Kategoria: Szkolnictwo zawodowe

11 stycznia 2023

Oferta edukacyjna szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego województwa świętokrzyszkiego na rok szkolny 2023/2024

Dyrektorzy szkół dla młodzieży i dorosłych kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego w województwie świętokrzyskim W związku z przygotowaniem informatora „Oferta edukacyjna szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2023/2024” zwracam się z prośbą o przekazanie informacji dotyczących kierunków kształcenia zaplanowanych dla klas I oraz semestrów I w roku szkolnym 2023/2024 zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem […]

21 listopada 2022

Zaproszenie do składania wniosków – Branżowe Centra Umiejętności

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w dniu 15 października 2022 r. ogłosiła otwarcie naboru wniosków w konkursie: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Pierwszy nabór w ramach konkursu jest otwarty we wszystkich wskazanych 120 dziedzinach. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w formie […]

9 listopada 2022

II Forum Edukacji Zawodowej

Krajowe Centrum Europass i Euroguidance oraz Krajowy Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET funkcjonujących w ramach Narodowej Agencji Programu Erasmus+ serdecznie zapraszają do udziału w II Forum Edukacji Zawodowej, które odbędzie się 18 listopada 2022 r. w Warszawie. Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance to coroczna konferencja, której przedmiotem jest dyskusja na tematy […]

9 listopada 2022

Konferencja Kompetencje przyszłości w kształceniu i szkoleniu zawodowym

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, chcielibyśmy serdecznie zaprosić dyrektorów i nauczycieli szkół kształcenia i szkolenia zawodowego do udziału w Konferencji „Kompetencje przyszłości w kształceniu i szkoleniu zawodowym”. Konferencja odbędzie się 24 listopada br. w Hotelu Ibis Styles  Aleja Solidarności 7, Lublin. Podczas konferencji poruszone zostaną tematy kompetencji proinnowacyjnych, […]

8 listopada 2022

Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty w Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach

4 listopada w Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach odbyło się kolejne spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. W spotkaniu udział wzięli Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Pan Piotr Ambroszczyk – Starosta Starachowicki, Pani Beata Niziołek – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach, Pan Michał Gutowski – […]

25 października 2022

Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

W dniu 21 września 2022 r. w Rzemieślniczym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach odbyło się spotkanie dotyczące organizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2022/2023. W spotkaniu udział wzięli: Małgorzata Zielińska-Perczak i Ewa Pietraszek – starsi wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz dyrektorzy placówek organizujących […]

21 października 2022

Konkurs Zawodowiec Roku

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do wzięcia udziału w pierwszej edycji Konkursu Zawodowiec Roku 2022, która trwa od 15 października 2022 r. do 30 listopada 2022 r. Zawodowcem Roku 2022 może zostać każdy nauczyciel, który cechuje się zaangażowaniem i pasją w pracy, wspiera zainteresowania zawodowe uczniów, cieszy się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym oraz […]

2 września 2022

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego w woj. świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej klas wielozawodowych branżowej szkoły I stopnia – uczniów klas I, II i III posiadających status młodocianego pracownika oraz wymagających zorganizowania dokształcających turnusów z zakresu kształcenia zawodowego zgodnie zamieszczoną tabelą – stan na dzień 5 września 2022 r. […]

30 czerwca 2022

Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty w Zespole Szkół Informatycznych w Kielcach

22 czerwca 2022 r. w Zespole Szkół Informatycznych w Kielcach odbyło się kolejne spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. W spotkaniu udział wzięli Pan Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty, Pan Marcin Chłodnicki – Zastępca Prezydenta Kielc, Pan Zbigniew Wojciechowski Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach, członkowie Rady Dyrektorów […]

25 maja 2022

Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty w dniu 13 maja 2022 roku w Jędrzejowie

13 maja 2022 r. w Zespole Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie odbyło się kolejne spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. W spotkaniu udział wzięli Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Pan Paweł Faryna – Starosta Jędrzejowski, Pan Marcin Piszczek – Burmistrz Jędrzejowa,  Pan Zbigniew Wojciechowski – Dyrektor […]

