27 marca 2024

Giełda Szkół Ponadpodstawowych – Edukacja i Kariera w powiecie pińczowskim

Z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty została zorganizowana w dniu 22 marca 2024 r. Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych – Edukacja i Kariera w powiecie pińczowskim.  Współorganizatorem przedsięwzięcia był Starosta Powiatu Pińczowskiego Pan Zbigniew Kierkowski.

 Głównymi celami przedsięwzięcia było:

  • zapoznanie uczniów klas ósmych szkół podstawowych z ofertą kształcenia szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 z powiatu pińczowskiego oraz województwa świętokrzyskiego
  • profesjonalne wsparcie uczniów w podjęciu odpowiedzialnej decyzji dotyczącej dalszej edukacji i kariery zawodowej.

Oficjalnego otwarcia Świętokrzyskiej Giełdy Szkół Ponadpodstawowych w powiecie pińczowskim dokonała w imieniu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Pani Irena Sobieraj starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach. W spotkaniu uczestniczył również Pan  Zbigniew Kierkowski – Starosta Powiatu Pińczowskiego oraz Pan Ryszard Barna Wicestarosta Powiatu Pińczowskiego.

W ramach Giełdy zorganizowano dla uczniów szkół podstawowych powiatu pińczowskiego:

  1. Strefę edukacji – stoiska szkół ponadpodstawowych powiatu pińczowskiego:

– Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie

– Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

– Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu

  1. Strefę doradztwa zawodowego z udziałem doradców zawodowych z:

– Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego działającego z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pińczowie

– Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie

– Młodzieżowego Centrum Kariery w Pińczowie

– Ochotniczych Hufców Pracy

  1. Strefę pośrednictwa pracy z udziałem przedstawicieli:

– Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie

– Młodzieżowego Centrum Kariery w Pińczowie

– Ochotniczych Hufców Pracy.

Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych to przedsięwzięcie , które umożliwiło ósmoklasistom powiatu pińczowskiego zapoznanie się z ofertami kształcenia szkół ponadpodstawowych z powiatu pińczowskiego: techników, liceów ogólnokształcących, szkół branżowych. Stoiska szkół prezentowały ofertę edukacyjną oraz działalność w zakresie rozwijania uzdolnień i talentów swoich uczniów. Szczególnym zadaniem było ukazanie informacji dotyczących kierunków kształcenia, która mają wpływ na odpowiedzialne, przemyślane i świadome wybory edukacyjne uczniów z uwzględnienie indywidualnych zainteresowań. Uczestnicy Giełdy mieli możliwość rozmowy z uczniami poszczególnych szkół ponadpodstawowych oraz nauczycielami co stanowiło cenną informację o danej szkole.

W strefie edukacji stoisko przygotowało również Wojskowe Centrum Rekrutacji w Busku-Zdroju, które prezentowali przedstawiciele Akademii Marynarki Wojennej.

Zorganizowana Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych – Edukacja i Kariera w powiecie pińczowskim zgromadziła ponad 180 uczniów.

Na zakończenie dyrektorzy szkół ponadpodstawowych skierowali zaproszenie do uczniów klas VII i VIII na dni otwarte do swoich szkół.

Fot. Tomasz Czyszczoń pokaz samoobrony w wykonaniu uczniów technik urządzeń i systemów odnawialnych żródeł energii stoisko ZSCKR w ChrobrzuFot. Tomasz Czyszczoń pokaz samoobrony w wykonaniu uczniów technik urządzeń i systemów odnawialnych żródeł energii stoisko ZSCKR w Chrobrzu
Fot. Tomasz Czyszczoń Stoisko ZSCKR w Chrobrzu technik żywienia i usług gastronomicznychFot. Tomasz Czyszczoń Stoisko ZSCKR w Chrobrzu technik żywienia i usług gastronomicznych
Fot. Tomasz Czyszczoń Uczestnicy Świętokrzyskiej Giełdy Szkół Ponadpodstawowych w PińczowieFot. Tomasz Czyszczoń Uczestnicy Świętokrzyskiej Giełdy Szkół Ponadpodstawowych w Pińczowie
Plakat Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych w Pińczowie fot. P. RutkowskiPlakat Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych w Pińczowie fot. P. Rutkowski
Powitanie uczestników GiełdyPowitanie uczestników Giełdy
stoisko Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłataja w Pińczowie, uczestnicy Giełdy fot. Krzysztof Rolińskistoisko Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłataja w Pińczowie, uczestnicy Giełdy fot. Krzysztof Roliński
Stoisko Powiatowego Urzędu Pracy w PińczowieStoisko Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie
Stoisko Wojskowego Centrum Rekrutacji w Busku ZdrojuStoisko Wojskowego Centrum Rekrutacji w Busku Zdroju
Stoisko Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisąłwa Staszica w PińczowieStoisko Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisąłwa Staszica w Pińczowie
Strefa doradztwa zawowodowego i pośrednictwa pracyStrefa doradztwa zawowodowego i pośrednictwa pracy
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w PińczowieUczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Pińczowie
Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w PińczowieUczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Pińczowie