25 sierpnia 2023

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych po rekrutacji uzupełniającej

Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy szkół, Rodzice i Absolwenci szkół w województwie świętokrzyskim

Zgodnie z § 10 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) oraz na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół, po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do szkół ponadpodstawowych, a także szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia, przekazuję informację o wolnych miejscach w liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych oraz branżowych szkołach II stopnia w województwie świętokrzyskim.

Za prawidłowość wprowadzonych danych odpowiadają dyrektorzy szkół ponadpodstawowych.

Informacja dotycząca wolnych miejsc znajduje się w załącznikach do komunikatu.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Wolne miejsca w liceach
Data: 2023-08-25, typ pliku: PDF, rozmiar: 203 KB
Wolne miejsca w technikach
Data: 2023-08-25, typ pliku: PDF, rozmiar: 207 KB
Wolne miejsce w branżowych szkołach I stopnia
Data: 2023-08-25, typ pliku: PDF, rozmiar: 200 KB
Wolne miejsca w branżowych szkołach II stopnia
Data: 2023-08-25, typ pliku: PDF, rozmiar: 191 KB
Wolne miejsca w szkołach policealnych
Data: 2023-08-25, typ pliku: PDF, rozmiar: 188 KB