Kategoria: Projekty, programy, akcje organizowane przez zewnętrzne organizacje

20 marca 2020

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką ustanowiono z inicjatywy Prezydenta RP w 2018 r. Dzień ten obchodzony jest 24 marca i ma charakter państwowy. Dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów jest to dzień szczególny, ponieważ ustanowiono go w rocznicę śmierci patronów naszego Muzeum – Rodziny Ulmów z Markowej.… czytaj więcej

12 marca 2020

Bezpłatne pobyty dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży w ramach programu „Turnusy Uśmiechu”

Fundacja ING Dzieciom od piętnastu lat organizuje w swoim ośrodku w Wiśle bezpłatne pobyty dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, w ramach autorskiego programu „Turnusy Uśmiechu”. Obecnie trwa nabór wniosków w konkursie na turnusy terapeutyczne. Do 24 marca 2020 r. placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe działające w zakresie prowadzenia codziennych… czytaj więcej

10 marca 2020

VI edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Finansoaktywni”

Od 2 marca 2020 r. szkoły podstawowe z całej Polski mogą zgłaszać się do udziału w programie edukacyjnym Ministerstwa Finansów „Finansoaktywni. Misja: Planujemy budżet” Uczniowie klas 5., 6., 7. i 8. mogą wziąć udział w wyjątkowym konkursie. Co zrobić, żeby powalczyć o atrakcyjne nagrody? Wystarczy stworzyć projekt inwestycji realizowanej w… czytaj więcej

6 marca 2020

Rekrutacja do XXVI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego W dniu 5 marca  rozpoczęła się rekrutacja do XXVI sesji SDiM. Na stronie internetowej sdim.sejm.gov.pl oraz na oficjalnej stronie SDiM na Facebooku http://www.facebook.com/sejmdzieciimlodziezy zostanie opublikowany temat tegorocznej sesji. W przewodniku znajdą się informacje o tym, jak wykonać zadanie rekrutacyjne,… czytaj więcej

4 marca 2020

Dzień Nowych Technologii w Edukacji

20 marca 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej po raz trzeci zorganizuje Dzień Nowych Technologii w Edukacji (DNTE). Ideą wydarzenia jest popularyzacja technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w codziennej pracy z uczniami w szkole i poza szkołą. DNTE jest objęty patronatem European Schoolnet. Adresatami przedsięwzięcia są przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele szkół i placówek oświatowych,… czytaj więcej

4 marca 2020

Program edukacyjny „Cosmic Challenge”

Fundacja “SpaceShip” zaprasza do udziału w programie edukacyjnym „Cosmic Challenge” skierowanym do dzieci i młodzieży zainteresowanych tematyką Kosmosu. Program realizowany jest w partnerstwie z Gran Telescopio CANARIAS, jednym z największych obserwatoriów astronomicznych na Ziemi, znajdującym się na wyspie La Palma. Program został objęty patronatem honorowym Polskiej Agencji Kosmicznej i Centrum Badań… czytaj więcej

4 marca 2020

Blisko 900 tys. uczniów w akcji MEN o Żołnierzach Wyklętych

Konkursy wiedzy i prac plastycznych, inscenizacje historyczne, spotkania uczniów ze świadkami historii oraz okolicznościowe gazetki szkolne – to tylko niektóre z działań zaplanowanych przez szkoły i placówki oświatowe w pierwszym tygodniu marca w ramach akcji „Szkoła Pamięta”. Na nasz apel odpowiedziało prawie 6 tys. szkół i placówek oświatowych z całej… czytaj więcej

3 marca 2020

III Konferencja „Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?”

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach,  Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy zapraszają na międzynarodową konferencję pt. „Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?”. III edycja konferencji naukowej poświęconej zbrodniom sądowym w latach 1944 –… czytaj więcej

26 lutego 2020

Platforma „Edukacja Regionalna”

Pan Leszek Czyż, nauczyciel historii i edukacji regionalnej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie zaprasza do korzystania i współtworzenia bazy dydaktycznej Platformy Edukacja Regionalna. Naczelnym zadaniem Platformy Edukacja Regionalna jest tworzenie bazy materiałów edukacyjnych, narzędzi dydaktycznych, z której będą mogli nieodpłatnie korzystać nauczyciele edukacji regionalnej, animatorzy kultury, pracownicy… czytaj więcej

