9 października 2019

Konkurs literacki „O życiu i osiągnięciach Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego”

Fundacja Panteon Narodowy zaprasza uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „O życiu i osiągnięciach Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego”.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 21 października.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy na stronie organizatora: https://​www​.panteonnarodowy​.org/​k​o​n​k​u​r​s​-​l​i​t​e​r​a​cki