Kategoria: Projekty, programy, akcje organizowane przez zewnętrzne organizacje

25 stycznia 2023

Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych

Dyrektorzy szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego Wiosną 2023 r. odbędzie się w Polsce badanie główne w ramach programu TIMSS 2023 – Międzynarodowego Badania Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych. Badanie to jest realizowane co 4 lata, od 1995 roku, i jest jednym z największych na świecie projektów badawczych dotyczących osiągnięć edukacyjnych. Realizacja badania została zlecona Instytutowi […]

23 stycznia 2023

Konferencja kształcenie dla przyszłości – wykorzystanie potencjału biznesu w edukacji zawodowej

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przy współudziale Zespołu Powiatowych Doradców Zawodowych, Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Stoczni Saxdor Shipyard Sp. z o.o. w Ełku organizuje w dniu 15 lutego 2023 r. konferencję pt.: „Kształcenie dla przyszłości – wykorzystanie potencjału biznesu w edukacji zawodowej”. Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie modelu współpracy szkół technicznych i branżowych z pracodawcami i samorządem […]

22 stycznia 2023

Światowy Dzień Mokradeł 2023

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Krajowy Sekretariat Konwencji Ramsarskiej zapraszają do udziału w wydarzeniach z okazji Światowego Dnia Mokradeł, które w tym roku organizowane są pod hasłem „Już czas na przywrócenie mokradeł”. Światowy Dzień Mokradeł to kampania prowadzona na całym świecie, której celem jest podniesienie wiedzy społeczeństwa na temat roli terenów podmokłych w przyrodzie i […]

22 stycznia 2023

Konkurs grantowy dla szkół Fundacji „Szkoła z Klasą

Fundacja „Szkoła z Klasą” zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do udziału w konkursie grantowym. W ramach programu Razem w Klasie przyznane zostaną granty na realizację projektów umożliwiających zmianę i dostosowanie przestrzeni szkolnej, która będzie służyła większej dbałości o dobrostan psychicznych uczniów i uczennic w szkole. Rekrutacja do pierwszego etapu trwa obecnie i zakończy się 25 stycznia […]

20 stycznia 2023

Bezpłatne warsztaty z programowania dla dzieci i młodzieży „Koduj z Gigantami – Retroprogramowanie”

Ruszyły zapisy na bezpłatne warsztaty z programowania „Koduj z Gigantami – Retroprogramowanie”. 12. edycja akcji dostosowana jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 19 lat. Akcja edukacyjna  organizowana przez placówkę Giganci Programowania potrwa od 4 do 26 lutego 2023 w ponad 100 miastach w całej Polsce oraz online. Szczegółowe informacje: https://giganci.kodujzgigantami.pl

18 stycznia 2023

XXXI Tydzień Kultury Języka

Instytut literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w dniach 18-23 marca 2023 roku odbędzie się XXXI edycja projektu Tydzień Kultury Języka. Motywem przewodnim w tym roku jest hasło: „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

17 stycznia 2023

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) 2023

Przed nami Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI), który świętować będziemy 7 lutego 2023 r. Z tej okazji, jak co roku, szkoły w całej Polsce organizują inicjatywy edukacyjne związane z bezpiecznym i konstruktywnym korzystaniem z sieci. Organizatorzy wydarzenia przygotowali bogaty program obchodów DBI 2023 – m.in. Galę DBI, webinary dla nauczycieli, lekcje online, konkurs na najciekawszą lokalną […]

12 stycznia 2023

Kluby Młodego Programisty

Kluby Młodego Programisty to działanie Ministerstwa Cyfryzacji (obecnie KPRM) i Państwowego Instytutu Badawczego NASK, w ramach którego dzieci i młodzież w wieku szkolnym uczą się programowania. Celem tworzenia klubów to rozwijanie pasji do programowania od najmłodszych lat. W klubach dostępne są zajęcia stacjonarne i online dla uczniów ze szkół podstawowych. Udział w kursie jest darmowy. Uczestnicy, […]

10 stycznia 2023

3 edycja konkursu sportowego Pho3nix Active School

Konkurs realizowany jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Konkurs dedykowany jest uczniom szkół podstawowych i jest całkowicie bezpłatny. Celem akcji jest zaangażowanie jak największej liczby uczniów do aktywności fizycznej i sportowego, zdrowego trybu życia. Konkurs polega na przeprowadzeniu w szkole, między 15 a 23 kwietnia 2023 r., sportowych inicjatyw […]

