4 października 2023

Kryteria przystąpienia przedszkola do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie i nadawania Świętokrzyskiego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie

Załączniki

Kryteria przynależności i nadawania certyfikatu PPZ
Data: 2018-12-06, typ pliku: PDF, rozmiar: 198 KB
Załącznik Nr 1 Co wpywa na samopoczucie - pracownicy
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 56 KB
Załącznik Nr 2 Co wpływa na samopoczucie - rodzice
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 51 KB
Załącznik Nr 3 Ankieta dla nauczycieli
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 64 KB
Załącznik Nr 4 Ankieta dla pracowników
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 64 KB
Załącznik Nr 5 Ankieta dla rodziców
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 63 KB
Załącznik Nr 6 Standardy PPZ
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 73 KB
Załącznik Nr 7 Atkusz zbiorczy Standard I
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 23 KB
Załącznik Nr 8 Arkusz zbiorczy Standard II
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 19 KB
Załącznik Nr 9 Arkusz zbiorczy Standard III
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 24 KB
Załącznik Nr 10 Arkusz zbiorczy Standard IV
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 22 KB
Załącznik Nr 11 Arkusz oceny efektów działań
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 14 KB
Załącznik Nr 12 Podejmowanie działań dla wzmacniania zdrowia
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 15 KB
Załącznik Nr 13 Plan działań
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 43 KB
Załącznik Nr 14 Uchwała RP
Data: 2023-11-27, typ pliku: DOCX, rozmiar: 44 KB
Załącznik Nr 15 Deklaracja
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 45 KB
Załącznik Nr 16 Raport z autoewaluacji
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 47 KB
Załącznik Nr 17 Raport z ewaluacji wyników
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 46 KB
Załącznik Nr 18 Wniosek_o_Woj. Certyfikat PPZ
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 50 KB
Załącznik Nr 19 Wniosek_o_Odnowienie Certyfikat PPZ
Data: 2018-12-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 52 KB
Załącznik Nr 20 Matryca do kodowania
Data: 2018-12-06, typ pliku: XLS, rozmiar: 88 KB