Kategoria: Szkoła Promująca Zdrowie

9 kwietnia 2021

Światowy Dzień Zdrowia – Forum Zdrowia

W dniu 7 kwietnia 2021 r. z okazji Światowego Dnia Zdrowia odbyło się FORUM ZDROWIA. Spotkanie zostało zorganizowane w formie on-line w ramach XVIII Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby dzięki współpracy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty ze Starostwem Powiatowym w Busku-Zdroju oraz 21 innymi partnerami, instytucjami – Współorganizatorami Festiwalu.         Głównym celem […]

3 listopada 2020

Informacja o przyznanych certyfikatach Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie

Panie, Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie Uprzejmie informuję o przyznaniu Certyfikatów Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie, które otrzymują placówki: Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju, Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Kielcach, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy o Tarłów w 1915 r. w Tarłowie, Szkoła Podstawowa w Kapałowie, Szkoła […]

26 października 2020

Informacja po szkoleniu „Dziecko z cukrzycą”

23 października 2020 roku odbyło się szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą” dla pracowników przedszkoli i szkół podstawowych. Zakres szkolenia obejmował przekazanie wiedzy na temat cukrzycy oraz pomocy jakiej należy udzielić dziecku choremu na cukrzycę, które pozostaje pod opieką szkoły, a także aspekty psychologiczne i społeczne rozwoju dziecka przewlekle chorego. W załączeniu przekazuję Państwu materiały ze […]

20 października 2020

Szkolenie „Dziecko z cukrzycą” – w formie zdalnej.

Panie, Panowie Dyrektorzy, Wychowawcy przedszkoli, Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej szkół i placówek w woj. świętokrzyskim Informuję, że w zawiązku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju zaplanowane na dzień 23 października 2020 r. w godzinach 10.00 – 14.00 szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą” odbędzie się on-line. Do uczestników, którzy zakwalifikowali się do udziału w szkoleniu zostanie wysłany za […]

1 października 2020

Zaproszenie na szkolenie „Dziecko z cukrzycą”

Panie, Panowie Dyrektorzy, Wychowawcy przedszkoli, Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej szkół i placówek w woj. świętokrzyskim Informuję, że w dniu 23 października 2020 r. od godz. 10.00 do 14.00 w sali konferencyjnej nr 12 („ Okrąglak ”) w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3 odbędzie się szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą”. Szkolenie adresowane […]

17 września 2020

Kurs e-learningowy „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”

Panie, Panowie Dyrektorzy i Nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego Serdecznie zapraszam przedszkola, szkoły i placówki, które aktywnie i twórczo zaangażowane są w działania z zakresu edukacji i promocji zdrowia do uczestnictwa w kursie e-learningowym „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie” organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Celem szkolenia jest:, zapoznanie uczestników z koncepcją programu […]

15 września 2020

Kryteria przystąpienia szkoły do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie i nadawania Świętokrzyskiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

Załączniki Kryteria przynależności i nadawania certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie Data: 2018-12-06, rozmiar: 191 KB Z17 Raport z ewaluacji wyników działań Data: 2018-12-06, rozmiar: 49 KB Z18 Wniosek_o_Woj. Certyfikat Data: 2018-12-06, rozmiar: 25 KB Z19 Wniosek_o_Odnowienie Certyfikat Data: 2018-12-06, rozmiar: 27 KB Z20 Matryca do kodowania wynikow ankiet SzPZ Data: 2018-12-06, rozmiar: 108 KB Z13 Plań […]

15 września 2020

Kryteria przystąpienia przedszkola do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie i nadawania Świętokrzyskiego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie

Załączniki Załącznik Nr 19 Wniosek_o_Odnowienie Certyfikat PPZ Data: 2018-12-06, rozmiar: 52 KB Załącznik Nr 20 Matryca do kodowania Data: 2018-12-06, rozmiar: 88 KB Załącznik Nr 16 Raport z autoewaluacji Data: 2018-12-06, rozmiar: 47 KB Załącznik Nr 17 Raport z ewaluacji wyników Data: 2018-12-06, rozmiar: 46 KB Załącznik Nr 18 Wniosek_o_Woj. Certyfikat PPZ Data: 2018-12-06, rozmiar: […]

9 września 2020

Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie – publikacja Ośrodka Rozwoju Edukacji adresowana do dyrektorów, nauczycieli, szkolnych koordynatorów i zespołów  ds. promocji zdrowia 

Publikacja adresowana jest do dyrektorów, nauczycieli szkół specjalnych kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, szkolnych koordynatorów ds. promocji zdrowia i członków szkolnego zespołu promocji zdrowia oraz osób wspierających działania w zakresie promocji zdrowia. Powstała w odpowiedzi na potrzebę przygotowania procedury autoewaluacji dostosowanej do specyfiki szkół specjalnych, chcących realizować program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ). Podręcznik składa się z dwóch części i Aneksu: W części pierwszej przedstawiono koncepcję promocji […]

22 maja 2020

Materiały informacyjno-edukacyjne do wykorzystania przez szkoły i placówki w działalności wychowawczo-profilaktycznej

Państwo Dyrektorzy szkół i placówek w województwie świętokrzyskim Jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 jest profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. Z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej zostało zawarte Porozumienie o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży  z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantem Głównym […]

11 grudnia 2019

Konferencja: „Środki psychoaktywne w środowisku szkolnym – jak przeciwdziałać zagrożeniom?” Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach Kielce, 20 grudnia 2019 r.

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne organizują konferencję szkoleniową: „Środki psychoaktywne w środowisku szkolnym – jak przeciwdziałać zagrożeniom?” Tematyka konferencji jest odpowiedzią na zagrożenia wynikające z powszechności i dostępności środków psychoaktywnych oraz wzrastające koszty zdrowotne i społeczne ich zażywania […]

17 października 2019

Zaproszenie na szkolenie „Dziecko z cukrzycą”

Panie, Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy świetlic, Pracownicy szkół i placówek w województwie świętokrzyskim Informuję, że w dniu 7 listopada 2019 r.  od godz. 10.00 do 14.00 w sali konferencyjnej nr 12 („Okrąglak”) w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3  odbędzie się szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą”. Szkolenie adresowane jest do wychowawców […]

4 października 2019

Informacja z VII Zlotu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Koordynatorzy programu promocji zdrowia, Uczniowie W dniu 27 września 2019 r. w sali koncertowej Sanatorium Marconi w Busku-Zdroju został zainaugurowany XVII Festiwal Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby, którego tematem przewodnim był uniwersalny dostęp do opieki zdrowotnej. Wydarzeniem Festiwalu był VII Zlot Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, w którym uczestniczyło 200 przedszkolaków, uczniów […]

16 września 2019

Szkolenie dla szkół kandydujących do programu promocji zdrowia

Panie, Panowie Dyrektorzy i Nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Serdecznie zapraszam przedszkola, szkoły i placówki, które aktywnie i twórczo zaangażowane są w działania z zakresu edukacji i promocji zdrowia do podjęcia współpracy w ramach Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie i ubieganie się o uzyskanie wojewódzkiego certyfikatu. Koncepcja i strategia tworzenia SzPZ została […]

12 września 2019

VII Zlot Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek województwa świętokrzyskiego w tym szkół oraz placówek oświatowych należących do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Uprzejmie informuję, że w dniu 27 września 2019 r. w Busku-Zdroju odbędzie się XVII Festiwal Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby, w ramach którego organizowany jest już po raz siódmy Zlot Szkół Promujących Zdrowie.