Kategoria: Rekrutacja do szkół

23 lipca 2024

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie przekazania przez komisje rekrutacyjne informacji o liczbie wolnych miejsc w publicznych szkołach policealnych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach dla dorosłych w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 w województwie świętokrzyskim.

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na terenie województwa świętokrzyskiego Na podstawie § 10 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (t.j. Dz. U. z 2024 […]

22 lipca 2024

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie przekazania przez komisje rekrutacyjne informacji o liczbie wolnych miejsc w publicznych liceach, technikach i branżowych szkołach I stopnia w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 w województwie świętokrzyskim

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia na terenie województwa świętokrzyskiego Na podstawie § 10 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (t.j. Dz. U. z 2024 r. […]

12 kwietnia 2024

Zarządzenie nr 15.2024 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2024 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 w województwie świętokrzyskim

Załączniki Zarządzenie nr 26.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Data: 2024-04-12, typ pliku: PDF, rozmiar: 80 KB Zarządzenie nr 15.2024 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2024-2025 Data: 2024-02-23, typ pliku: PDF, rozmiar: 158 KB Pobierz wszystkie pliki

5 kwietnia 2024

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie przekazania przez komisje rekrutacyjne informacji o wolnych miejscach w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych przedszkoli, szkół na terenie województwa świętokrzyskiego Na podstawie § 10 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431), proszę komisje rekrutacyjne o przekazanie Świętokrzyskiemu […]

31 stycznia 2024

Zarządzenie nr 7.2024 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych do publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025 w województwie świętokrzyskim

Załączniki Zarządzenie nr 7.2024 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych Data: 2024-01-31, typ pliku: PDF, rozmiar: 144 KB

19 stycznia 2024

Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych

Panie, Panowie Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w Świętokrzyskiej Giełdzie Szkół Ponadpodstawowych, która odbędzie się na terenie województwa świętokrzyskiego. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie uczniom klas ósmych szkół podstawowych zapoznania się z bieżącą ofertą kształcenia dostępną na terenie naszego województwa oraz ułatwienie podjęcia decyzji […]

16 stycznia 2024

Oferta edukacyjna szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2024/2025

Dyrektorzy szkół dla młodzieży i dorosłych kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego w województwie świętokrzyskim W związku z przygotowaniem informatora „Oferta edukacyjna szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2024/2025” zwracam się z prośbą o przekazanie informacji dotyczących kierunków kształcenia zaplanowanych dla klas I oraz semestrów I w roku szkolnym 2024/2025 zgodnie z […]

16 stycznia 2024

Oferta edukacyjna liceów ogólnokształcących, w tym liceów ogólnokształcących dla dorosłych województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo Dyrektorzy liceów ogólnokształcących, w tym liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie świętokrzyskim, z uwagi na planowane przygotowanie informatora pt. „Oferta edukacyjna liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2024/2025” zwracam się z prośbą o przekazanie informacji zgodnie ze wzorem w załączniku. Informację należy przekazać w wersji edytowalnej (Word) według wzoru do dnia 8 lutego 2024 […]

18 października 2023

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłoszenia konkursu wpisywanego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Szanowni Państwo, Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół województwa świętokrzyskiego oraz Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego Świętokrzyski Kurator Oświaty zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz […]

11 października 2023

Komunikat w sprawie przekazania informacji o rekrutacji do branżowych szkół II stopnia

Dyrektorzy branżowych szkół II stopnia w województwie świętokrzyskim Zgodnie z pismem znak DSKKZ-WKD.4092.2.2023.DI przekazanym przez Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji i Nauki a skierowanym do Kuratorów Oświaty, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące rekrutacji do branżowych szkół II stopnia na rok szkolny 2023/2024 w województwie świętokrzyskim.

28 sierpnia 2023

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o wolnych miejscach w szkołach dla dorosłych po rekrutacji uzupełniającej

Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół, Rodzice i Absolwenci szkół w województwie świętokrzyskim Zgodnie z § 10 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) oraz na podstawie […]

25 sierpnia 2023

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych po rekrutacji uzupełniającej

Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół, Rodzice i Absolwenci szkół w województwie świętokrzyskim Zgodnie z § 10 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) oraz na podstawie […]

17 sierpnia 2023

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie przekazania przez komisje rekrutacyjne informacji o liczbie wolnych miejsc w publicznych liceach, technikach i branżowych szkołach I stopnia w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2023/2024 w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia na terenie województwa świętokrzyskiego Na podstawie § 10 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) przypominam […]

17 sierpnia 2023

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie przekazania przez komisje rekrutacyjne informacji o liczbie wolnych miejsc w publicznych szkołach policealnych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach dla dorosłych w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2023/2024 w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na terenie województwa świętokrzyskiego Na podstawie § 10 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. […]

31 lipca 2023

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych oraz szkołach dla dorosłych

Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół, Rodzice i Absolwenci szkół w województwie świętokrzyskim Zgodnie z § 10 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) oraz na podstawie […]

25 lipca 2023

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie przekazania przez komisje rekrutacyjne informacji o liczbie wolnych miejsc w publicznych liceach, technikach i branżowych szkołach I stopnia w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia na terenie województwa świętokrzyskiego Na podstawie § 10 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) […]

25 lipca 2023

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie przekazania przez komisje rekrutacyjne informacji o liczbie wolnych miejsc w publicznych szkołach policealnych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach dla dorosłych w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na terenie województwa świętokrzyskiego Na podstawie § 10 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. […]

20 lipca 2023

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie przekazania przez komisje rekrutacyjne informacji o wolnych miejscach w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach i centrach na terenie województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów na terenie województwa świętokrzyskiego Na podstawie § 10 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431), proszę komisje rekrutacyjne o […]