Kategoria: Projekty, programy, akcje organizowane przez zewnętrzne organizacje

21 lutego 2020

Program „Szkoła Dialogu”

Fundacja Forum Dialogu zaprasza do udziału w programie Szkoła Dialogu. Celem programu Szkoła Dialogu jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Kierowany jest on do uczniów z mniejszych i średnich miast, którzy samodzielne odkrywają i upamiętniają… czytaj więcej

21 lutego 2020

„Cash Lajf Balans” – kampania społeczno-​edukacyjna o przedsiębiorczości dla młodzieży

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało kampanię społecznoedukacyjną „Cash Lajf Balans”. Projekt finansowany jest ze środków Funduszy Europejskich – Programu Polska Wschodnia. Celem działań jest wzmocnienie przedsiębiorczości w makroregionie Polski Wschodniej, poprzez zachęcenie młodych ludzi do rozwoju pasji i przekuwania ich we własny biznes. Młodzież zaznajomi się z podstawowymi pojęciami… czytaj więcej

21 lutego 2020

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Zachęcamy wszystkie szkoły i placówki oświatowe do włączenia się w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Chcielibyśmy, aby uczniowie wspólnie z nauczycielami zorganizowali w pierwszym tygodniu marca wydarzenia edukacyjne poświęcone bohaterom podziemia antykomunistycznego. Mogą to być spotkania ze świadkami historii, wizyty w lokalnych miejscach pamięci, lekcje o „Żołnierzach Wyklętych” czy… czytaj więcej

21 lutego 2020

Projekt „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”

Informujemy, że w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02–00–009/17 „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-​​pedagogiczną”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Instytut Badań Edukacyjnych w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym realizuje projekt pn. „Opracowanie i upowszechnianie… czytaj więcej

19 lutego 2020

Konkurs grantowy w ramach projektu „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych – Edycja II”

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie informuje o konkursie grantowym na powołanie i prowadzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE). Celem powołania LOWE jest poszerzenie oferty kształcenia dla osób dorosłych wg zdiagnozowanych potrzeb. W ramach grantu szkoła jako LOWE oferuje osobom dorosłym szkolenia i… czytaj więcej

19 lutego 2020

Konkurs grantowy „Lokalne Ośrodki Wspierania Edukacji” (LOWE)

Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty (wcześniej Familijny Poznań) zaprasza szkoły do udziału w konkursie grantowym. W projekcie mogą wziąć udział szkoły z terenu całej Polski. Organizatorzy dysponują 20 grantami o łącznej wartości 5 milionów złotych. W ramach inicjatywy, szkoły w oparciu o swój potencjał, zasoby, współpracę z instytucjami lokalnymi będą tworzyły… czytaj więcej

18 lutego 2020

Aplikacja „Polskie Państwo Podziemne”

14 lutego br. w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie odbyła się premiera aplikacji „Polskie Państwo Podziemne”, stworzonej przez Oddział IPN w Szczecinie. Prezentacja miała miejsce w dniu 78. rocznicy powstania Armii Krajowej. Aplikacja jest wirtualną wersją wydanej wcześniej edukacyjnej gry planszowej, która wykorzystując powszechność nowych technologii, ma dotrzeć do… czytaj więcej

17 lutego 2020

Regulamin zawodów sportowo-​obronnych dla klas mundurowych – eliminacje wojewódzkie do VI Centralnego Zlotu Klas Mundurowych 2020

Załączniki Załącznik nr 3 do regulaminu Data: 2020-​​02-​​17, rozmiar: 13 KB Załącznik nr 1 do regulaminu Data: 2020-​​02-​​17, rozmiar: 13 KB Załącznik nr 2 do regulaminu Data: 2020-​​02-​​17, rozmiar: 13 KB regulamin eliminacji wojewódzkich Data: 2020-​​02-​​17, rozmiar: 102 KB Pobierz wszystkie pliki

11 lutego 2020

Projekt „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) zaprasza szkoły, nauczycieli oraz uczniów klas pierwszych do udziału w II edycji projektu z zakresu edukacji finansowej, współfinansowanego i realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Obecnie prowadzona jest rekrutacja nauczycieli do projektu, w oparciu o kryteria wskazane na stronie: https://​www​.skef​.pl/​m​y​s​l​e​–​d​e​c​y​d​u​j​e​–​d​z​i​a​l​a​m​–​f​i​n​a​n​s​e​–​d​l​a​–​n​a​j​m​l​o​d​s​z​y​ch/. Termin nadsyłania… czytaj więcej

11 lutego 2020

Świętokrzyski musical współczesny „Amos. Historia niemożliwego miasta”

