Kategoria: Szkolnictwo zawodowe

26 marca 2024

Zintegrowana Platforma Edukacyjna – 800 e-zasobów do kształcenia zawodowego

Szanowni Państwo, Ośrodek Rozwoju Edukacji na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej udostępnił  800 e-materiałów do kształcenia zawodowego. W zakładce „Kształcenie zawodowe” można znaleźć interaktywne i zgodne z aktualną podstawą programową e-materiały opracowane dla wybranych kwalifikacji i zawodów kształcenia zawodowego. Materiały zostały opracowane i upowszechnione w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji  „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”. Projekt ORE jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu […]

21 marca 2024

Konferencja „Branża – wczoraj, dziś i jutro”. Kompetencje w branży mechanicznej – dziedzina spawalnictwo w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Szanowni Państwo, Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na konferencję BRANŻA – WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO Kompetencje w branży mechanicznej – dziedzina spawalnictwo w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 10 kwietnia 2024 r. Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie w ramach projektu „Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce” organizuje cykl 9 ponadregionalnych konferencji pod hasłem „Branża – […]

23 lutego 2024

Zaproszenie na konferencję poświęconą nowoczesnemu kształceniu w zawodzie technik logistyk i w zawodach pokrewnych

Ogólnopolska Konferencja „Nowoczesne kształcenie w zawodzie technik logistyk i w zawodach pokrewnych” - baner 2

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele szkół kształcących w branży spedycyjno-logistycznej Stowarzyszenie Logistyków Polskich www.slp.edu.pl, Koło Naukowe LogPoint https://wipil.po.edu.pl/logpoint/ oraz Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej https://wipil.po.edu.pl/ zapraszają Państwa do udziału w konferencji poświęconej nowoczesnemu kształceniu w zawodzie technik logistyk i w zawodach pokrewnych. Konferencja odbędzie się 6 marca 2023 r. w Politechnice Opolskiej w Opolu. […]

2 lutego 2024

Zaproszenie do udziału w warsztatach online nt. Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie kształtowania kompetencji personalnych

Szanowni  Państwo Wydział Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w warsztatach online nt. „Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w zawodach z branży opieki zdrowotnej (MED)”. Warsztaty online odbędą się w terminie: 12 lutego 2024 r. Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli realizujących kształcenie w zawodach, nauczycieli-konsultantów, […]

26 stycznia 2024

Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej

W dniu 25 stycznia 2024 r. w Zespole Szkół Transoprtowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. W spotkaniu uczestniczyli Pani Małgorzata Połeć, Pani Marzena Zajączkowska, Pani Ewa Pietraszek, Pani Małgorzata Zielińska-Perczak – wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach, Pani Katarzyna Bilska – Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego, Pani Renata Pacek – […]

31 października 2023

Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach

Wręczenie przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty powołania do Rady Dyrektorów Panu Piotrowi Prędocie

Dnia 26 października 2023 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach odbyło się spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. W spotkaniu udział wzięli Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Pan Jan Nowak – Starosta Kazimierski, Pan Michał Bucki – Wicestarosta Kazimierski, Pani Beata Niziołek – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii […]

11 października 2023

Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2023/2024

W dniu 25 września 2023 r. w Kuratorium Oświaty w Kielcach odbyło się spotkanie dotyczące organizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2023/2024. W spotkaniu udział wzięli: Beata Niziołek – dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach, Małgorzata Zielińska-Perczak i Ewa Pietraszek – starsi wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego […]

1 września 2023

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników rok szkolny 2023/2024

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego w woj. świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej klas wielozawodowych branżowej szkoły I stopnia – uczniów klas I, II i III posiadających status młodocianego pracownika oraz wymagających zorganizowania dokształcających turnusów z zakresu kształcenia zawodowego zgodnie zamieszczoną tabelą – stan na dzień 4 września 2023 r. i […]

18 sierpnia 2023

Zaproszenie ORE (MEiN) do udziału w warsztatach online nt. „Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie organizacji pracy małych zespołów w zawodach z branży budowlanej (BUD)

Szanowni Państwo Dyrektorzy realizujący zadania związane z kształceniem w zawodach branży budowlanej. Wydział Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w warsztatach online nt. „Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie organizacji pracy małych zespołów w zawodach z branży budowlanej (BUD)”. Warsztaty online odbędą się w dwóch terminach (dla dwóch grup warsztatowych): I termin – 21 […]

6 czerwca 2023

E-materiały opracowane dla wybranych kwalifikacji i zawodów kształcenia zawodowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczął publikowanie e-materiałów do kształcenia zawodowego  na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. W zakładce „Kształcenie zawodowe” można już znaleźć pierwsze interaktywne i zgodne z aktualną podstawą programową e-materiały opracowane dla wybranych kwalifikacji i zawodów kształcenia zawodowego. Planowanych jest do publikacji około 800 e-materiałów do kształcenia zawodowego, opracowywanych w ramach projektu ORE „Tworzenie e-zasobów do […]