25 maja 2022

Zaproszenie do uczestnictwa w badaniu na temat szkolnictwa zawodowego w Polsce

Fundacja Inter Cars oraz Fundacja Dobra Sieć chce wesprzeć system szkolnictwa zawodowego w Polsce systemem stypendiów branżowych, który ma na celu wyrównywanie szans, promowanie talentów, wspieranie rozwoju i udzielanie pomocy materialnej uczniom. Dzięki pozyskanej wiedzy od Państwa będziemy mogli zdefiniować luki w systemie wsparcia zdolnej młodzieży ze szkół branżowych i techników oraz stworzyć wartościowy, przemyślany […]

19 kwietnia 2022

Informatory o ofercie edukacyjnej szkół na rok szkolny 2022/2023

Szczegółowe informacje: Informator „Oferta edukacyjna liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim na rok szkolny 2022/2023” Informator „Oferta edukacyjna szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego w województwie świętokrzyskim na rok szkolny 2022/2023” Zawody w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2021/2022 wg stanu na 2022-03-09

30 marca 2022

Przekazywanie informacji o odbywaniu praktycznej nauki zawodu za granicą

Szanowni Państwo Dyrektorzy techników i szkół branżowych województwa świętokrzyskiego Przypominam, że zgodnie z § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391) dyrektor szkoły zawierając umowę z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu, która organizowana będzie za […]

29 marca 2022

Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty – Zespół Szkół nr 1 w Opatowie

W dniu 25 marca 2022 r. w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie odbyło się kolejne spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. W spotkaniu udział wzięli Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Pan Tomasz Staniek – Starosta Opatowski, Pan Piotr Prędota – dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, Pani Teresa […]

29 marca 2022

Realizacja Projektu „Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej”

Dyrektorzy szkół kształcących w zawodach branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej PPH Erra Sp. z o.o. realizująca na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki projekt „Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej” zwraca się do dyrektorów szkół kształcących w zawodach: Technik hotelarstwa – 422402, grupa zawodowa hotelarstwo Technik usług kelnerskich – 513102, grupa zawodowa gastronomia Technik turystyki na obszarach wiejskich – […]

16 lutego 2022

Ankieta dotycząca projektu „Świętokrzyska Edukacja Zawodowa”

Szanowni Państwo dyrektorzy techników i szkół branżowych I stopnia w województwie świętokrzyskim, zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety przez każdego dyrekotra szkoły kształcącej w zawodach szkolnictwa branżowego, która pozwoli na określenie stopnia zainteresowania szkół kształcenia zawodowego (techników i szkół branżowych) udziałem w projekcie Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (szczegóły założeń projektu w ankiecie). W przypadku zespołu […]

2 lutego 2022

6 nowych zawodów w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych, Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego, Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, Technik izolacji przemysłowych, Technik elektroautomatyk okrętowy i Technik przemysłu jachtowego to 6 nowych zawodów wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Wprowadzenie nowych zawodów to odpowiedź na potrzeby rynku pracy. Odpowiedź na potrzeby rynku […]

12 listopada 2021

Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty – Końskie 05.11.2021 r.

W dniu 5 listopada 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich odbyło się spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. W spotkaniu udział wzięli Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Pan Zbigniew Wojciechowski – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii, Pan Grzegorz Piec – Starosta Konecki, wizytatorzy Kuratorium Oświaty […]

12 października 2021

Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

W dniu 29 września 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju odbyło się spotkanie dotyczące organizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników województwa świętokrzyskiego. W spotkaniu udział wzięli: Beata Niziołek – zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach,  Małgorzata Zielińska-Perczak, Anna Bilewska – wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty […]

6 września 2021

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego w woj. świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej klas wielozawodowych branżowej szkoły I stopnia – uczniów klas I, II i III posiadających status młodocianego pracownika oraz wymagających zorganizowania dokształcających turnusów z zakresu kształcenia zawodowego zgodnie zamieszczoną tabelą – stan na dzień 3 września […]