Kategoria: Szkolnictwo zawodowe

6 września 2021

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego w woj. świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej klas wielozawodowych branżowej szkoły I stopnia – uczniów klas I, II i III posiadających status młodocianego pracownika oraz wymagających zorganizowania dokształcających turnusów z zakresu kształcenia zawodowego zgodnie zamieszczoną tabelą – stan na dzień 3 września […]

20 sierpnia 2021

Informacja dla osób, które są uczestnikami kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ)

W uzupełnieniu do informacji CKE z 4 lutego 2021 roku (dostępnej tutaj), Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE) ponownie zwracają uwagę, że nie każda oferta szkoleniowa/kursowa umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (którego zdanie upoważnia do uzyskania certyfikatu kwalifikacji zawodowej). Kwalifikacyjny kurs zawodowy musi być zgłoszony do okręgowej komisji egzaminacyjnej odpowiedniej do miejsca […]

9 sierpnia 2021

Zaproszenie do udziału w projekcie unijnym dla szkół branżowych

Szanowni Państwo, zapraszamy do skorzystania z oferty firmy Inspire Consulting sp. z o.o. z Olsztyna realizującą projekt „Bank Praktyk Krajowych”, który jest współfinansowany z funduszy unijnych. W ramach projektu opracowano platformę, która jest miejscem nawiązywania kontaktów i współpracy między firmami i uczniami szkół branżowych w ramach praktyk zawodowych. Korzystanie z platformy wiąże się z szeregiem […]

16 lipca 2021

Raport upowszechniający

Raport Upowszechniający opracowany w ramach  realizowanego w województwie świętokrzyskim od sierpnia 2017 roku do czerwca 2021 roku projektu „Innowacyjna edukacja — nowe możliwości zawodowe”. Zachęcam Państwa do zapoznania się z filmem oraz raportem projektu „Innowacyjna edukacja — nowe możliwości zawodowe” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Załączniki: link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=Fv_PKxfa5FQ informacja o projekcie raport […]

23 czerwca 2021

Zaproszenie do przystąpienia do partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej w Polsce

Szanowni Państwo, Pan Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska zaprasza do przystąpienia do partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej w Polsce. Zachęcam zainteresowanych do współpracy i włączenie się w prace nad projektem umowy sektorowej. Załączniki Zaproszenie Data: 2021-06-23, rozmiar: 140 KB

21 czerwca 2021

Spotkanie Rady dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty

W dniu 15 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu odbyło się spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. W spotkaniu udział wzięli Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Pan Zbigniew Wojciechowski – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii, Pan Marcin Piwnik – Starosta […]

2 czerwca 2021

V edycja konkursu Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego Fundacja Fundusz Współpracy ogłosiła piątą edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”. Do udziału w konkursie, poprzez zgłoszenie wdrażanych rozwiązań mających na celu zapewnienie jakości kształcenia, zaprasza się wszystkie szkoły zawodowe z całej Polski. Przyjmowanie […]

19 maja 2021

Informator o zawodach szkolnictwa branżowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji poleca „Informator o zawodach szkolnictwa branżowego”, który jest pomocą w wyborze ścieżki kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych oraz dla osób dorosłych.

6 maja 2021

Zawody w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe województwa świętokrzyskiego wg Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych

Wykaz szkół kształcących w konkretnym zawodzie można wygenerować na stronie: https://rspo.mein.gov.pl/ W tym celu należy: Kliknąć przycisk „Wyszukiwarka zaawansowana”. W sekcji „Zawody” wybrać interesujące nas zawody. Ewentualnie w sekcji „Położenie szkół lub placówek” można wskazać konkretny obszar terytorialny, który ma być brany pod uwagę, np. województwo świętokrzyskie. Kliknąć przycisk „Szukaj”. Wyniki można pobrać po kliknięciu […]

5 maja 2021

Zaproszenie do udziału w naborze ekspertów branżowych do odbioru prototypów e-materiałów w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”

Szanowni Państwo, Ośrodek Rozwoju Edukacji  zaprasza do wzięcia udziału w naborze ekspertów branżowych do odbioru 240 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”. Nabór 123 ekspertów branżowych został podzielony na sześć części. Każda część naboru stanowi osobne postępowanie, ogłoszone na stronie: bip.ore.edu.pl. W tytule każdego postępowania zostały podane zawody, do których poszukujemy ekspertów […]

25 marca 2021

Informator „Oferta edukacyjna szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2021/2022”

Przedstawiamy materiał przygotowany przez Kuratorium Oświaty w Kielcach, który może stać się cennym narzędziem pomocnym w podjęciu najlepszej decyzji podczas zbliżającej się rekrutacji. W tym roku informacje zamieszczone w informatorze zostały poszerzone o oferty branżowych szkół II stopnia oraz szkół policealnych przeznaczone dla absolwentów szkół ponadpodstawowych – liceów, techników oraz branżowych szkół I stopnia. Szczegółowe […]

19 marca 2021

Dyrektorzy szkół dla młodzieży i dorosłych kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego w województwie świętokrzyskim

W związku z przygotowaniem informatora „Oferta edukacyjna szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2021/2022” zwracam się z prośbą o przekazanie informacji dotyczących kierunków kształcenia zaplanowanych dla klas I oraz semestrów I w roku szkolnym 2021/2022 zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 15.02.2019 r. w sprawie celów i zadań […]

5 marca 2021

Spotkanie poświęcone kształceniu w szkołach branżowych, pn. Zawodowcem być, czyli o potrzebie kształcenia zawodowego

3 marca 2021 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach odbyło się spotkanie pn. „Zawodowcem być, czyli o potrzebie kształcenia zawodowego”. Uczestniczyli w nim Renata Janik, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego; Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach; Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty; Zbigniew Wojciechowski, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach; Jacek Wołowiec, dyrektor […]

5 lutego 2021

Informacja dla osób, które są uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ)

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE) zwracają uwagę, nie każda oferta szkoleniowa/kursowa umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (którego zdanie upoważnia do uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub certyfikatu kwalifikacji zawodowej). W opinii CKE oraz OKE warto sprawdzić następujące dane o podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy: Czy podmiot posiada numer w Rejestrze […]

4 lutego 2021

Na jakie zawody będzie zapotrzebowanie na rynku pracy?

Automatyk, dekarz, monter nawierzchni kolejowej, technik budowy dróg, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa – to wybrane zawody szkolnictwa branżowego, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Już po raz trzeci Minister Edukacji i Nauki ogłosił w formie obwieszczenia prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i […]

20 stycznia 2021

Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, że zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego nie potwierdza kwalifikacji zawodowych. Urzędowym dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych jest certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną osobie, która zdała egzamin zawodowy. Osoby dorosłe mogą uzyskać/uzupełnić kwalifikacje zawodowe, m.in., poprzez kształcenie  na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez: jednostki organizacyjne systemu oświaty, tj. […]

28 grudnia 2020

Informacja dotycząca egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego oraz egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w szkołach podstawowych dla dorosłych.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, w załączeniu udostępniamy Państwu informacje, przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dotyczące rozwiązań wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które wejdzie w życie 28 grudnia 2020 r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy oraz […]

11 grudnia 2020

Rekrutacja ekspertów kształcenia zawodowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że do 14.12.2020 do godziny 9.00. został przedłużony termin składania ofert w rekrutacji ekspertów do weryfikacji/recenzji i odbioru programów nauczania dla umiejętności dodatkowych dla wskazanych zawodów. Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów do weryfikacji/recenzji i odbioru programów nauczania dla umiejętności dodatkowych dla wskazanych zawodów: monter konstrukcji budowlanych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, monter stolarki budowlanej, kowal, […]

17 listopada 2020

Badanie ogólnopolskie nauczycieli przedmiotów zawodowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w ramach powołanej Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności) we współpracy z Polską Izbą Motoryzacji oraz Związkiem Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, prowadzi ogólnopolskie badania w zakresie poziomu dostosowania szkolnictwa branżowego do oczekiwań rynku pracy w sektorze motoryzacyjnym. Anonimowe badanie skierowane jest […]