27 marca 2024

Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim

W dniu 25 marca 2024 r. w Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych. Organizatorem giełdy był Świętokrzyski Kurator Oświaty we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Celem przedsięwzięcia było umożliwienie uczniom klas ósmych szkół podstawowych zapoznania się z ofertą kształcenia dostępną na terenie powiatu ostrowieckiego.

W wydarzeniu uczestniczyli: Jego Magnificencja Rektor Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego – Pan dr Paweł Gotowiecki, Dziekan Wydziału Pedagogicznego ww. uczelni – Pani dr Ewelina Żuchowska, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim – Pan Mariusz Łata, Pani Małgorzata Stafijowska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Pani Lidia Żak – doradca zawodowy w Młodzieżowym Centrum Kariery w Ostrowcu Świętokrzyskim, Pani Joanna Kula – pedagog i doradca zawodowy w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Opatowie oraz doradcy metodyczni w obszarze doradztwa zawodowego w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – Pani Magdalena Pańczyk i Pani Magdalena Łukasik.
Spotkanie poprowadził Pan Robert Filipczak – kierownik Oddziału Kuratorium Oświaty w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Pani Karolina Grzesik-Olech doradca zawodowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

W Giełdzie wzięło udział ok. 400 uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu ostrowieckiego. Uczniowie zostali zapoznani z ofertą edukacyjną działających na terenie powiatu szkół ponadpodstawowych.  Placówki zaprezentowały ósmoklasistom swoje oferty edukacyjne poprzez filmy reklamowe oraz stoiska wystawowe, przy których obecni byli nauczyciele i uczniowie z tych szkół. Młodzież mogła także skorzystać ze wsparcia i pomocy doradców zawodowych.

Aula Akademii Nauk Stosowanych im. J. Gołuchowskiego wypełniona po brzegi.Aula Akademii Nauk Stosowanych im. J. Gołuchowskiego wypełniona po brzegi.
Gośćmi Giełdy byli m.in. pracownicy naukowi Uczelni oraz Władze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.Gośćmi Giełdy byli m.in. pracownicy naukowi Uczelni oraz Władze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.
Ogromne zainteresowanie Giełdą, dobrze, że było dwie a nie jedna tura.Ogromne zainteresowanie Giełdą, dobrze, że było dwie a nie jedna tura.
Prowadzący Giełdę też dali radę.Prowadzący Giełdę też dali radę.
Przemawia Rektor Akademii Nauk Stosowanych im. J. Gołuchowskiego Pan dr Paweł Gotowiecki.Przemawia Rektor Akademii Nauk Stosowanych im. J. Gołuchowskiego Pan dr Paweł Gotowiecki.
Stoiska szkół prezentują się wspaniale.Stoiska szkół prezentują się wspaniale.
Uczniowie klas ósmych byli naprawdę zainteresowani.Uczniowie klas ósmych byli naprawdę zainteresowani.