Kategoria: Olimpiady, konkursy, turnieje

21 lutego 2020

V Edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie

Konkurs organizowany jest przez Krajową Radę Radców Prawnych dla uczniów klas V‑VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie jest: działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci… czytaj więcej

19 lutego 2020

Inauguracja I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka

Szanowni Państwo, Informuję, iż w dniu 27 lutego br. o godz. 9:00 w Hali Legionów przy ul. Leszka Drogosza 2 w Kielcach odbędzie się inauguracja I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka. W inauguracji I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka wezmą udział zgłoszone drużyny z kieleckich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Drużyny będą rywalizować o awans do… czytaj więcej

19 lutego 2020

Konkurs „Książeczka Sensoryczna”

Przedszkole nr 90 we Wrocławiu organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny na wykonanie książeczki sensorycznej-​​dotykowej. W inicjatywie mogą wziąć udział dzieci w wieku 5–6 lat. Książeczki mogą być wykonane z pomocą rodzica, bądź nauczyciela, dowolną techniką – z tektury, materiału, pianki, cienkich deseczek. Prace należy dostarczyć do 30 kwietnia 2020 r. Celem… czytaj więcej

19 lutego 2020

VI Konkurs Twórczości Technicznej „Mistrz techniki to ja”

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizuje w tym roku szóstą już edycję ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Technicznej „Mistrz techniki to ja”. Jego uczestnicy, dzieci i młodzież, realizują w praktyce swoje nowatorskie pomysły techniczne, a w finale wypracowują w grupach jeden wspólny projekt, który prezentują na forum. Finał ogólnopolskiego Konkursu… czytaj więcej

19 lutego 2020

Konkurs plastyczny „Dzieci Chirurgom, Chirurdzy Dzieciom”

Towarzystwo Chirurgów Polskich zaprasza do udziału w  konkursie plastycznym dla dzieci klas 0–3 szkół podstawowych „Dzieci Chirurgom, Chirurdzy Dzieciom”. Cele konkursu: Promowanie pozytywnego wizerunku chirurgia; Zachęcanie uczniów do poznawania zawodu chirurga; Uświadamianie jak ważna jest praca chirurgów; Popularyzacja wiedzy na temat nowoczesnych, zwłaszcza minimalnie inwazyjnych metod leczenia; Rozwijanie i promowanie uzdolnień… czytaj więcej

19 lutego 2020

Olimpiada Mediewistyczna

W tym roku po raz 25. będą organizowane zawody wiedzy o średniowieczu dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Po raz czternasty w formule Olimpiady Mediewistycznej, organizowanej pod auspicjami Uniwersytetu Gdańskiego, którego naukowcy tworzą Komitet Główny OM. W tym roku w porozumieniu z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego II i III etap Olimpiady realizowany… czytaj więcej

19 lutego 2020

Konkurs „Muzealne Spotkania z Fotografią”

Muzeum w Koszalinie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie „Muzealne Spotkania z Fotografią”. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych pod warunkiem nieukończenia 20 roku życia. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie, którzy podczas wizyty w muzeum wykonali fotografie przedstawiające muzealne wystawy albo ich fragmenty (pojedyncze… czytaj więcej

19 lutego 2020

VIII Konkurs „Eksperyment Łańcuchowy”

Historia konkursu „Eksperyment Łańcuchowy” rozpoczęła się w 2005 roku w Słowenii. Od tego czasu konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród tamtejszych dzieci i młodzieży, rokrocznie angażując ponad 50 drużyn. Dzięki porozumieniu studentów Instytutu Fizyki UJ oraz organizatorów słoweńskiej edycji, od 2013 roku konkurs odbywa się także w Polsce. Idea konkursu… czytaj więcej

19 lutego 2020

XXXVIII Wojewódzki i XXIV Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2020

Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  do wzięcia udziału w XXXVIII Wojewódzkim i XXIV Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2020” pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-​​Białej. Celem konkursu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze, doskonalenie umiejętności… czytaj więcej

13 lutego 2020

Festiwal tańca

Świętokrzyski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w Festiwalu Tańca organizowanym 13 marca 2020 roku (zmiana terminu ze względów organizacyjnych) w Busku-​​Zdroju dla dzieci i młodzieży z powiatów: buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego. Zgłoszenia należy dokonywać za pomocą formularza elektronicznego: Formularz zgłoszeniowy Termin przesyłania zgłoszeń do 20 lutego 2020 r. Organizator Festiwalu:… czytaj więcej

11 lutego 2020

Konkurs Fotograficzny „Jej portret, Jego portret, Ich portret”

Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny adresowany do osób w wieku 8–20 lat. Tematem przedsięwzięcia jest portret kobiety, mężczyzny (w każdym wieku). Prace wykonane w dowolnej technice należy składać do 6 marca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury.

11 lutego 2020

IX Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach we współpracy z Kieleckim Ochotniczym Szwadronem Kawalerii oraz Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach serdecznie zaprasza do udziału w dziewiątej edycji Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych, któremu corocznie patronują: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa… czytaj więcej

11 lutego 2020

Konkurs geologiczno-​środowiskowy „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro…”

Konkurs geologiczno-​​środowiskowy, organizowany przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro…” w 2020 r. odbywa się pod hasłem „®Ewolucje Ziemi”. Konkurs ten obejmuje obszarem całą Polskę. Prace należy przesyłać na adres Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach… czytaj więcej

11 lutego 2020

XXI Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza

Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach organizuje XXI Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza. Konkurs jest adresowany do osób, które ukończyły przynajmniej 16 rok życia Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednego wiersza o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach maszynopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane. Termin nadsyłania prac upływa 20 kwietnia.… czytaj więcej

11 lutego 2020

IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Przedłużono termin nadsyłania prac na IX edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierzy Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” do 20 lutego 2020 roku. Fundacja im. Kazimierza Wielkiego z Lublina zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych i średnich do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z… czytaj więcej

5 lutego 2020

Program „Pomarańczowa siła”. Do wygrania sprzęt sportowy

Do 11 lutego można zgłaszać szkoły, kluby sportowe i inne organizacje pracujące z dziećmi z niepełnosprawnościami do olimpijskiej edycji „Pomarańczowej Siły”. Aby wejść do gry o sprzęt sportowy, wystarczy wejść na stronę www​.pomaranczowasiala​.pl wypełnić formularz i dodać pracę konkursową.… czytaj więcej