Kategoria: Szkoła Promująca Zdrowie

17 września 2020

Kurs e-learningowy „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”

Panie, Panowie Dyrektorzy i Nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego Serdecznie zapraszam przedszkola, szkoły i placówki, które aktywnie i twórczo zaangażowane są w działania z zakresu edukacji i promocji zdrowia do uczestnictwa w kursie e-learningowym „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie” organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Celem szkolenia jest:,… czytaj więcej

15 września 2020

Kryteria przystąpienia szkoły do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie i nadawania Świętokrzyskiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

Załączniki Kryteria przynależności i nadawania certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie Data: 2018-12-06, rozmiar: 191 KB Z17 Raport z ewaluacji wyników działań Data: 2018-12-06, rozmiar: 49 KB Z18 Wniosek_o_Woj. Certyfikat Data: 2018-12-06, rozmiar: 25 KB Z19 Wniosek_o_Odnowienie Certyfikat Data: 2018-12-06, rozmiar: 27 KB Z20 Matryca do kodowania wynikow ankiet SzPZ Data: 2018-12-06,… czytaj więcej

15 września 2020

Kryteria przystąpienia przedszkola do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie i nadawania Świętokrzyskiego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie

Załączniki Załącznik Nr 19 Wniosek_o_Odnowienie Certyfikat PPZ Data: 2018-12-06, rozmiar: 52 KB Załącznik Nr 20 Matryca do kodowania Data: 2018-12-06, rozmiar: 88 KB Załącznik Nr 16 Raport z autoewaluacji Data: 2018-12-06, rozmiar: 47 KB Załącznik Nr 17 Raport z ewaluacji wyników Data: 2018-12-06, rozmiar: 46 KB Załącznik Nr 18 Wniosek_o_Woj.… czytaj więcej

9 września 2020

Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie – publikacja Ośrodka Rozwoju Edukacji adresowana do dyrektorów, nauczycieli, szkolnych koordynatorów i zespołów  ds. promocji zdrowia 

Publikacja adresowana jest do dyrektorów, nauczycieli szkół specjalnych kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, szkolnych koordynatorów ds. promocji zdrowia i członków szkolnego zespołu promocji zdrowia oraz osób wspierających działania w zakresie promocji zdrowia. Powstała w odpowiedzi na potrzebę przygotowania procedury autoewaluacji dostosowanej do specyfiki szkół specjalnych, chcących realizować program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ). Podręcznik składa się z dwóch części i Aneksu:… czytaj więcej

22 maja 2020

Materiały informacyjno-edukacyjne do wykorzystania przez szkoły i placówki w działalności wychowawczo-profilaktycznej

Państwo Dyrektorzy szkół i placówek w województwie świętokrzyskim Jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 jest profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. Z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej zostało zawarte Porozumienie o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży  z Ministrem Spraw… czytaj więcej

11 grudnia 2019

Konferencja: „Środki psychoaktywne w środowisku szkolnym – jak przeciwdziałać zagrożeniom?” Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach Kielce, 20 grudnia 2019 r.

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne organizują konferencję szkoleniową: „Środki psychoaktywne w środowisku szkolnym – jak przeciwdziałać zagrożeniom?” Tematyka konferencji jest odpowiedzią na zagrożenia wynikające z powszechności i dostępności środków psychoaktywnych oraz wzrastające koszty… czytaj więcej

17 października 2019

Zaproszenie na szkolenie „Dziecko z cukrzycą”

Panie, Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy świetlic, Pracownicy szkół i placówek w województwie świętokrzyskim Informuję, że w dniu 7 listopada 2019 r.  od godz. 10.00 do 14.00 w sali konferencyjnej nr 12 („Okrąglak”) w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3  odbędzie się szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą”.… czytaj więcej

