Kategoria: Rekrutacja do szkół

8 kwietnia 2019

Komunikat MEN w sprawie uprawnień finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z zapytaniami o uprawnienia finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych informuje, że na podstawie art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [1] minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych… czytaj więcej

27 lutego 2019

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2018/​2019

Załączniki Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – zawody wiedzy, artystyczne i sportowe wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum Data: 2019‐​​03‐​​01, rozmiar: 154 KB

29 stycznia 2019

Zarządzenie nr 4/​2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia  29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/​2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do: klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia, klas wstępnych w czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych

Załączniki Zarządzenie nr 4/​​2019 Data: 2019‐​​02‐​​19, rozmiar: 316 KB

29 stycznia 2019

Zarządzenie nr 3/​2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia  29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/​2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do: klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia

Załączniki Zarządzenie nr 3/​​2019 Data: 2019‐​​01‐​​29, rozmiar: 243 KB

6 listopada 2018

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłoszenia konkursu wpisywanego na świadectwie ukończenia szkoły

Szanowni Państwo, Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół województwa świętokrzyskiego oraz Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do organizatorów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, działających na terenie szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego o zgłaszanie przedsięwzięć edukacyjnych, adresowanych… czytaj więcej

5 września 2018

Lista organizatorów wraz z nazwami olimpiad przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych  przeprowadzanych w roku szkolnym 2018/​2019

Lista olimpiad przedmiotowych: Lp. Nazwa olimpiady* Organizator 1 Olimpiada matematyczna juniorów Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie 2 Olimpiada z języka angielskiego gimnazjalistów Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu 3 Olimpiada informatyczna gimnazjalistów Stowarzyszenie Talent z Gdyni 4 Olimpiada historyczna gimnazjalistów Polskie Towarzystwo  Historyczne w Warszawie… czytaj więcej

21 czerwca 2018

Uzupełniana na bieżąco informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach po przeprowadzeniu rekrutacji na rok szkolny 2018/​2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego Na podstawie par. 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610), publikujemy informację o wolnych miejscach w szkołach… czytaj więcej

22 maja 2018

Zarządzenie nr 7/​2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych (tekst jednolity)

Załączniki Zarządzenie nr 7/​​2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe… czytaj więcej

26 lutego 2018

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, przeprowadzonych w roku szkolnym 2017/​2018

Załączniki Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, przeprowadzonych w roku szkolnym 2017/​​2018 Data: 2018‐​​02‐​​26, rozmiar: 158 KB

31 stycznia 2018

Zarządzenie nr 5/​2018 z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych

Załączniki Zarządzenie nr 5 2018 Data: 2018‐​​01‐​​31, rozmiar: 3 MB

31 marca 2017

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/​2018 oraz w latach następnych

Załączniki Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/​​2018 oraz w latach następnych Data: 2017‐​​03‐​​31, rozmiar: 32 KB

31 marca 2017

Zarządzenie nr 48/​2017 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy‐ Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych

Załączniki Załącznik nr 2 do zarządzenia Data: 2017‐​​03‐​​31, rozmiar: 18 KB Załącznik nr 3 do zarządzenia Data: 2017‐​​03‐​​31, rozmiar: 17 KB Załącznik nr 4 do zarządzenia Data: 2017‐​​03‐​​31, rozmiar: 16 KB Załącznik nr 1 do zarządzenia Data: 2017‐​​03‐​​31, rozmiar: 20 KB Zarządzenie nr 48/​​2017 Data: 2017‐​​03‐​​31, rozmiar: 827 KB Pobierz… czytaj więcej

14 marca 2017

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/​2018

Wyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/​​2018: do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form… czytaj więcej

16 czerwca 2016

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wpisu na świadectwie ukończenia szkoły zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych województwa świętokrzyskiego Szanowni Państwo, Świętokrzyski Kurator Oświaty na podstawie art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) został zobowiązany, do końca lutego tego roku, do podania do publicznej wiadomości wykazu zawodów… czytaj więcej