Kategoria: Projekty, programy, akcje organizowane przez zewnętrzne organizacje

22 sierpnia 2019

Konkurs: „Znak Jakości: Szkoła Otwarta i Kreatywna”

Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego zaprasza wszystkie szkoły i przedszkola, a także zorganizowane grupy uczniowskie do wzięcia udziału w Konkursie o Znak Jakości QOK – „Szkoła Otwarta i Kreatywna” oraz „Przedszkole Otwarte i Kreatywne”. Załączniki Konkurs dla szkół o Laur Mistrza Kreatywnej i Aktywnej Edukacji 2019 – INSTRUKCJA Data: 2019-​​08-​​22, rozmiar:… czytaj więcej

9 sierpnia 2019

Akcja „Przerwany marsz…”

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP wystąpiła z inicjatywą organizacji akcji pn. „Przerwany marsz…”, który ma polegać na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego, przez fakt wybuchu II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. To wtedy życie Dzieci Wojny zostało trwale napiętnowane nieopuszczającym… czytaj więcej

25 lipca 2019

Ograniczanie i zapobieganie przestępczości narkotykowej oraz niwelowanie szkód spowodowanych nadużywaniem środków psychoaktywnych wśród młodych ludzi

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Finlandia, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2019 r. W imieniu Organizatora, zapraszam… czytaj więcej

25 lipca 2019

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP – informacje o rekrutacji

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach informuje, że prowadzi rekrutację młodzieży w wieku 15–18 lal do jednostek opiekuńczo-​​wychowawczych OHP na rok szkolny 2019/​​2020. Zadaniem OHP jest wyrównywanie szans osób znajdujących się w gorszej od rówieśników sytuacji społeczno-​​ekonomicznej, w szczególności pochodzącej z obszarów wiejskich oraz z rodzin dotkniętych ubóstwem i bezrobociem.… czytaj więcej

22 lipca 2019

Zaproszenie na uroczystość – Pamięci Sandomierskich Kolumbów

„Pamięci Sandomierskich Kolumbów” – Sandomierz, 27 lipca 2019 r., godz. 15.00 W ramach obchodów 75. rocznicy akcji „Burza” i bitwy pod Pielaszowem, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach oraz Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zapraszają na III spotkanie z cyklu „Pamięci Sandomierskich Kolumbów”, połączone z wręczeniem państwowych odznaczeń. Krzyżem Oficerskim Orderu… czytaj więcej

19 lipca 2019

Konsultacje społeczne nowo powstających e‑materiałów dydaktycznych dla szkół kończących się egzaminem maturalnym

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przedłuża do 25 lipca br. konsultacje społeczne nowo powstających e‑materiałów dydaktycznych dla szkół kończących się egzaminem maturalnym, do przedmiotów humanistycznych (tj. język polski, historia, filozofia, wiedza o społeczeństwie), do przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia) oraz e‑materiałów do matematyki i informatyki. E‑materiały dydaktyczne zostały opracowane… czytaj więcej

2 lipca 2019

Finały Centralne Zawodów: „Sprawni jak Żołnierze – 2019” i „O Srebrne Muszkiety – 2019”

Szanowni Państwo! Uprzejmie informuję, że w roku bieżącym organizowany będzie Finał Centralnych: XLII Zawodów Sportowo-​​Obronnych „Sprawni jak Żołnierze – 2019” i 58. Zawody Strzeleckie „O Srebrne Muszkiety – 2019”. Zadania realizować będą na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej w wyniku otwartego konkursu ofert nr ew. 8/​​2019/​​WD/​​DEKiD. Mając na względzie fakt, że… czytaj więcej

28 czerwca 2019

Rozstrzygnięcie III edycji Programu Edukacyjnego „Być jak Ignacy”

Kolejna już edycja programu edukacyjnego „Być jak Ignacy” dobiegła końca. Podczas trwania konkursu zgłosiło się wiele kół naukowych, które razem z nami zdecydowały się promować ideę nauki oraz zdobywania wiedzy. W tegorocznej edycji nauczono o 4 wybitnych polskich naukowcach: Janie Szczepaniku, Kazimierzu Funku, Marianie Rejewskim oraz Henryku Magnuskim. Dzięki przygotowanym scenariuszom, dzieci wraz… czytaj więcej

