Kategoria: Olimpiady, konkursy, turnieje

1 sierpnia 2018

Wojewódzkie zawody sportowo-​obronne klas mundurowych z okazji 100-​lecia odzyskania niepodległości.

Szanowni Państwo Kuratorium Oświaty w Kielcach wraz z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym planują w dniu 5.09.2018 r. na strzelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (al. Na Stadion 39, 26–025 Kielce) oraz terenach przyległych (Stadion Leśny w Kielcach), zorganizowanie wojewódzkich zawodów sportowo-​​obronnych klas mundurowych z okazji 100-​​lecia odzyskania niepodległości. Głównymi celami zawodów… czytaj więcej

26 lipca 2018

Konkursy w ramach projektu „Ogólnopolski program edukacji ekologicznej. Młodzi dla środowiska”

Konkursy: „Zatrzymaj rzekę w kadrze” „Energiczna maskotka” „Energia drzemie w komiksie” „Dziecięce porady na dorosłych odpady” są organizowane w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program edukacji ekologicznej. Młodzi dla środowiska.” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. W konkursach może brać udział każdy, który zajmuje się fotografią i twórczością plastyczną… czytaj więcej

6 lipca 2018

V Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych – zgłoszenia

Telewizja Polska S.A. po raz piąty organizuje Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych. To inicjatywa związana z projektem  Internetowy Teatr dla Szkół TVP, który dzięki wykorzystaniu szerokopasmowego Internetu umożliwia uczniom udział na żywo w spektaklach najważniejszych scen teatralnych w Polsce. W transmisjach uczestniczą dzieci i młodzież ze szkół z małych miejscowości… czytaj więcej

25 czerwca 2018

I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mariana Berkowicza „O Dmuchawce Skojarzeń”

Stowarzyszenie Literackie „Witryna” zaprasza do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Mariana Berkowicza „O Dmuchawce Skojarzeń”. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany zarówno do osób przed, jak i po debiucie, zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych. Szczegółowe informacje: http://​www​.mdkstalowawola​.pl/​2​0​1​8​/​0​6​/​2​1​/​m​i​e​j​s​k​i​–​d​o​m​–​k​u​l​t​u​r​y​/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​i​–​o​g​o​l​n​o​p​o​l​s​k​i​–​k​o​n​k​u​r​s​–​p​o​e​t​y​c​k​i​–​i​m​–​m​a​r​i​a​n​a​–​b​e​r​k​o​w​i​c​z​a​–​o​–​d​m​u​c​h​a​w​c​e​–​s​k​o​j​a​r​z​en/

25 czerwca 2018

XIV edycja Olimpiady Matematycznej Juniorów

Wzorem lat poprzednich, Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej przeprowadzi w nadchodzącym roku szkolnym 2018/​​2019 XIV edycję Olimpiady Matematycznej Juniorów (OMJ) skierowanej do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz trzeciej klasy gimnazjum. Udział w Olimpiadzie jest bezpłatny. Część testowa zawodów pierwszego stopnia jest przeprowadzana we wszystkich zarejestrowanych w systemie szkołach w tym samym czasie. W ostatniej… czytaj więcej

18 czerwca 2018

Poetycki ogólnopolski konkurs „Zainspirowani Dobrem”

Zainspirowani Dobrem to poetycki ogólnopolski konkurs dla każdego, komu bliska jest refleksja nad sensem dobroci, empatii, wrażliwości i problemów społecznych. WARUNKI UCZESTNICTWA Pracą konkursową są wiersze (maksymalnie 5 utworów) napisane w języku polskim, które tematyką nawiązują do idei Konkursu. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane. Przesłanie większej liczby… czytaj więcej

14 czerwca 2018

Dzień Nowych Technologii w Edukacji – podsumowanie konkursu

13 czerwca br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się podsumowanie konkursu ogłoszonego w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji. W uroczystości wziął udział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN, który pogratulował nagrodzonym i zachęcił do aktywnego wykorzystywania nowych technologii w szkolnej dydaktyce. Wiceminister Maciej Kopeć podkreślił, że działania wyróżnionych osób… czytaj więcej

12 czerwca 2018

Ogólnopolski konkurs „Ludzie wiary i ludzie Kościoła w służbie Niepodległej. Walka – Budowa – Obrona”

Głównym celem Konkursu jest włączenie do świadomości młodzieży tych postaci zasłużonych dla polskiej niepodległości, które nie będą w roku 2018 bohaterami „pierwszego planu”, ale których dzieło życia – w dziedzinie polityki, duszpasterstwa, sztuki lub gospodarki, często inspirowane wiarą, zasługuje na upamiętnienie. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: szkolnym i ogólnopolskim. Etap szkolny… czytaj więcej

7 czerwca 2018

Ogólnopolski konkurs literacko-​plastyczny „Zofia Kossak na nowo – komiksowo”

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków Oddział w Częstochowie zaprasza na konkurs literacko-​​plastyczny poświęcony twórczości Zofii Kossak. Utwory Zofii Kossak po wojnie zostały wykreślone z katalogu lektur. Autorka „Pożogi” została skazana na niepamięć. Aby pobudzić kreatywność i zachęcić dzieci oraz młodzież do nowatorskiego podejścia do dzieł polskiej pisarki, częstochowski Oddział Towarzystwa Historycznego im. Szembeków podjął się przygotowania Ogólnopolskiego konkursu literacko-​​plastycznego pn. Zofia Kossak na nowo… czytaj więcej

6 czerwca 2018

Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych – piąta edycja

Telewizja Polska S.A. po raz piąty organizuje Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych. To inicjatywa związana z ważnym projektem – Internetowym Teatrem dla Szkół TVP, który dzięki wykorzystaniu szerokopasmowego Internetu umożliwia uczniom udział na żywo w spektaklach najważniejszych scen teatralnych w Polsce. W transmisjach uczestniczą dzieci i młodzież ze szkół z… czytaj więcej

18 maja 2018

Ogólnopolski Konkurs Literacki o Nagrodę „Giętkiego Pióra” – Herbert 2018

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim o Nagrodę „Giętkiego Pióra”. Konkurs jest realizowany dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Edukacja Kulturalna”. Załączniki Formularz zgłoszenia Data: 2018-​​05-​​18, rozmiar: 42 KB Regulamin Konkursu Literackiego -Herbert 2018 Data: 2018-​​05-​​18, rozmiar: 50 KB… czytaj więcej

2 maja 2018

8. Przegląd Filmów Edukacyjnych „Człowiek w poszukiwaniu wartości”

Przegląd Filmów Edukacyjnych „Człowiek w poszukiwaniu wartości” w Kielcach powstał w 2011 roku. Ten projekt działalności filmowej Ośrodka Kultury „Ziemowit” kierowany jest do młodzieży, nauczycieli i wykładowców. Ideą i celem tego Przeglądu jest: upowszechnianie wiedzy o człowieku i otaczającym go świecie poprzez filmowe prezentacje oraz spotkania z twórcami kina edukacyjnego, uwrażliwienie… czytaj więcej