Kategoria: Szkoła Promująca Zdrowie

22 maja 2019

Zaktualizowana Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia dla Dzieci i Młodzieży

Panie, Panowie Dyrektorzy i Nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek w  województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, wyniki aktualnych badań naukowych wskazują, że nadwagę i otyłość ma co piąty uczeń.  Wiedza o żywności i żywieniu oraz ich wpływie na zdrowie człowieka podlega stałym zmianom. Odzwierciedleniem najnowszej wiedzy z tego zakresu są piramidy żywieniowe dedykowane… czytaj więcej

20 maja 2019

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki – informacja z debaty młodzieżowej

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki to wydarzenie mające długą tradycję. W tym roku to już  jego siedemnasta edycja, której hasło przewodnie brzmi: „Podajmy dłoń rodzinie”. Przedsięwzięcie realizowane 16 maja 2019 r. czyli w drugim dniu oficjalnych obchodów XVII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki skierowane zostało do młodzieży. W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach zjawiło… czytaj więcej

30 kwietnia 2019

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki – debata młodzieżowa

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego Informuję, że po raz siedemnasty na terenie województwa świętokrzyskiego odbędą się Świętokrzyskie Dni Profilaktyki, których inicjatorem jest Wojewoda Świętokrzyski. Tegoroczne Świętokrzyskie Dni Profilaktyki organizowane są pod hasłem „Podajmy dłoń rodzinie”. W drugim dniu XVII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki zapraszam nauczycieli… czytaj więcej

29 kwietnia 2019

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki – konferencja i seminaria

Panie, Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele szkół i placówek w województwie świętokrzyskim Informuję, że po raz siedemnasty na terenie województwa świętokrzyskiego odbędą się Świętokrzyskie Dni Profilaktyki, których inicjatorem jest Wojewoda Świętokrzyski. Tegoroczne Świętokrzyskie Dni Profilaktyki organizowane są pod hasłem „Podajmy dłoń rodzinie”. W dniu 15 maja 2019 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu… czytaj więcej

15 grudnia 2018

Spotkanie szkoleniowe „Jak tworzymy przedszkole i szkołę promującą zdrowie?”

W dniu 30 listopada 2018 r. odbyło się szkolenie pn.: „Jak tworzymy przedszkole i szkołę promującą zdrowie?”, którego celem było zapoznanie uczestników z istotą i założeniami programów promocji zdrowia: Przedszkole Promujące Zdrowie i Szkoła Promująca Zdrowie. W szkoleniu uczestniczyło 85 dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i szkół, które aspirują do wstąpienia… czytaj więcej

6 grudnia 2018

Kryteria przystąpienia przedszkola do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie i nadawania Świętokrzyskiego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie

Załączniki Załącznik Nr 19 Wniosek_​​o_​​Odnowienie Certyfikat PPZ Data: 2018-​​12-​​06, rozmiar: 52 KB Załącznik Nr 20 Matryca do kodowania Data: 2018-​​12-​​06, rozmiar: 88 KB Załącznik Nr 16 Raport z autoewaluacji Data: 2018-​​12-​​06, rozmiar: 47 KB Załącznik Nr 17 Raport z ewaluacji wyników Data: 2018-​​12-​​06, rozmiar: 46 KB Załącznik Nr 18 Wniosek_​​o_​​Woj.… czytaj więcej

6 grudnia 2018

Kryteria przystąpienia szkoły do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie i nadawania Świętokrzyskiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

Załączniki Kryteria przynależności i nadawania certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie Data: 2018-​​12-​​06, rozmiar: 191 KB Z17 Raport z ewaluacji wyników działań Data: 2018-​​12-​​06, rozmiar: 49 KB Z18 Wniosek_​​o_​​Woj. Certyfikat Data: 2018-​​12-​​06, rozmiar: 25 KB Z19 Wniosek_​​o_​​Odnowienie Certyfikat Data: 2018-​​12-​​06, rozmiar: 27 KB Z20 Matryca do kodowania wynikow ankiet SzPZ Data: 2018-​​12-​​06,… czytaj więcej

