6 kwietnia 2023

Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych – powiaty buski, kazimierski i staszowski

30 marca 2023 r. w Auli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie odbyło się piąte z kolei spotkanie w ramach, zainicjowanej przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – Pana Kazimierza Mądzika, Świętokrzyskiej Giełdy Szkół Ponadpodstawowych.

Zaproszonych gości powitał gospodarz obiektu, Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie – Pan Jerzy Jabczuga.

Uroczystego otwarcia Giełdy dokonali Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach – Pani Beata Niziołek oraz Wicestarosta Staszowski – Pan Leszek Guzal.

Podczas Giełdy uczestnicy spotkania zostali zapoznani z wynikami ankiety „Wybór szkoły ponadpodstawowej/wybór zawodu”, która była skierowana do uczniów klas 8 z woj. świętokrzyskiego.

Pani Beata Buła – doradca metodyczny w zakresie doradztwa zawodowego z Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju oraz Pan dr Dariusz Kubalski – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie poprowadzili debatę, z udziałem uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zatytułowaną „Trafny wybór szkoły – klucz do Twojej przyszłej kariery!”. Uczestnicy debaty zaprezentowali swoje opinie w zakresie wyboru dalszej drogi kształcenia.

Z ofertą edukacyjną 19 szkół ponadpodstawowych z powiatów buskiego, kazimierskiego
i staszowskiego zapoznało się blisko 500 uczniów szkół podstawowych.

Organizatorzy Świętokrzyskiej Giełdy Szkół Ponadpodstawowych składają podziękowania wszystkim uczestnikom spotkania, w tym Dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie za pomoc w realizacji wydarzenia.

Echa medialne:
https://staszowski.eu/swietokrzyska-gielda-szkol-ponadpodstawowych.html
https://busko.com.pl/wietokrzyska-gielda-szkol-ponadpodstawowych-powiaty-buski-kazimierski-i-staszowski,,2,1,1,5,36541,n.html
https://staszow.naszemiasto.pl/swietokrzyska-gielda-szkol-ponadpodstawowych-w-staszowie/ar/c1-9269607