27 marca 2024

Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych – powiat staszowski

W dniu 20 marca 2024 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie odbyła się, zorganizowana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Staszowie, druga edycja Świętokrzyskiej Giełdy Szkół Ponadpodstawowych.

W wydarzeniu udział wzięli między innymi: Wicewojewoda Świętokrzyski – Pan Michał Skotnicki, Starosta Staszowski – Pan Józef Żółciak, Wicestarosta Staszowski – Pan Leszek Guzal, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Pan Grzegorz Wójcikowski, Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie – Pan Romuald Zgrzywa, przedstawiciele Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sandomierzu, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjnego i Zawodowego, związków zawodowych działających na terenie powiatu staszowskiego, dyrektorzy i pracownicy szkół ponadpodstawowych z powiatu staszowskiego.

Uroczystego powitania gości dokonał gospodarz obiektu – Pan Jan Ungeheuer. Po oficjalnym otwarciu Giełdy przez Starostę Staszowskiego – Pana Józefa Żółciaka oraz przemówieniach zaproszonych gości odbył się pokaz kelnerstwa synchronicznego w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie.

Podczas Świętokrzyskiej Giełdy Szkół Ponadpodstawowych, ponad dwustu ósmoklasistów z powiatu staszowskiego miało możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych: Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu, Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Duży i Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii.

Przygotowane zostały bogato wyposażone stanowiska oraz prezentacje multimedialne w salach zajęć. Uczniom umożliwiono prowadzenie indywidualnych rozmów, zadawanie pytań oraz zapewniono pomoc profesjonalnych doradców zawodowych.

Organizatorzy Świętokrzyskiej Giełdy Szkół Ponadpodstawowych składają podziękowania wszystkim uczestnikom spotkania, w tym Dyrekcji, pracownikom i uczniom Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie za pomoc w realizacji wydarzenia.

Gospodarz wydarzenia dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie Jan UngeheuerGospodarz wydarzenia dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie Jan Ungeheuer
Oficjalne otwarcie przez Starosta Staszowskiego Pana Józefa ŻółciakaOficjalne otwarcie przez Starosta Staszowskiego Pana Józefa Żółciaka
Pokaz kelnerskiPokaz kelnerski
Przemawia Wicewojewoda Świętokrzyski Pan Michał SkotnickiPrzemawia Wicewojewoda Świętokrzyski Pan Michał Skotnicki
Stoisko Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w StaszowieStoisko Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie
Stoisko Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w StaszowieStoisko Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie
Stoisko Zespołu Placówek Oświatowych w BogoriiStoisko Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii
Stoisko Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie DużymStoisko Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym
Stoisko Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w StaszowieStoisko Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie
Stoisko Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w PołańcuStoisko Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Połańcu
Stoisko Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w StaszowieStoisko Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie
Uczennice ZSE w Staszowie z wicewojewodą świętokrzyskim i starostą staszowskimUczennice ZSE w Staszowie z wicewojewodą świętokrzyskim i starostą staszowskim