Kategoria: Olimpiady, konkursy, turnieje

27 stycznia 2023

XII Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych

Szkoła Podstawowa nr 7 w Kielcach, Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii oraz Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego do udziału w XII Międzyszkolnym Turnieju Pocztów Sztandarowych. Nadrzędnym celem Turnieju jest wzmocnienie patriotycznego procesu wychowywania młodzieży szkolnej w poszanowaniu i miłości do polskich symboli narodowych, historii i tradycji oraz wpisanie […]

25 stycznia 2023

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „I co było dalej…?”

Przedszkole Samorządowe nr 14 im. Marii Kownackiej w Kielcach we współpracy z Nadleśnictwem Kielce  zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym  z całej Polski do udziału w konkursie plastycznym. Celem konkursu jest między innymi budzenie zainteresowania  twórczością literacką Marii Kownackiej,  zaciekawienie pięknem świętokrzyskiej przyrody. Zadaniem dzieci jest przedstawienie (wybraną techniką)  dalszej części wydarzenia do historyjki zilustrowanej oraz  […]

25 stycznia 2023

Konkurs Centrum Nauki Kopernik „Nauka dla Ciebie”

Centrum Nauki Kopernik zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie „Nauka dla Ciebie”. Zadaniem uczestników jest wykonanie autorskiej pomocy edukacyjnej, którą można wykorzystać przy uczeniu się przedmiotów przyrodniczych lub ścisłych. Drugą częścią zadania jest nagranie około 5-minutowego filmu przedstawiającego zastosowanie pomysłu w praktyce. Autorzy 12 najlepszych zgłoszeń (nauczyciele i uczniowie) zostaną zaproszeni na weekendowe […]

25 stycznia 2023

Konkurs fotograficzny „Mistrzowie”

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu fotografii sportowej, na której uchwycone zostały ruch, płynąca z niego radość, wysiłek fizyczny, pokonywanie słabości, momenty sportowej radości, emocje sportowego kibicowania lub ogólnie rozumiane piękno sportu. Konkurs jest w trzech kategoriach wiekowych: • kategoria I (amatorzy) uczniowie szkół podstawowych kl. VI-VIII, • kategoria II (amatorzy) uczniowie szkół ponadpodstawowych, • kategoria […]

25 stycznia 2023

Festiwal Teatralny Wolność

Muzeum Powstania Warszawskiego organizuje ogólnopolski festiwal najlepszych spektakli tworzonych przez uczniów szkół ponadpodstawowych. Tematem jest walka o wolność w kontekstach zarówno historycznych, jak i współczesnych. Należy nagrać spektakl i wysłać go do Muzeum do 24 marca 2023 roku. Najlepsze przedstawienia zaprezentowane zostaną 18 i 19 kwietnia br. w Muzeum Powstania Warszawskiego. Organizatorzy czekają na spektakle […]

25 stycznia 2023

Ogólnopolski Konkurs „Bóg, zło i ewolucja”

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Bóg, zło i ewolucja”. Uczniowie, indywidualnie lub w zespole (składającym się maksymalnie z 3 osób), przygotowują pracę autorską na temat: „Bóg, zło i ewolucja”. Zgłoszenie należy przesłać na adres scire@umk.pl do 28 lutego 2023 roku, zaś pracę końcową do 29 marca 2023 roku. Szczegółowe informacje: […]

25 stycznia 2023

XVIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o UE „Gwiezdny krąg”

Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Stowarzyszenie „Słupski Instytut ds. Młodzieży” w partnerstwie z ekspertami Team Europe oraz punktów Europe Direct zaprasza do udziału w XVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny krąg”. Celem Olimpiady jest popularyzowanie wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności: jej systemu instytucjonalnego, procesu integracji europejskiej, […]

24 stycznia 2023

Ostateczne wyniki etapu wojewódzkiego XXVIII Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie W załączniku znajdującym się poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki etapu wojewódzkiego (II etap) XXVIII edycji Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do etapu ponadwojewódzkiego (III etap). Załączniki Wyniki etapu wojewódzkiego Data: 2023-01-24, rozmiar: […]

22 stycznia 2023

Konkurs „O Polskę biało-czerwoną… Żołnierze Wyklęci w fotografii, filmie i na plakacie”

