Kategoria: Doradztwo zawodowe

11 stycznia 2018

Relacja z przebiegu cyklu seminariów informacyjnych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Pana Kazimierza Mądzika przeprowadzono cykl Seminariów Informacyjnych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Załączniki Prezentacja – Seminarium informacyjne z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego Data: 2018-01-12, rozmiar: 8 MB… czytaj więcej

10 stycznia 2018

Komunikat w sprawie powołania Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i poradni psychologiczno-pedagogicznej Realizując politykę oświatową Ministra Edukacji Narodowej w zakresie doradztwa zawodowego Świętokrzyski Kurator Oświaty zorganizował 22 marca 2017 roku konferencję – „Wojewódzki System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego skutecznym wsparciem dla szkół” – debatę o dotychczasowym stanie poradnictwa i kierunku konstruktywnych zmian oraz cykl Seminariów Informacyjnych… czytaj więcej

20 grudnia 2017

Doradztwo zawodowe – wybrane wartościowe strony internetowe

Doradztwo zawodowe dla dzieci i młodzieży: http://doradztwo.ore.edu.pl – strona Ośrodka Rozwoju Edukacji http://ohp.pl/ – strona Ochotniczych Hufców Pracy http://dokariery.pl/ – Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży Doradztwo zawodowe dla dorosłych: http://psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/poradnictwo-zawodowe http://zielonalinia.gov.pl/  – strona Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia Doradztwo zawodowe dla doradców zawodowych: http://euroguidance.eu/ – europejska strona Sieci Eurodoradztwo http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/ – polska… czytaj więcej

15 grudnia 2017

Wybrane regulacje prawne dotyczące doradztwa edukacyjno-zawodowego

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.: Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: (…) 17) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy; 18) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań… czytaj więcej

4 grudnia 2017

Cykl seminariów informacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego

  Panie, Panowie Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów, Nauczyciele, Szkolni Doradcy Zawodowi Szanowni Państwo, Świętokrzyski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza do udziału w cyklu Seminariów informacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego. Celem zainicjowanego przedsięwzięcia jest popularyzowanie stanu i jakości kształcenia zawodowego w województwie świętokrzyskim m.in. poprzez profesjonalne i efektywne poradnictwo edukacyjno-zawodowe. W programie… czytaj więcej

10 listopada 2017

Spotkanie dotyczące wspólnych działań z zakresu realizacji zadań związanych z doradztwem zawodowym skierowanym do rodziców uczniów z terenu województwa świętokrzyskiego

W dniu 9 listopada 2017 r. w siedzibie Kuratorium Oświaty w Kielcach odbyło się spotkanie, którego celem było opracowanie koncepcji wspólnych działań z zakresu realizacji zadań związanych z doradztwem zawodowym skierowanym do rodziców uczniów z terenu województwa świętokrzyskiego. W spotkaniu udział wzięli: Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Jacek Sabat… czytaj więcej

6 marca 2017

Zaproszenie do udziału w konferencji „Wojewódzki System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego skutecznym wsparciem dla szkół”

Panie, Panowie Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Nauczyciele, Szkolni Doradcy Zawodowi Świętokrzyski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza Państwa do udziału w konferencji „Wojewódzki System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego skutecznym wsparciem dla szkół”. Celem zainicjowanego przedsięwzięcia jest popularyzowanie profesjonalnego i efektywnego doradztwa edukacyjno-zawodowego. Załączniki Program konferencji Data: 2017-03-06, rozmiar: 39 KB… czytaj więcej

3 listopada 2016

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM)

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM) to nowa platforma dla młodych ludzi poszukujących pracy, mających trudności w nauce, lub problemy z funkcjonowaniem w swoim środowisku. ECAM to system teleinformatyczny prowadzony przez Ochotnicze Hufce Pracy, dzięki któremu możesz otrzymać konkretne informacje o tym gdzie znajduje się najbliższa jednostka OHP, która może udzielić Ci… czytaj więcej

8 października 2015

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2015

Panie, Panowie Dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego Szanowni Państwo, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach organizują w dniu 19 października 2015 r. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery’2015 cykl zajęć warsztatowych i prezentacji dla uczniów i… czytaj więcej

16 września 2015

WAŻNE! Szkolenia dla kadry szkół gimnazjalnych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Szanowni Państwo dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów województwa świętokrzyskiego Przedstawicieli kadry gimnazjów, które do tej pory nie wzięły udziału w szkoleniu z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty – III etapu szkoleń przygotowanych w ramach projektu „Edukacja dla pracy etap 2”. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia, pozwolą… czytaj więcej

10 czerwca 2015

WAŻNE – Dyrektorzy gimnazjów – Edycja szkoleń „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”

Szanowni Państwo dyrektorzy gimnazjów województwa świętokrzyskiego W związku z pismem otrzymanym z KOWEZiU w dniu 8.06.2015 r. zwracam się ponownie z gorącą prośbą o wzięcie udziału w darmowym szkoleniu pt.: „Doradztwo zawodowe – od diagnozy do ewaluacji – praktyczne wsparcie szkół gimnazjalnych” w ramach projektu pt. „Edukacja dla pracy –… czytaj więcej

4 maja 2015

WAŻNE – Dyrektorzy gimnazjów – Edycja szkoleń „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”

Panie i Panowie Dyrektorzy, nauczyciele wychowawcy w gimnazjach województwa świętokrzyskiego W ramach działalności wspierającej kadry oświatowe w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) kontynuuje edycję szkoleń pt.: „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadr szkół gimnazjalnych”, które będzie trwało do czerwca… czytaj więcej

16 kwietnia 2015

Druga edycja szkoleń „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”

Panie i Panowie Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele wychowawcy w gimnazjach województwa świętokrzyskiego W ramach działalności wspierającej kadry oświatowe w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) rozpoczął drugą edycję szkoleń pt.: „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadr szkół gimnazjalnych”, które będzie… czytaj więcej

13 stycznia 2015

Interesująca publikacja dotycząca doradztwa edukacyjno-zawodowego

Panie i Panowie Dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Zachęcam Państwa do zapoznania się z publikacją „Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Przykładowe rozwiązania”, wydaną w roku 2014 przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (jako propozycja do ewentualnego wykorzystania przez szkoły i placówki… czytaj więcej

13 października 2014

VI Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK)

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Nauczyciele, Szkolni Doradcy Zawodowi Uprzejmie informuję, że w dniach 20–26 października 2014 r. Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej organizuje VI Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK). Hasłem przewodnim tegorocznego cyklu jest: „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?”. Proszę doradców zawodowych, pedagogów o przygotowanie… czytaj więcej

9 października 2012

IV Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK)

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Nauczyciele, Szkolni Doradcy Zawodowi województwa świętokrzyskiego Uprzejmie informuję, że w dniach od 15–21 października 2012 r. Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej organizuje IV Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK). Hasłem przewodnim tegorocznego cyklu jest: ,,Praca: Zawód czy kompetencje”. Proszę doradców zawodowych, pedagogów szkolnych… czytaj więcej

15 listopada 2011

Podsumowanie III edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK)

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Nauczyciele i szkolni doradcy zawodowi.  W ramach podsumowania III edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK) pod hasłem przewodnim „Poradnictwo Kariery dla każdego ucznia” przedstawiam Państwu nadesłane przez zaangażowane szkoły/placówki sprawozdania z realizacji działań zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w … czytaj więcej