20 listopada 2012

Stan przyjmowanych i załatwianych spraw

Do czasu wdrożenia systemu informatycznego umożliwiającego bieżące śledzenie, poprzez stronę BIP Kuratorium Oświaty w Kielcach, stanu przyjmowanych i załatwianych spraw, informacje na ten temat udzielane są telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną (e-mail) przez sekretariat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Dane adresowe sekretariatu:

  • Kuratorium Oświaty w Kielcach
  • 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3
  • tel. (41) 342-16-34, faks (41) 344-88-83
  • adres e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl