4 października 2023

Kryteria przystąpienia szkoły do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie i nadawania Świętokrzyskiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

Załączniki

Z1 Ankieta ocena samopoczucia
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 48 KB
Z2 ankieta dla uczniów
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 58 KB
Z3 ankieta dla nauczycieli
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 59 KB
Z4 ankieta dla pracowników niepedagogicznych
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 58 KB
Z5 ankieta rodziców
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 57 KB
Z6 Standardy SzPZ
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 80 KB
Z7 arkusz zbiorczy I standard
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 26 KB
Z8 arkusz zbiorczy II standard
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 24 KB
Z9 arkusz zbiorczy III standard
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 27 KB
Z10 arkusz zbiorczy IV standard
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 28 KB
Z11 arkusz zbiorczy część E
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 23 KB
Z12 arkusz zbiorczy część F
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 23 KB
Z13 Plań działań
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 51 KB
Z14 Uchwała RP
Data: 2023-11-27, typ pliku: DOCX, rozmiar: 21 KB
Z15 Deklaracja
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 51 KB
Z16 Raport z autoewaluacji standardu
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 57 KB
Z17 Raport z ewaluacji wyników działań
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 49 KB
Z18 Wniosek_o_Woj. Certyfikat
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 25 KB
Z19 Wniosek_o_Odnowienie Certyfikat
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 27 KB
Z20 Matryca do kodowania wynikow ankiet SzPZ
Data: 2018-12-06, typ pliku: XLS, rozmiar: 108 KB