13 stycznia 2023

[Aktualizacja] II edycja Konkursu Historycznego „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”. Zmiana terminu przyjmowania zgłoszeń

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” to konkurs historyczny organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Przedsięwzięcie skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych jest konkursem dwuetapowym, bezpłatnym.

Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla obu krajów. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonuje dyrektor szkoły, przesyłając na adres pawel.boron@kuratorium.kielce.pl skan wypełnionego i podpisanego formularza stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu konkursu, w terminie do 17 stycznia 2023 r. 31 stycznia 2023 r.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy:
– etap szkolny – 15 marca 2023 r.
– etap wojewódzki – 4 kwietnia 2023 r.

Szczegółowe informacje w załączonym regulaminie.

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2022-11-29, typ pliku: DOCX, rozmiar: 60 KB