4 października 2019

Informacja z VII Zlotu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Koordynatorzy programu promocji zdrowia, Uczniowie W dniu 27 września 2019 r. w sali koncertowej Sanatorium Marconi w Busku-Zdroju został zainaugurowany XVII Festiwal Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby, którego tematem przewodnim był uniwersalny dostęp do opieki zdrowotnej. Wydarzeniem Festiwalu był VII Zlot Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, w… czytaj więcej

16 września 2019

Szkolenie dla szkół kandydujących do programu promocji zdrowia

Panie, Panowie Dyrektorzy i Nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Serdecznie zapraszam przedszkola, szkoły i placówki, które aktywnie i twórczo zaangażowane są w działania z zakresu edukacji i promocji zdrowia do podjęcia współpracy w ramach Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie i ubieganie się o uzyskanie wojewódzkiego certyfikatu. Koncepcja… czytaj więcej

12 września 2019

VII Zlot Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek województwa świętokrzyskiego w tym szkół oraz placówek oświatowych należących do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Uprzejmie informuję, że w dniu 27 września 2019 r. w Busku-Zdroju odbędzie się XVII Festiwal Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby, w ramach którego organizowany jest już po raz… czytaj więcej

22 maja 2019

Zaktualizowana Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia dla Dzieci i Młodzieży

Panie, Panowie Dyrektorzy i Nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek w  województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, wyniki aktualnych badań naukowych wskazują, że nadwagę i otyłość ma co piąty uczeń.  Wiedza o żywności i żywieniu oraz ich wpływie na zdrowie człowieka podlega stałym zmianom. Odzwierciedleniem najnowszej wiedzy z tego zakresu są piramidy żywieniowe dedykowane… czytaj więcej

20 maja 2019

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki – informacja z debaty młodzieżowej

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki to wydarzenie mające długą tradycję. W tym roku to już  jego siedemnasta edycja, której hasło przewodnie brzmi: „Podajmy dłoń rodzinie”. Przedsięwzięcie realizowane 16 maja 2019 r. czyli w drugim dniu oficjalnych obchodów XVII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki skierowane zostało do młodzieży. W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach zjawiło… czytaj więcej

30 kwietnia 2019

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki – debata młodzieżowa

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego Informuję, że po raz siedemnasty na terenie województwa świętokrzyskiego odbędą się Świętokrzyskie Dni Profilaktyki, których inicjatorem jest Wojewoda Świętokrzyski. Tegoroczne Świętokrzyskie Dni Profilaktyki organizowane są pod hasłem „Podajmy dłoń rodzinie”. W drugim dniu XVII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki zapraszam nauczycieli… czytaj więcej

29 kwietnia 2019

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki – konferencja i seminaria

Panie, Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele szkół i placówek w województwie świętokrzyskim Informuję, że po raz siedemnasty na terenie województwa świętokrzyskiego odbędą się Świętokrzyskie Dni Profilaktyki, których inicjatorem jest Wojewoda Świętokrzyski. Tegoroczne Świętokrzyskie Dni Profilaktyki organizowane są pod hasłem „Podajmy dłoń rodzinie”. W dniu 15 maja 2019 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu… czytaj więcej

15 grudnia 2018

Spotkanie szkoleniowe „Jak tworzymy przedszkole i szkołę promującą zdrowie?”

W dniu 30 listopada 2018 r. odbyło się szkolenie pn.: „Jak tworzymy przedszkole i szkołę promującą zdrowie?”, którego celem było zapoznanie uczestników z istotą i założeniami programów promocji zdrowia: Przedszkole Promujące Zdrowie i Szkoła Promująca Zdrowie. W szkoleniu uczestniczyło 85 dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i szkół, które aspirują do wstąpienia… czytaj więcej

7 listopada 2018

Szkolenie „Dziecko z cukrzycą”

Panie, Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy świetlic szkół i placówek w województwie świętokrzyskim Informuję, że w dniu 26 listopada 2018 r. od godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 12 („Okrąglak”) Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3  odbędzie się szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą” adresowane w szczególności do… czytaj więcej