8 października 2019

Konkurs plastyczny „Drogi przyszłości”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży „Drogi Przyszłości”.

Celem konkursu jest także rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży, a także inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej o tematyce obejmującej wyobrażenia o drogach w przyszłości, bezpieczeństwie na drogach, oznakowania dróg oraz podróżowania nimi.

Szczegółowe informacje: https://​www​.gddkia​.gov​.pl/​p​l​/​3​9​5​5​/​K​o​n​k​u​r​s​-​p​l​a​s​t​y​c​z​n​y​-​D​r​o​g​i​-​p​r​z​y​s​z​l​o​sci