Amos. Historia niemożliwego miasta, świętokrzyski musical współczesny, ostatnia część trylogii 1 kwietnia 2020, środa, godz. 12.30 2 kwietnia 2020, czwartek, godz. 12.30 i 19.15 Duża Scena Kieleckiego Centrum Kultury  Wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie „WESOŁA54” we współpracy ze studentami i wykładowcami Katedry Muzyki Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach organizuje spektakl dla uczniów od klasy 7 oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z Kielc… czytaj więcej

4 lutego 2020

IX Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży” – podsumowanie

W dniach 9–10 stycznia 2020 r., w Klubie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu, odbyło się IX Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży”. Udział w Forum wzięło blisko 150 uczestników – przedstawicieli szkół z całej Polski, prowadzących klasy mundurowe, przedstawicieli kuratoriów oświaty, wojewódzkich sztabów wojskowych, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej,… czytaj więcej

31 stycznia 2020

IPN „Historia dla każdego”: wykład „Jałta – symbol zdrady”

Delegatura IPN w Kielcach zaprasza na wykład Edyty Krężołek „Jałta – symbol zdrady” poświęcony konferencji przywódców trzech wielkich mocarstw, na której zadecydowano o kształcie powojennego świata, w tym Polski. Spotkanie odbędzie się 4 lutego o godz. 17.00 w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach.… czytaj więcej

27 stycznia 2020

Projekt edukacyjny „Historia obywateli polskich w KL Auschwitz”

Dzięki współpracy Państwowego Muzeum Auschwitz-​​Birkenau oraz Fundacji Wiara i Prawda, przy wsparciu finansowanym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji powstał projekt edukacyjny „Historia obywateli polskich w KL Auschwitz”. Zachęcamy wszystkich nauczycieli do zapoznania się z przygotowanymi materiałami. W ramach projektu powstał pakiet edukacyjny (scenariusz lekcji, karty refleksji i karty pracy) oraz film… czytaj więcej

24 stycznia 2020

Projekty edukacyjne: „Technologie z klasą. Jak porozumiewają się roboty?” oraz „Mali inżynierowie (Technika). Czym możemy podróżować?”

Ponad 14 tysięcy uczniów klas 1–4 rozwija w roku szkolnym 2019/​​2020 kluczowe kompetencje, takie jak: programowanie, rozumienie zjawisk fizycznych, logiczne i twórcze myślenie, czy umiejętność pracy projektowej. Uczestniczą oni w jednym z dwóch projektów edukacyjnych stworzonych przez Fundację Uniwersytet Dzieci w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie: Technologie z klasą.… czytaj więcej

22 stycznia 2020

„Raport z Auschwitz” – projekcja filmu i spotkanie z reżyserem – Kielce, ul. Warszawska 5, 30 stycznia 2020 r., godz. 17.00

Opowieść o Polakach, którzy alarmowali świat o terrorze w okupowanej Polsce, obozach Zagłady, a w szczególności o KL Auschwitz, będzie tematem kolejnego spotkania w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach. „Raport z Auschwitz” w reżyserii Krzysztofa Brożka pokazuje obojętność Zachodu w czasie II wojny światowej na doniesienia Polskiego Państwa… czytaj więcej

16 stycznia 2020

Miesiąc Języka Ojczystego

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia organizuje od 21 lutego do 21 marca 2020 roku Miesiąc Języka Ojczystego. W ramach tego przedsięwzięcia organizowane są cztery ogólnopolskie konkursy skierowane do uczniów klas czwartych, piątych, szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych.… czytaj więcej

16 stycznia 2020

Między niemiecką okupacją a sowieckim zniewoleniem – wykład z cyklu „Historia dla każdego”

Miejsce i data wydarzenia: Kielce, ul. Warszawska 5, 22 stycznia 2020 r., godz. 17.00 Okoliczności ustanowienia przyczółku sandomierskiego, instalowanie władzy komunistycznej oraz życie codzienne jego mieszkańców będzie tematem kolejnego spotkania w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach. Robert Piwko z Biura Badań Historycznych delegatury IPN w Kielcach przybliży codzienność… czytaj więcej

16 stycznia 2020

„Lekcja: Enter” – weź udział w wyjątkowym projekcie cyfrowym

Zapraszamy nauczycieli i dyrektorów szkół z całej Polski do udziału w wyjątkowym projekcie „Lekcja: Enter”. Celem przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji cyfrowych w polskich szkołach. W ramach tej inicjatywy zostanie przeszkolonych ponad 75 tys. nauczycieli, którzy dowiedzą się, jak w większym stopniu wykorzystywać technologie informacyjno-​​komunikacyjne w codziennej pracy z uczniami. Nabór… czytaj więcej