20 listopada 2012

Stan przyjmowanych i załatwianych spraw

Do czasu wdrożenia systemu informatycznego umożliwiającego bieżące śledzenie, poprzez stronę BIP Kuratorium Oświaty w Kielcach, stanu przyjmowanych i załatwianych spraw, informacje na ten temat udzielane są telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną (e‑mail) przez sekretariat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Dane adresowe sekretariatu: