Kategoria: Doradztwo zawodowe

22 grudnia 2022

Relacja z seminarium doradczego

Kontynuując działania związane z upowszechnianiem systemu doradztwa zawodowego w województwie świętokrzyskim w dniu 13 grudnia 2022 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach przy ulicy O. Langiewicza odbyło się seminarium doradcze Ścieżki Kariery. Jak odnaleźć drogę zawodową w świecie VUCA. Do udziału w seminarium zaproszeni zostali  Koordynatorzy Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, dyrektorzy szkół/placówek – w których […]

25 października 2022

Nowoczesne technologie w poradnictwie zawodowym

Uruchomiony został portal INFOZAWODOWE, forma kompleksowego źródła informacji o zawodach, kształceniu zawodowym i doradztwie zawodowym dla uczniów, ich rodziców oraz dla pracodawców i szkół zainteresowanych nawiązaniem współpracy. strona MEiN: Nowoczesne technologie w poradnictwie zawodowym

24 października 2022

System Doradztwa Edukacyjnego i Zawodowego w województwie świętokrzyskim – rok szkolny 2022/2023

Realizując politykę oświatową państwa ujmującą m.in. działania na rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie Świętokrzyski Kurator Oświaty dostrzega znaczenie efektywnego doradztwa zawodowego w świadomym projektowaniu spójnych inicjatyw ujętych w modelowej koncepcji programowej wdrażanego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w województwie. Załączone Kalendarium na Rzecz Rozwoju Systemu Doradztwa Zawodowego zawiera uaktualnioną propozycję chronologicznie […]

11 października 2022

Relacja ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego

Kontynuując działania związane z upowszechnianiem systemu doradztwa zawodowego w województwie, Świętokrzyski Kurator Oświaty zainicjował 4 października 2022 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego „CK Technik” w Kielcach – spotkanie z Koordynatorami Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego oraz doradcami metodycznymi z doradztwa zawodowego. W klimat idei uczenia się przez całe życie wprowadziła uczestników spotkania Pani Małgorzata Łakomiec – Dyrektor […]

19 lipca 2022

Doradztwo zawodowe w wyrównywaniu szans edukacyjnych – rekomendacje

Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z rekomendacjami dla dyrektorów szkół, samorządów, sektora prywatnego i pozarządowego, które ujmują tematykę odnoszącą się do wspierania etycznego w realizacji skutecznego doradztwa zawodowego w szkołach w celu wyrównywania szans wszystkich uczniów na otwartym rynku pracy oraz w stworzeniu dostępności do wysokiej jakości edukacji zawodowej. Rekomendacje powstały w ramach wydarzenia […]

19 lipca 2022

Sprawozdania Koordynatorów Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego z realizacji zadań wynikających z Kalendarium na rzecz rozwoju systemu doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2021/2022

Załączniki Powiatowy Punkt Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego w Staszowie Data: 2022-07-19, rozmiar: 271 KB Powiatowy Punkt Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Sandomierzu Data: 2022-07-19, rozmiar: 9 MB Powiatowy Punkt Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Opatowie Data: 2022-07-19, rozmiar: 164 KB Powiatowy Punkt Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Busku-Zdrój Data: 2022-07-19, rozmiar: 157 KB Powiatowy Punkt Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Bilczy Data: 2022-07-19, […]

14 czerwca 2022

Konferencja w ramach działań „Wojewódzkiego Kalendarium na Rzecz Rozwoju Systemu Doradztwa Zawodowego”

W dniu 6 czerwca 2022 r. w Zamku Królewskim w Sandomierzu odbyła się konferencja w ramach działań „Wojewódzkiego Kalendarium na Rzecz Rozwoju Systemu Doradztwa Zawodowego” oraz uroczyste podsumowanie I Edycji Projektu Edukacyjno-Zawodowego Powiatu Sandomierskiego „Poznaję, Działam, Wybieram! – Zawodowy Zawrót Głowy” . Projekt został objęty honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Organizatorem powyższego przedsięwzięcia był Świętokrzyski […]

21 kwietnia 2022

Materiały poseminaryjne – 11 kwietnia 2022 r.

Z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w dniu 11 kwietnia 2022 r. na platformie MS Teams odbyło się seminarium doradcze Stawiam na zawód. Szkolnictwo branżowe inwestycją w dobrą przyszłość. Stworzona formuła spotkania umożliwiła aktywny udział w wydarzeniu zarówno koordynatorom powiatowych punktów doradztwa edukacyjno-zawodowego, doradców metodycznych z zakresu doradztwa zawodowego jak i nauczycieli: wychowawców, doradców zawodowych, pedagogów. Tematyka […]

7 kwietnia 2022

Relacja z Giełdy Liceów Ogólnokształcących 31.03-01.04.2022 r.

