Kategoria: Rekrutacja do szkół

25 lipca 2019

Uzupełniana na bieżąco informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach po przeprowadzeniu rekrutacji na rok szkolny 2019/​2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego Na podstawie par. 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610), publikujemy informację o wolnych miejscach w szkołach… czytaj więcej

24 lipca 2019

PILNY komunikat w sprawie rekrutacji do szkół zawodowych!

W trosce o prawidłowy przebieg rekrutacji, w związku z wymogiem złożenia zaświadczenia/​​ orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu przez kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, uprzejmie informuję, że: w przypadku, gdy wykonanie badań i dostarczenie zaświadczeń/​​orzeczeń lekarskich nie będzie możliwe w terminie wskazanym w harmonogramie… czytaj więcej

27 czerwca 2019

Komunikat Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w sprawie możliwości kontynuacji nauki w języku polskim za granicą w systemie kształcenia na odległość

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie podejmuje działania umożliwiające uczniom migrującym lub czasowo przebywającym za granicą kontynuację nauki w języku polskim w systemie kształcenia na odległość. Prowadząc Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, Ośrodek udziela uczniom przebywającym za granicą wsparcia w… czytaj więcej

13 czerwca 2019

Zmiana zarządzeń Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dotyczących rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w związku ze zmianą terminu zakończenia zajęć w roku szkolnym 2018/​2019

Załączniki Zarządzenie nr 29/​​2019 Data: 2019-​​06-​​13, rozmiar: 43 KB Zarządzenie nr 30/​​2019 Data: 2019-​​06-​​13, rozmiar: 48 KB Pobierz wszystkie pliki

20 maja 2019

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/​2020

Załączniki Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum Data: 2019-​​05-​​20, rozmiar: 81 KB Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej Data: 2019-​​05-​​20, rozmiar: 99 KB Pobierz wszystkie pliki

20 maja 2019

Rekrutacja elektroniczna do szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych w powiatach województwa świętokrzyskiego

Wykaz systemów elektronicznego naboru w poszczególnych powiatach woj. świętokrzyskiego: powiat m. Kielce: https://kielce.e‑omikron.pl powiat buski: https://​swietokrzyskie​-posp​.edu​.com​.pl powiat jędrzejowski: https://​swietokrzyskie​-posp​.edu​.com​.pl powiat kazimierski: brak systemu elektronicznego – rekrutacja tradycyjna powiat kielecki: brak systemu elektronicznego – rekrutacja tradycyjna powiat konecki: brak systemu elektronicznego – rekrutacja tradycyjna powiat opatowski: brak systemu elektronicznego – rekrutacja… czytaj więcej

8 kwietnia 2019

Komunikat MEN w sprawie uprawnień finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z zapytaniami o uprawnienia finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych informuje, że na podstawie art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [1] minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych… czytaj więcej

27 lutego 2019

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2018/​2019

Załączniki Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – zawody wiedzy, artystyczne i sportowe wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum Data: 2019-​​03-​​01, rozmiar: 154 KB

29 stycznia 2019

Zarządzenie nr 4/​2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia  29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/​2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do: klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia, klas wstępnych w czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych

Załączniki Zarządzenie nr 4/​​2019 Data: 2019-​​02-​​19, rozmiar: 316 KB

29 stycznia 2019

Zarządzenie nr 3/​2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia  29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/​2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do: klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia

Załączniki Zarządzenie nr 3/​​2019 Data: 2019-​​01-​​29, rozmiar: 243 KB

6 listopada 2018

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłoszenia konkursu wpisywanego na świadectwie ukończenia szkoły

Szanowni Państwo, Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół województwa świętokrzyskiego oraz Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do organizatorów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, działających na terenie szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego o zgłaszanie przedsięwzięć edukacyjnych, adresowanych… czytaj więcej

5 września 2018

Lista organizatorów wraz z nazwami olimpiad przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych  przeprowadzanych w roku szkolnym 2018/​2019

Lista olimpiad przedmiotowych: Lp. Nazwa olimpiady* Organizator 1 Olimpiada matematyczna juniorów Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie 2 Olimpiada z języka angielskiego gimnazjalistów Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu 3 Olimpiada informatyczna gimnazjalistów Stowarzyszenie Talent z Gdyni 4 Olimpiada historyczna gimnazjalistów Polskie Towarzystwo  Historyczne w Warszawie… czytaj więcej

22 maja 2018

Zarządzenie nr 7/​2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych (tekst jednolity)

Załączniki Zarządzenie nr 7/​​2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe… czytaj więcej

26 lutego 2018

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, przeprowadzonych w roku szkolnym 2017/​2018

Załączniki Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, przeprowadzonych w roku szkolnym 2017/​​2018 Data: 2018-​​02-​​26, rozmiar: 158 KB

31 stycznia 2018

Zarządzenie nr 5/​2018 z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych

Załączniki Zarządzenie nr 5 2018 Data: 2018-​​01-​​31, rozmiar: 3 MB

31 marca 2017

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/​2018 oraz w latach następnych

Załączniki Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/​​2018 oraz w latach następnych Data: 2017-​​03-​​31, rozmiar: 32 KB

31 marca 2017

Zarządzenie nr 48/​2017 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy- Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych

Załączniki Załącznik nr 2 do zarządzenia Data: 2017-​​03-​​31, rozmiar: 18 KB Załącznik nr 3 do zarządzenia Data: 2017-​​03-​​31, rozmiar: 17 KB Załącznik nr 4 do zarządzenia Data: 2017-​​03-​​31, rozmiar: 16 KB Załącznik nr 1 do zarządzenia Data: 2017-​​03-​​31, rozmiar: 20 KB Zarządzenie nr 48/​​2017 Data: 2017-​​03-​​31, rozmiar: 827 KB Pobierz… czytaj więcej

14 marca 2017

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/​2018

Wyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/​​2018: do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form… czytaj więcej

16 czerwca 2016

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wpisu na świadectwie ukończenia szkoły zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych województwa świętokrzyskiego Szanowni Państwo, Świętokrzyski Kurator Oświaty na podstawie art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) został zobowiązany, do końca lutego tego roku, do podania do publicznej wiadomości wykazu zawodów… czytaj więcej