26 lutego 2020

8. Kongres Młodych Matematyków Polskich

Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele szkół województwa świętokrzyskiego, Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Łódzki przy współudziale Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych organizują 8 Kongres Młodych Matematyków Polskich w dniach 17-20 września 2020 r. Spośród uczniów województwa świętokrzyskiego Świętokrzyski  Kurator Oświaty wytypuje 13… czytaj więcej

26 lutego 2020

Konferencja edukacyjna „Ślubujemy nie złożyć broni! Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce”

W związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach oraz Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach zapraszają na konferencję edukacyjną upamiętniającą zasłużonych żołnierza antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. Podczas spotkania przybliżona zostanie postać por. Jerzego Wojciechowskiego ps. „Om” – oficera Narodowych Sił Zbrojnych, który… czytaj więcej

25 lutego 2020

XXVIII Tydzień Kultury Języka w województwie świętokrzyskim

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w terminie 9-14 marca 2020 r. będzie organizowany XXVIII Tydzień Kultury Języka w województwie świętokrzyskim. Tegoroczne hasło Tygodnia brzmi: Chrońmy klimat i język. Łączy je: czystość i świeżość, radość i urok, przestrzeń i wolność Cele Projektu: Budowanie świadomości dotyczącej roli języka ojczystego… czytaj więcej

21 lutego 2020

Program „Szkoła Dialogu”

Fundacja Forum Dialogu zaprasza do udziału w programie Szkoła Dialogu. Celem programu Szkoła Dialogu jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Kierowany jest on do uczniów z mniejszych i średnich miast, którzy samodzielne odkrywają i upamiętniają… czytaj więcej

21 lutego 2020

„Cash Lajf Balans” – kampania społeczno-edukacyjna o przedsiębiorczości dla młodzieży

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało kampanię społecznoedukacyjną „Cash Lajf Balans”. Projekt finansowany jest ze środków Funduszy Europejskich – Programu Polska Wschodnia. Celem działań jest wzmocnienie przedsiębiorczości w makroregionie Polski Wschodniej, poprzez zachęcenie młodych ludzi do rozwoju pasji i przekuwania ich we własny biznes. Młodzież zaznajomi się z podstawowymi pojęciami… czytaj więcej

21 lutego 2020

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Zachęcamy wszystkie szkoły i placówki oświatowe do włączenia się w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Chcielibyśmy, aby uczniowie wspólnie z nauczycielami zorganizowali w pierwszym tygodniu marca wydarzenia edukacyjne poświęcone bohaterom podziemia antykomunistycznego. Mogą to być spotkania ze świadkami historii, wizyty w lokalnych miejscach pamięci, lekcje o „Żołnierzach Wyklętych” czy… czytaj więcej

21 lutego 2020

Projekt „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”

Informujemy, że w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17 „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Instytut Badań Edukacyjnych w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym realizuje projekt pn. „Opracowanie i upowszechnianie… czytaj więcej

19 lutego 2020

Konkurs grantowy w ramach projektu „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych – Edycja II”

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie informuje o konkursie grantowym na powołanie i prowadzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE). Celem powołania LOWE jest poszerzenie oferty kształcenia dla osób dorosłych wg zdiagnozowanych potrzeb. W ramach grantu szkoła jako LOWE oferuje osobom dorosłym szkolenia i… czytaj więcej

19 lutego 2020

Konkurs grantowy „Lokalne Ośrodki Wspierania Edukacji” (LOWE)

Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty (wcześniej Familijny Poznań) zaprasza szkoły do udziału w konkursie grantowym. W projekcie mogą wziąć udział szkoły z terenu całej Polski. Organizatorzy dysponują 20 grantami o łącznej wartości 5 milionów złotych. W ramach inicjatywy, szkoły w oparciu o swój potencjał, zasoby, współpracę z instytucjami lokalnymi będą tworzyły… czytaj więcej

18 lutego 2020

Aplikacja „Polskie Państwo Podziemne”

14 lutego br. w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie odbyła się premiera aplikacji „Polskie Państwo Podziemne”, stworzonej przez Oddział IPN w Szczecinie. Prezentacja miała miejsce w dniu 78. rocznicy powstania Armii Krajowej. Aplikacja jest wirtualną wersją wydanej wcześniej edukacyjnej gry planszowej, która wykorzystując powszechność nowych technologii, ma dotrzeć do… czytaj więcej