18 maja 2023

Konferencja branżowa pn. Współpraca szkół branżowych z pracodawcami

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego we współpracy z Wydziałem  Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie  zaprasza do udziału w konferencji branżowej pn. „Współpraca szkół branżowych z pracodawcami”. w dniu 22.05.2023r. o godz.09:00 odbędzie się otwarcie cyklu konferencji branżowych (branże: mechaniczna, mechaniki precyzyjnej, motoryzacyjna, górniczo-wiertnicza, metalurgiczna, ceramiczno-szklarska, chemiczna). Wydarzenie skierowane jest do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli centrów kształcenia […]

27 kwietnia 2023

Wyniki Konkursu Filmowo-Zawodowego „Kim będę w przyszłości?”

W dniu 25 kwietnia 2023 r. na konferencji „e-Technologie @ksztalcenie_zawodowe.com” odbyło się podsumowanie Konkursu Filmowo-Zawodowego „Kim będę w przyszłości?” organizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i skierowanego do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych stojącymi przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Do Konkursu zgłoszono 70 filmów z 55 szkół z województwa świętokrzyskiego. W dniu 19 kwietnia 2023 r. […]

6 kwietnia 2023

Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych – powiaty buski, kazimierski i staszowski

30 marca 2023 r. w Auli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie odbyło się piąte z kolei spotkanie w ramach, zainicjowanej przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – Pana Kazimierza Mądzika, Świętokrzyskiej Giełdy Szkół Ponadpodstawowych. Zaproszonych gości powitał gospodarz obiektu, Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie – Pan Jerzy Jabczuga. Uroczystego otwarcia Giełdy dokonali Dyrektor […]

30 marca 2023

Uczniowie z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach w finale międzynarodowego konkursu dla uczniów szkół gastronomicznych Trophee Mille International

20 marca 2023 roku w Reims we Francji, odbyła się 12 edycja międzynarodowego konkursu dla uczniów szkół gastronomicznych Trophee Mille International, którego celem było podkreślenie zarówno talentów,  jak i motywacji uczniów ze wszystkich krajów i kultur. W tym roku aż 11 drużyn wzięło udział w tym międzynarodowym wydarzeniu. Nasz kraj reprezentowali Aleksandra Zajęcka i Oskar Brzozowski pod przewodnictwem nauczyciela Michała […]

29 marca 2023

Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych – powiaty sandomierski, opatowski i ostrowiecki

27 marca 2023 roku w Opatowskim Ośrodku Kultury w Opatowie odbyło się kolejne, trzecie już spotkanie w ramach organizowanej przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – Pana Kazimierza Mądzika Świętokrzyskiej Giełdy Szkół Ponadpodstawowych. Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pan Kazimierz Mądzik, Starosta Opatowski – Pan Tomasz Staniek, Zastępca Burmistrza Opatowa – Pan Marcin Słapek, […]

27 marca 2023

Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych – powiaty konecki, skarżyski, starachowicki

22 marca 2023 r. w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej odbyło się kolejne spotkanie w ramach Świętokrzyskiej Giełdy Szkół Ponadpodstawowych. Dzięki inicjatywie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Pana Kazimierza Mądzika  ponad siedmiuset ósmoklasistów miało okazję zapoznać się  z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych  działających w powiecie koneckim, skarżyskim i starachowickim.  Wizytatorzy prowadzący  wydarzenie zapoznali młodzież z […]

17 marca 2023

Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych – powiat kielecki

Dnia 16 marca 2023 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach przy ul. Łódzkiej stało się miejscem prezentacji szerokiej oferty edukacyjnej szkół z powiatu kieleckiego w ramach Świętokrzyskiej Giełdy Szkół Ponadpodstawowych. Świętokrzyski Kurator Oświaty wychodząc naprzeciw ósmoklasistom w naszym województwie podjął inicjatywę o zorganizowaniu Świętokrzyskiej Giełdy Szkół Ponadpodstawowych. Celem przedsięwzięcia było umożliwienie uczniom klas […]

14 marca 2023

Konkurs Filmowo-Zawodowy „Kim będę w przyszłości?”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Doradcy Zawodowi i Uczniowie szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Serdecznie zapraszam do aktywnego uczestnictwa w Konkursie Filmowo-Zawodowym „Kim będę w przyszłości?”. Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, grupowo (zespół max. 4 osobowy z jednej szkoły) przesyłają krótki film dotyczący wizji wyboru zawodu przyszłości. Konkurs jest skierowany do młodych, kreatywnych ludzi, […]

1 marca 2023

Projekt Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu dotyczący organizacji praktycznej nauki zawodu w branży spedycyjno-logistycznej

Projekt „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu w branży nr 26 spedycyjno-logistycznej” POWR.02.15.00-00-2006/20 skierowany jest do szkół kształcących w zawodach: technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem projektu jest dostosowanie […]