27 czerwca 2019

Projekt „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” – materiały dotyczące bezpieczeństwa dla szkół

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych „KSON” w Jeleniej Górze jako beneficjent projektu „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w latach 2016–2018 przekazuje dokumentację powstałą w ramach ww. projektu. Działaniami projektowymi objęto 2349 szkół. Etapy realizacji projektu: przegląd placówki pod kątem bezpieczeństwa – weryfikacja systemu zabezpieczeń, posiadanych procedur,… czytaj więcej

25 czerwca 2019

MEN ogłasza nabór do Rady Dzieci i Młodzieży

Rusza nabór do czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych w ministerstwie, odnoszących się do spraw dzieci i młodzieży oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji. Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur.… czytaj więcej

24 czerwca 2019

Kampania „Dni uczenia się dorosłych”

„Dni uczenia się dorosłych” to kampania społeczna wspierająca dorosłych w kształtowaniu i rozwijaniu nawyku ciągłego uczenia się. Została zainicjowana w latach osiemdziesiątych i jest cyklicznie realizowana w wielu krajach pod egidą UNESCO. Kilka edycji odbyło się również w Polsce, począwszy od 2009 roku. Polska ma jeden z najwyższych w Europie… czytaj więcej

12 czerwca 2019

Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach oraz Muzeum Wsi Kieleckiej zapraszają na konferencję naukową „Wieś polska podczas II wojny światowej”, poświęconą zagadnieniu eksploatacji wsi polskich w zakresie osobowym (praca przymusowa) jak i materiałowym (kontyngenty, straty). Obrady rozpoczną się 18 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek… czytaj więcej

10 czerwca 2019

Zaproszenie na projekcie filmu „I cicho ciało spocznie w grobie”

Projekcja filmu „I cicho ciało spocznie w grobie” – Kielce, ul. Warszawska 5, 11 czerwca 2019 r., godz. 17.00 Wstrząsający dokument o wyjątkowym, a niemal nieznanym, za sprawą cenzury człowieku, księdzu Romanie Kotlarzu, będzie tematem kolejnego spotkania w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach, 11 czerwca 2019 r. Film… czytaj więcej

6 czerwca 2019

Projekt „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” – nabór przedłużony

Politechnika Łódzka wraz z konsorcjum zrzeszającym uczelnie techniczne i organizacje pozarządowe zaprasza nauczycieli do udziału w ogólnopolskim projekcie grantowym, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie. Termin naboru grantów został przedłużony do 24 czerwca 2019 r. Udział w projekcie zapewni nauczycielom otrzymanie grantu finansowego na… czytaj więcej

3 czerwca 2019

40. rocznica I pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny – bezpłatna wystawa do pobrania

Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało bezpłatną wystawę poświęconą 40. rocznicy I Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Ojczyzny. Można ją pobrać z www​.niepodlegla​.gov​.pl i udostępnić na stronie internetowej lub wydrukować. Wystawa jest przeznaczona m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury, szkół, parafii, organizacji pozarządowych i wszystkich chcących uczcić 40. rocznicę… czytaj więcej

29 maja 2019

Bezpłatny miesięcznik „Kongresy”

Miesięcznik „Kongresy” to czasopismo tworzone przez młodych dla młodych. W skład redakcji wchodzą nastolatkowie z Warszawy, Płocka, Poznania, Wrocławia i wielu innych miast, którzy dzięki gazecie uczą się pisania artykułów, a tym samym, poszerzają swoje umiejętności redagowania i weryfikacji informacji. W każdym numerze znaleźć można informacje dotyczące angażowania się w… czytaj więcej

29 maja 2019

Podsumowanie projektu „Technologie z klasą”

Ponad 10 tysięcy uczniów z całej Polski wzięło udział w bezpłatnym projekcie edukacyjnym „Technologie z klasą”, organizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci. W ramach realizacji projektu uczniowie uczestniczyli w kreatywnych zajęciach dotyczących nowych technologii, nauki programowania i bezpieczeństwa w sieci. Nauczyciele klas 1–3, biorący udział w „Technologiach z klasą”, otrzymali potrzebne… czytaj więcej