Delegatura IPN w Kielcach zaprasza do udziału w konkursie pod hasłem „O Polskę biało-czerwoną… Żołnierze Wyklęci w fotografii, filmie i na plakacie”. Jest on przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osób dorosłych z woj. świętokrzyskiego. Zadaniem uczestników jest – w zależności od wieku – stworzenie plakatu, vloga lub fotografii nawiązującej do losów Żołnierzy Wyklętych. […]

22 stycznia 2023

VII Ogólnopolski konkurs literacki o twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą”

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie organizują VII Ogólnopolski konkurs literacki o twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ma na celu rozbudzenie zainteresowań twórczością Kornela Makuszyńskiego, pisarza, który tworzył dla dzieci. Zadanie […]

22 stycznia 2023

XVI Ogólnopolski Konkurs „Pielgrzymi szlak Jana Pawła II”

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, Instytut Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie serdecznie zapraszają do udziału w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Pielgrzymi szlak Jana Pawła II” z zakresu VII Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny. Konkurs skierowany jest […]

22 stycznia 2023

XXIII Ogólnopolski Konkurs literacko-plastyczny „Stefan Kardynał Wyszyński – naszym Patronem”

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie wraz z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” – Centrum Myśli Prymasa Wyszyńskiego Oddział Okręgowy w Lublinie, Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Dzielnicowym Domem Kultury „Węglin” serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu literacko-plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński – naszym Patronem. […]

22 stycznia 2023

II Wojewódzki Konkurs Literacko-Teatralny „Scena jest dla nas”

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach zaprasza wszystkich chętnych uczniów klas siódmych i ósmych do udziału w II edycji Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Teatralnego „Scena jest dla nas”. Konkurs w tym roku szkolnym odbędzie się pod tematyką przewodnią: WIZERUNEK DZIECKA W LITERATURZE POLSKIEGO ROMANTYZMU I POZYTYWIZMU. Konkurs objęty jest patronatem Kuratora Oświaty w Kielcach, […]

20 stycznia 2023

19 edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zaprasza do udziału w 19 edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”. Załączniki Regulamin konkursu Data: 2022-12-29, rozmiar: 19 KB Załączniki 1, 2 do regulaminu Data: 2022-12-29, rozmiar: 24 KB Pobierz wszystkie pliki

18 stycznia 2023

XI edycja konkursu „Nasi sąsiedzi –Żydzi”

W Dniu Judaizmu 17 stycznia 2023 r. została ogłoszona XI edycja konkursu dla szkół „Nasi sąsiedzi – Żydzi”, który organizuje Ośrodek Edukacyjno–Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, i Kuratorium Oświaty w Kielcach. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całej Polski. Załączniki Regulamin konkursu […]

13 stycznia 2023

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Oddaj krew – ratuj życie”

Stowarzyszenie Klub Honorowych Dawców Krwi „Ostoja” w Łukowie organizuje drugą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Oddaj krew — ratuj życie”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i ma na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei honorowego oddawania krwi.Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu plakatu w formacie A4, wykonanego dowolną techniką rysunkową lub malarską z wyraźnie […]

13 stycznia 2023

[Aktualizacja] II edycja Konkursu Historycznego „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”. Zmiana terminu przyjmowania zgłoszeń

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” to konkurs historyczny organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Przedsięwzięcie skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych jest konkursem dwuetapowym, bezpłatnym. Załączniki Regulamin konkursu Data: 2022-11-29, rozmiar: 60 KB

12 stycznia 2023

Ogólnopolski konkurs „Złote Indeksy Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS”

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski do wzięcia udziału w konkursie, w którym główną nagrodą są indeksy siedmiu kierunków studiów: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika resocjalizacyjna, animacja kultury, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie z dwóch ostatnich klas szkół […]

12 stycznia 2023

II Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych w województwie świętokrzyskim

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych zainteresowanych matematyką do udziału w pierwszej edycji Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Celem konkursu jest rozbudzanie zamiłowania do matematyki i wspieranie uczniów pasjonujących się zagadnieniami z nią związanymi. Zawody pierwszego stopnia mają zasięg szkolny, zawody finałowe zasięg wojewódzki. Przewidziane terminy poszczególnych etapów to: […]