Z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2022 r.  w Centrum Kształcenia Zawodowego „Technik” w Kielcach odbyła się Giełda Liceów Ogólnokształcących. Podjęte przedsięwzięcie to działanie wynikające z wdrażanego Systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w województwie świętokrzyskim, którego opracowanie stanowi odpowiedź na wzrastającą świadomość potrzeby instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej pomocy uczniom w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. […]

3 marca 2022

Materiały poseminaryjne

W dniu 28 lutego 2022 r. na platformie MS Teams odbyło się seminarium doradcze Doradca zawodowy w konstruktywnym dialogu z rodzicami uczniów. Z uwagi na ważność poruszanych problemów stworzono formułę umożliwiającą aktywny udział w wydarzeniu zarówno Koordynatorom Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, doradcom metodycznym z zakresu doradztwa zawodowego jak i nauczycielom: wychowawcom, doradcom zawodowym, pedagogom. Tematyka seminarium […]

20 grudnia 2021

Materiały poseminaryjne

W dniu 14 grudnia 2021 r. na platformie MS Teams odbyło się seminarium doradcze Warsztat pracy doradcy zawodowego w obszarze wsparcia uczniów z niepełnosprawnościami. Tematyka seminarium oscylowała wokół zagadnień, które zostały uwypuklone podczas spotkania informacyjno-szkoleniowego koordynatorów Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego i doradców metodycznych z zakresu doradztwa zawodowego: Fakty i mity – postrzegania osób z niepełnosprawnością […]

8 października 2021

Informacja ze spotkania informacyjno-szkoleniowego związanego z upowszechnianiem systemu doradztwa zawodowego  w województwie świętokrzyskim

Świętokrzyski Kurator Oświaty kontynuując działania związane z upowszechnianiem systemu doradztwa zawodowego  w województwie świętokrzyskim, zainicjował w dniu 4 października 2021 roku w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej ośrodku szkoleniowym Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli — spotkanie z Koordynatorami Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego oraz doradcami metodycznymi z doradztwa zawodowego. Przyjęty program spotkania o charakterze informacyjno-szkoleniowym ujmował trzy […]

11 sierpnia 2021

System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek w województwie świętokrzyskim   Świętokrzyski Kurator Oświaty w celu realizacji przyjętej koncepcji upowszechniania spójnych działań w skali województwa w zakresie efektywnego doradztwa zawodowego stworzył płaszczyznę integracji szkół i placówek wyznaczając skonsolidowane przedsięwzięcia skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli. Przyjęte rozwiązania zostały ujęte w ramach programowych opracowanego Systemu Doradztwa […]

26 maja 2021

Sprawozdania Koordynatorów Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego z podejmowanych inicjatyw w ramach pracy na rzecz tworzenia i koordynowania działań związanych z doradztwem zawodowym w roku kalendarzowym 2020.

Załączniki Powiatowy Punkt Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Staszowie Data: 2021-05-26, rozmiar: 18 MB Powiatowy Punkt Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Skarżysku-Kamiennej Data: 2021-05-26, rozmiar: 1 MB Powiatowy Punkt Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Sandomierzu Data: 2021-05-26, rozmiar: 1 MB Powiatowy Punkt Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Opatowie Data: 2021-05-26, rozmiar: 3 MB Powiatowy Punkt Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Jędrzejowie Data: 2021-05-26, rozmiar: 1 […]

31 marca 2021

Relacja z I Świętokrzyskiego Forum dla Doradztwa Zawodowego „DORADZTWO ZAWODOWE PRZYSZŁOŚCI”

Z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w dniu 26 marca 2021 roku odbyło się I Świętokrzyskie Forum dla Doradztwa Zawodowego „DORADZTWO ZAWODOWE PRZYSZŁOŚCI”. Do udziału w forum zaproszono koordynatorów Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, dyrektorów szkół i placówek, w których utworzone są powiatowe punkty, oraz dyrektorów i psychologów publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych. Wydarzenie zostało przeprowadzone z […]

28 maja 2020

Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Na prośbę Departamentu Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawiamy w załączeniu list polecający z informacją o realizowanych w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego” przez Syntea S.A. szkoleniach z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Załączniki Szkolenie online-oświadczenie uczestnika Data: 2020-05-28, rozmiar: 181 KB Pismo informujące o szkoleniach online-sig Data: 2020-05-28, rozmiar: 817 KB Pismo […]

4 grudnia 2019

Relacja ze spotkania z koordynatorami Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

W dniu 25 listopada 2019 r. z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach – w ramach zawartego Porozumienia o współpracy – odbyło się spotkanie koordynatorów Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, które miało charakter sprawozdawczo-szkoleniowy. Spotkanie oficjalnie otworzyła Pani Aleksandra Marcinkiewicz – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Znaczenie doradztwa zawodowego w […]