór logotypu Kuratorium Oświaty w Kielcach do pobrania w następujących formatach: EPS (Encapsulated PostScript) SVG (Scalable Vector Graphics) PNG (Portable… czytaj więcej

28 kwietnia 2011

Adresy administracji publicznej

Instytucje oświatowe: Ministerstwo Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl Centralna Komisja Egzaminacyjna: www.cke.edu.pl Ośrodek Rozwoju Edukacji: www.ore.edu.pl Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej: www.koweziu.edu.pl Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi: www.komisja.pl Kuratoria oświaty: województwo dolnośląskie: www.kuratorium.wroclaw.pl województwo kujawsko-pomorskie: www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl województwo lubelskie: www.kuratorium.lublin.pl województwo lubuskie: www.ko-gorzow.edu.pl województwo łódzkie: www.kuratorium.lodz.pl województwo małopolskie: www.kuratorium.krakow.pl województwo mazowieckie: www.kuratorium.waw.pl województwo opolskie: www.kuratorium.opole.pl województwo podkarpackie:… czytaj więcej