10 stycznia 2023

tytuł EURYDICE, Sieć Informacji o Edukacji w Europie

EURYDICE, Sieć Informacji o Edukacji w Europie, istnieje od 1980 roku. Sieć składa się z biur krajowych (obecnie 40 biur w 37 krajach), utworzonych przez ministerstwa edukacji poszczególnych krajów i z biura europejskiego (w EACEA), utworzonego przez Komisję Europejską. Główna misja Eurydice to dostarczanie osobom odpowiedzialnym za politykę edukacyjną na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym analiz […]

9 stycznia 2023

Pakiet biblioteczny projektu „Z Sienkiewiczem przy kawie”

Fundacja WSPAK od 2020 roku realizuje projekt digitalizacji prywatnych listów Henryka Sienkiewicza „Z Sienkiewiczem przy kawie”. Listy te stanowią wartościowe uzupełnienie lektur w szkołach średnich. Są też przygotowane w formie atrakcyjnej dla młodych odbiorców. Materiały w formie plików audio oraz PDF dostępne są na stronie: https://drive.google.com/drive/folders/1JRhakJ9AVmg2iBuwzVlG0W16_XJGIYgC?usp=share_link

15 grudnia 2022

Zaproszenie na kongres PNWM – Laboratorium Wymiany

Laboratorium Wymiany to kongres Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, skierowany jest do wszystkich osób zajmujących się polsko-niemiecką wymianą szkolną po obu stronach Odry. Dla nauczycieli i innych osób zaangażowanych w wymianę – organizatorów projektów, pośredników językowych, opiekunów i animatorów – kongres to możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy oraz poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności kreowania projektów międzykulturowych. Jego celem […]

9 grudnia 2022

XI Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Akademia Nauk Stosownych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach organizują XI Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu. Bieżąca edycja odbędzie się pod hasłem Jak się nie zaplątać w sieci? Mądrze korzystajmy z internetu! Przedsięwzięcia zaplanowane w ramach obchodów XI ŚDBI adresowane są do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa […]

1 grudnia 2022

Gra edukacyjna i poradnik dla nauczycieli „Haki na cyberataki”

Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila od 2016 roku zajmuje się tematyką upowszechniania i ochrony praw konsumentów. Zwracamy się z prośbą o udostępnianie nauczycielom i placówkom edukacyjnym przygotowanej przez nas gry edukacyjnej dot. zagadnień finansowych, która dostępna jest na stronie internetowej https://hakinacyberataki.itch.io/haki-na-cyberataki. Grę można również ściągnąć na smartfona ze sklepu Google Play (trzeba wyszukać grę „Haki na […]

1 grudnia 2022

Bezpłatne scenariusze oprowadzania po Skałce

Wspólnota zakonna Klasztoru Paulinów Na Skałce informuje o dostępności bezpłatnych scenariuszy oprowadzania po Skałce, będących zaproszeniem do rozpoczęcia przygody na Szlaku Paulinów. Są one efektem wielomiesięcznej pracy – badań, konsultacji, warsztatów oraz procesu twórczego. W działania została zaangażowana przeszło setka interesariuszy projektu, w tym wspólnota zakonna Klasztoru Paulinów Na Skałce, przewodniczki i przewodnicy, turyści, specjaliści […]

1 grudnia 2022

VIII edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Finansoaktywni”

Misją programu „Finansoaktywni” jest edukacja młodzieży na temat zarządzania finansami. Tegoroczna edycja jest realizowana pod hasłem „Budżet. Plan do działania!” Uczniowie dowiedzą się, jakie korzyści przynosi odpowiedzialne planowanie wydatków, skąd biorą się finanse państwa oraz jak wspierać swoją lokalną społeczność poprzez korzystanie z budżetu obywatelskiego. Program „Finansoaktywni” rozpoczyna się 24 listopada br. Aby wziąć w […]

30 listopada 2022

Rekomendacje i instrukcje wypracowane w ramach projektu „Każdy może odkryć kodowanie”

Wypełniając zapisy Wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Każdy może odkryć kodowanie” (nr POWR.04.03.00-00-0012/18), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, firma DC EDUKACJA SP. Z O.O. w załączniku przekazuje „Rekomendacje i instrukcje” będące jednym z […]