Kategoria: Olimpiady, konkursy, turnieje

19 kwietnia 2021

Konkurs plastyczny „Jak wygląda muzyka?”

Fundacja Fabryka Sztuki zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Jak wygląda muzyka?”. Konkurs kierowany jest do wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

16 kwietnia 2021

Konkurs plastyczny „Prawdy Polaków spod Znaku Rodła”

Rodzina Rodła zaprasza do udziału w II Ogólnopolskim i Polonijnym Konkursie Plastycznym pt. „Prawdy Polaków spod Znaku Rodła – katechizmem narodowym Polaków w XXI wieku”. Szczegóły i regulamin na stronie www.rodzinarodla.pl

14 kwietnia 2021

Konkurs na nazwę dla zmodernizowanego pieca łukowego

W związku z historycznym wydarzeniem, które będzie miało miejsce w CHEMAR S.A., tj. uruchomieniem stanowiącego serce odlewni zmodernizowanego pieca łukowego do wytapiania staliwa, Zarząd Spółki zaprasza szkoły podstawowe i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce, do wzięcia udziału w konkursie na nazwę dla pieca łukowego.

26 marca 2021

7. edycja programu edukacyjnego Finansoaktywni

Już po raz siódmy Ministerstwo Finansów (MF) zaprasza uczniów szkół podstawowych do świata podatków i finansów. Tegoroczna misja programu: „Podatki. To się opłaca” ma uświadomić młodzieży, jak duże znaczenie w naszym codziennym życiu odgrywają podatki, co dzięki nim zyskujemy i dlaczego ich płacenie jest tak ważne. Uczniowie poznają m.in. rodzaje i mechanizm działania podatków oraz […]

25 marca 2021

Ogólnopolski Konkurs Logiczny

Wydział Filozofii i Fundacja Rozwoju KUL zapraszają do wzięcia udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Logicznym. Konkurs Logiczny ma charakter unikatowy w skali kraju. Jego celem jest rozwój sprawności logicznych u młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, jak i regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń.

23 marca 2021

Konkurs „Zostań Ambasadorem NSP2021”

Urząd Statystyczny w Kielcach zaprasza osoby w wieku 14-25 lat z regionu świętokrzyskiego do udziału w Konkursie „Zostań Ambasadorem NSP2021”.

23 marca 2021

Ogólnopolski konkurs filmowy „Jednominutówka”

II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater w Sosnowcu zaprasza do udziału w konkursie filmowym „Jednominutówka”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

19 marca 2021

Międzynarodowy konkurs kartograficzny

Międzynarodowa Asocjacja Kartograficzna, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geodezji i Kartografii oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie zapraszają uczniów klas V–VIII do udziału w XV Międzynarodowym Konkursie Kartograficznym im. Barbary Petchenik na pracę o charakterze kartograficznym poruszającą tematykę: „Mapa mojego przyszłego świata”.

19 marca 2021

Konkurs na prototyp gry edukacyjnej

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza konkurs na opracowanie prototypu gry edukacyjnej o tematyce związanej z dziedzictwem kulturowym, przeznaczonej do wykorzystania przez nauczycieli, animatorów, edukatorów lub opiekunów podczas zajęć dydaktycznych dla odbiorców powyżej 13 roku życia. Konkurs jest skierowany do osób pełnoletnich.

18 marca 2021

Konkurs KRUS: „Znów dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym i zaprasza dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu. Konkurs odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i […]

18 marca 2021

Konkurs plastyczny „Wesołego Alleluja”

Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej zaprasza dzieci przedszkolne oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w IX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Wesołego Alleluja”.

15 marca 2021

Konkurs dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego „Czyste Świętokrzyskie”

Cel ogólny i przedmiot konkursu Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w zakresie odpadów, ich segregacji i utylizacja. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przez gminę dowolnej pracy/filmu (do 10 min) z zakresu edukacji ekologicznej w zakresie odpadów, ich segregacji i utylizacji. Pracę powinna wykonać klasa/szkoła podstawowa z terenu danej gminy. Powinna ona być […]

15 marca 2021

Konkurs „Szkoła z klimatem”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym „Szkoła z klimatem” dla miejskich szkół ponadpodstawowych – nagroda główna to 100 tys. zł na realizację młodzieżowego projektu adaptacji do zmian klimatu.