28 sierpnia 2023

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o wolnych miejscach w szkołach dla dorosłych po rekrutacji uzupełniającej

Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy szkół,
Rodzice i Absolwenci szkół w województwie świętokrzyskim

Zgodnie z § 10 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) oraz na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół, po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do szkół dla dorosłych, przekazuję informację o wolnych miejscach w szkołach dla dorosłych w województwie świętokrzyskim.

Za prawidłowość wprowadzonych danych odpowiadają dyrektorzy szkół ponadpodstawowych.

Informacja dotycząca wolnych miejsc znajduje się w załącznikach do komunikatu.

Załączniki

Wolne miejsca w szkołach dla dorosłych
Data: 2023-08-28, typ pliku: PDF, rozmiar: 189 KB