6 lutego 2009

Pomarańczowa linia – profilaktyka antyalkoholowa

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i placówek oświatowo‐​​wychowawczych woj. świętokrzyskiego Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje o poważnym problemie, jakim jest picie alkoholu przez młodych ludzi, co potwierdzają badania ESPAD. Na zlecenie PARPA działa ogólnopolski telefon „Pomarańczowa Linia” o charakterze informacyjno‐ konsultacyjnym 0 810 14 00 68 od poniedziałku do piątku… czytaj więcej

28 stycznia 2009

Komunikat dla uczniów szkół podstawowych o kwalifikacji do III (wojewódzkiego) etapu Konkursu po rozpatrzeniu odwołań

W wyniku pozytywnego rozpatrzenia odwołań w sprawie punktacji uzyskanej przez uczniów w II (rejonowym) etapie Konkursu Humanistycznego do finału Konkursu zostali dopuszczeni: Olga Pikulska – Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchedniowie Aleksander Piątek – Szkoła Podstawowa nr 7 w Kielcach Szymon Antoń – Szkoła Podstawowa nr 25 w Kielcach… czytaj więcej

26 stycznia 2009

Informacje dotyczące etapu rejonowego VII Konkursu Informatycznego

Etap Rejonowy przeprowadzony zostanie w dniu 5 lutego 2009 r. (czwartek) o godzinie 10.00. Na Etapie Rejonowym uczniowie rozwiązują zadania w określonym czasie (120 minut). Informacje dotyczące miejsc, w których przeprowadzony zostanie Etap Rejonowy podane są w załączonym wykazie. Informujemy, że do rozwiązania zadań Etapu Rejonowego dostępne będzie następujące oprogramowanie:… czytaj więcej