11 października 2023

Komunikat w sprawie przekazania informacji o rekrutacji do branżowych szkół II stopnia

Dyrektorzy
branżowych szkół II stopnia
w województwie świętokrzyskim

Zgodnie z pismem znak DSKKZ-WKD.4092.2.2023.DI przekazanym przez Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji i Nauki a skierowanym do Kuratorów Oświaty, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące rekrutacji do branżowych szkół II stopnia na rok szkolny 2023/2024 w województwie świętokrzyskim.

Proszę o wypełnienie formularza on-line dostępnego pod linkiem: Rekrutacja do branżowych szkół II stopnia na rok szkolny 2023/2024 w terminie do 19 października 2023 r.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik