27 kwietnia 2023

Wyniki Konkursu Filmowo-Zawodowego „Kim będę w przyszłości?”

W dniu 25 kwietnia 2023 r. na konferencji „e-Technologie @ksztalcenie_zawodowe.com” odbyło się podsumowanie Konkursu Filmowo-Zawodowego „Kim będę w przyszłości?” organizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i skierowanego do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych stojącymi przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia.

Do Konkursu zgłoszono 70 filmów z 55 szkół z województwa świętokrzyskiego. W dniu 19 kwietnia 2023 r. Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Kielcach dokonała analizy zgłoszeń pod kątem formalnym oraz oceny filmów biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1) zgodność filmu z tematem Konkursu;
2) kreatywność i oryginalność ujęcia specyfiki kształcenia w danym zawodzie oraz elementów kształcenia teoretycznego i praktycznego;
3) nowatorstwo w podejściu do tematu;
4) techniczne wykonanie materiału filmowego;
5) ogólne wrażenie estetyczne.

Komisja Konkursowa jednogłośnie wyłoniła trzech laureatów:

Pozycja Nazwa szkoły Skład zespołu Tytuł filmu Zawód
I miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Nicola Gałek
Oliwia Michalczyk
Aleksandra Sidowska
Oliwia Żak
Przyszłość bez wody hydrolog
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 13 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” w Skarżysku‑Kamiennej Wiktor Kaleta
Aleksander Kłuś
Julia Mackiewicz
Lilianna Miernik
Biolog starzenia biolog starzenia
III miejsce Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcącym im. Edwarda Szylki w Ożarowie Karol Dąbrowski
Karolina Gawron
Antoni Jopek
Oliwier Karwacki
Zawód przyszłości programista AI programista AI

Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy laureatom wręczyli:

  • Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty,
  • Pan Jarosław Grabka – Prezes firmy Perfektus Plus, która była sponsorem nagród.

Obecni na konferencji mieli też okazję obejrzeć nagrodzone filmy.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział, pomysłowość i kreatywność oraz sponsorowi za ufundowanie nagród.