Kategoria: Projekty, programy, akcje organizowane przez zewnętrzne organizacje

22 września 2020

Zaproszenie szkół do projektu: „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży rolno-hodowlanej”

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi realizuje projekt pt. „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży rolno-hodowlanej”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.… czytaj więcej

21 września 2020

Wirtualny Festiwal Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent!”

W nawiązaniu do założeń Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego związanych z bliską współpracą szkół branżowych z pracodawcami, jak i w związku z nadchodzącym Europejskim Tygodniem Umiejętności Zawodowych, Akademia Umiejętności Eurocash zaprasza wszystkie szkoły branżowe oraz… czytaj więcej

21 września 2020

Program Szkoła Dialogu

Program Szkoła Dialogu to przede wszystkim spotkania między ludźmi. Niestety od kilku miesięcy nasze kontakty z innymi są ograniczone. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli organizatorzy chcieliby zaprosić Państwa do udziału w programie edukacyjnym wersji zdalnej. Zmieniła się nieco forma programu, ale cele nie uległy zmianie – uwrażliwianie uczniów… czytaj więcej

21 września 2020

Pomysł na lekcję o przedsiębiorczości – gra planszowa

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza wszystkie szkoły ponadpodstawowe z Polski Wschodniej (województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie) do zgłaszania się po dodatkowe pakiety materiałów edukacyjnych, wraz z grą „Czas na Start-up!”. Ekonomiczna gra planszowa „Czas na Start-up!” – to przydatna gra edukacyjna, której rozgrywka zmienia uczniów w młodych… czytaj więcej

17 września 2020

Kampania Kolejowe ABC

Urząd Transportu Kolejowego prowadzi liczne działania promujące bezpieczeństwo oraz właściwe postawy wśród najmłodszych pasażerów kolei i uczestników ruchu drogowego. Jednym z takich działań jest ogólnopolski projekt pn. „Kampania Kolejowe ABC” skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. Projekt został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej… czytaj więcej

17 września 2020

XXI Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy „Święty Krzyż 2020” – informacja organizatora

W związku z sytuacją epidemiologiczną, która panuje w naszym kraju, tegoroczna edycja Rajdu będzie przebiegała w innej formule. Zapraszamy wszystkich do wybrania się indywidualnie do Świętokrzyskiego Sanktuarium w dowolnym terminie we wrześniu i dowolną trasą. Tych, którzy będą chcieli podzielić się swoim pielgrzymowaniem, zachęcamy do przesłania na adres e-mail: rajd@pttkkielce.pl… czytaj więcej

17 września 2020

Fundacja Digital University i T-Mobile Polska inaugurują ogólnopolski projekt edukacyjny B.Net

We wrześniu startuje projekt edukacyjny B.NET, realizowany przez Fundację Digital University i T-Mobile Polska. W ramach tej inicjatywy przeprowadzonych zostanie kilkadziesiąt szkoleń i warsztatów dla dzieci i nauczycieli, które mają na celu rozwój cyfrowych umiejętności i wzrost świadomości na temat zagrożeń w sieci. W ramach projektu organizatorzy zapraszają nauczycieli na… czytaj więcej

16 września 2020

IV Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej Kielce 2020

W pierwszą sobotę września odbył się cykliczny IV Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej Kielce 2020. Do najważniejszych celów tego festiwalu stawianych przez organizatorów  przed uczestnikami można zaliczyć wspieranie wychowania patriotycznego młodego i starszego pokolenia poprzez aktywność artystyczną (pieśń, piosenka patriotyczna), pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju oraz pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach,… czytaj więcej

16 września 2020

VIII edycja projektu edukacyjno-wychowawczego „Oblicza Dialogu”

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie rozpoczyna nabór do VIII edycji projektu edukacyjno-wychowawczego „Oblicza Dialogu”. Projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Polski oraz z ośrodków polonijnych. Aby sprostać wyzwaniom obecnej sytuacji, wszystkie zadania można będzie wykonywać online.… czytaj więcej

15 września 2020

Dodatkowe ponad 50 mln zł na wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, przy współpracy z Centrum Informatycznym Edukacji (CIE) realizują projekt grantowy „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Finansowanie skierowane jest do publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i publicznych bibliotek pedagogicznych. Natomiast za… czytaj więcej

14 września 2020

Międzynarodowe seminarium: Entrepreneurship with eTwinning

W dniach 22-25 września 2020 odbędzie się międzynarodowe seminarium online Entrepreneurship with eTwinning, Spotkanie w całości realizowane jest w formie online na platformie eTwinning i skierowane jest do nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych zainteresowanych realizacją projektów eTwinning. Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe, otrzyma… czytaj więcej

14 września 2020

Międzynarodowa konferencja – Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji online „Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny (WWR)”, która odbędzie się w dniach 24 i 25 września 2020 r. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorami konferencji są: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej… czytaj więcej

11 września 2020

Szkolenie dla nauczycieli „Jedyny taki dziennik – zapiski Jadwigi Ankiewicz jako wyjątkowe źródło historyczne”

Państwowe Muzeum na Majdanku serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na V edycję szkolenia metodycznego dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci: „Jedyny taki Dziennik – zapiski Jadwigi Ankiewicz jako wyjątkowe źródło historyczne”. Załączniki zgoda na wykorzystanie wizerunku Data: 2020-09-11, rozmiar: 14 KB zgoda na przetwarzanie danych osobowych… czytaj więcej

11 września 2020

Webinarium dotyczącym pilotażu narzędzia SELFIE WBL

Fundacji „OIC Poland” zaprasza do udziału w Webinarium dotyczącym pilotażu narzędzia SELFIE WBL, które odbędzie się dnia 15.09.2020 r. o godz. 14:00. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Europejskiego Forum Kształcenia Technicznego i Zawodowego (EfVET), Wspólnego Centrum Badawczego (JRC), Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z siedzibą w Lublinie,… czytaj więcej

11 września 2020

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w 2020 roku

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia odbywa się od 2011 roku. Następna – 10. edycja – odbędzie się 2 października 2020 roku. Jest to wielkie święto w szkole, trwające nawet kilka tygodni. Uczniowie przypominają sobie tabliczkę mnożenia w trakcie różnych zabaw, a momentem kulminacyjnym jest dzień przeprowadzania egzaminów. Odbywa się on pod… czytaj więcej

11 września 2020

Szkolenie w dziedzinie Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że do 23 września prowadzony będzie nabór na szkolenie w dziedzinie Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży w ramach Projektu „Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez edukację kadr systemu ochrony zdrowia” nr POWR.05.04.00-00-0175/19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków… czytaj więcej