7 listopada 2018

Szkolenie „Dziecko z cukrzycą”

Panie, Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy świetlic szkół i placówek w województwie świętokrzyskim Informuję, że w dniu 26 listopada 2018 r. od godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 12 („Okrąglak”) Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3  odbędzie się szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą” adresowane w szczególności do… czytaj więcej

4 października 2018

Sprawozdanie z VI Zlotu Szkół Promujących Zdrowie

W dniu 28 września 2018 r. w sali koncertowej Sanatorium Marconi w Busku-​​Zdroju został zainaugurowany XVI Festiwal Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby. Wydarzeniem Festiwalu był VI Zlot Szkół Promujących Zdrowie, w którym uczestniczyło 200 uczniów oraz nauczycieli szkół i placówek województwa świętokrzyskiego. W ramach Festiwalu zorganizowano konferencję podczas, której poruszano tematy dotyczące jakości… czytaj więcej

17 września 2018

Zaproszenie do udziału w VI Zlocie Szkół Promujących Zdrowie

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek województwa świętokrzyskiego w tym szkół oraz placówek oświatowych należących do Świętokrzyskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Uprzejmie informuję, że 28 września 2018 r. w Busku-​​Zdroju odbędzie się XVI Festiwal Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby, w ramach którego organizowany jest VI Zlot Szkół Promujących Zdrowie. Program imprezy… czytaj więcej

21 marca 2018

Materiały z konferencji „Edukacja dla zdrowia”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice Nawiązując do konferencji „Edukacja dla zdrowia”, która miała miejsce w dniu 12 marca 2018 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, przekazuję materiały pokonferencyjne, które pozwolą wrócić do zagadnień poruszanych podczas spotkania. Materiały będą dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach w zakładce: Szkoły i organy prowadzące… czytaj więcej

13 marca 2018

List Minister Edukacji Narodowej w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa dzieci

12 marca br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz pracowników oświaty, w którym zaznaczyła konieczność przeciwdziałania zjawisku przeciążonych tornistrów. Minister edukacji podkreśliła, że zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem. Załączniki List Minister Edukacji Narodowej Data: 2018-​​03-​​13, rozmiar: 670 KB… czytaj więcej

12 marca 2018

Edukacja dla zdrowia – konferencja w Kielcach z udziałem szefowej MEN

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła dziś, 12 marca br. udział w konferencji „Edukacja dla zdrowia”. Poniedziałkowe spotkanie to efekt podpisanej w styczniu br. przez szefową MEN i Głównego Inspektora Sanitarnego deklaracji o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w szkołach.… czytaj więcej

28 lutego 2018

Konferencja „Edukacja dla zdrowia”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Rodzice szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Świętokrzyski Kurator Oświaty we współpracy z Wojewodą Świętokrzyskim oraz Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym organizuje konferencję poświęconą higienicznym warunkom nauczania dzieci i młodzieży. Konferencja pt. „Edukacja dla zdrowia” organizowana jest w ramach podpisanej deklaracji współpracy Ministra Edukacji… czytaj więcej

7 listopada 2017

Konferencja „Jak zrozumieć ucznia z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi? Praca z dziećmi i młodzieżą  z zespołem Aspergera”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach zapraszają do udziału w konferencji pn.: „Jak zrozumieć ucznia z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi? Praca z… czytaj więcej

11 października 2017

Sprawozdanie z V Zlotu Szkół Promujących Zdrowie

W dniu 29 września 2017 r. w sali koncertowej Sanatorium Marconi w Busku-​​Zdroju został zainaugurowany XV Festiwal Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby, którego tematem przewodnim była tematyka dotycząca depresji. Wydarzeniem Festiwalu był V Zlot Szkół Promujących Zdrowie, w którym uczestniczyło 180 uczniów oraz nauczycieli szkół i placówek województwa świętokrzyskiego. W ramach Festiwalu… czytaj więcej