Kategoria: Olimpiady, konkursy, turnieje

26 kwietnia 2019

Konkurs plastyczny „Jak wygląda muzyka? – Po co ludziom dźwięki?”

Poznańska Fundacja Fabryka Sztuki, zajmująca się promocją muzyki klasycznej w różnych społecznościach i grupach wiekowych, zaprasza do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Programu „Nie boję się muzyki” realizowanego dzięki wsparciu Urzędu Miasta Poznania oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.… czytaj więcej

23 kwietnia 2019

VII Przegląd Form Artystycznych Świetlic i Klubów dla Dzieci i Młodzieży w Kielcach

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach w imieniu Prezydenta Miasta Kielce zaprasza szkoły z terenu miasta Kielce na VII Przegląd Form Artystycznych Świetlic i Klubów dla Dzieci i Młodzieży, który odbędzie się w dniach 6–7 maja br. w Kieleckim Centrum Kultury. Dnia 7 maja 2019 r. zostaną zaprezentowane występy artystyczne… czytaj więcej

16 kwietnia 2019

Zaproszenie do udziału VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego z cyklu JA – TY – MY OBYWATELE EUROPY

Dyrekcja Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach serdecznie zaprasza do uczestnictwa w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego z cyklu JA – TY – MY OBYWATELE EUROPY. Załączniki Regulamin konkursu Data: 2019‐​​04‐​​16, rozmiar: 187 KB… czytaj więcej

16 kwietnia 2019

Zmiana terminu VIII Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych

Organizatorzy VIII Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach, Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich oraz Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach informują, że w związku trwającym bezterminowo strajkiem nauczycieli termin rywalizacji pocztów sztandarowych został przeniesiony z dnia… czytaj więcej

3 kwietnia 2019

Ogólnopolski konkurs „Kolejowe ABC – Ruszaj w podróż po nagrody”

Urząd Transportu Kolejowego prowadzi działania promujące bezpieczeństwo oraz właściwe postawy wśród najmłodszych pasażerów i uczestników ruchu. Jednym z takich działań jest ogólnopolski projekt pn. „Kampania Kolejowe ABC” skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. W ramach „Kampanii Kolejowe ABC” prowadzone są zajęcia edukacyjne w… czytaj więcej

3 kwietnia 2019

II ogólnopolski konkurs literacki i plastyczny „Serce Kapsuły Czasu”

Celem konkursu jest stworzenie dzieł literackich i plastycznych, które stanowić będą „Serce” powstającej w Krakowie, ogólnopolskiej kapsuły czasu. Zadanie konkursowe brzmi: „Podróż wyobraźnią w przyszłość. Twoja miejscowość, nasz świat za sto lat? Opowiedz o tym dowolną techniką plastyczną lub literacką!” Termin przesyłania prac upływa 31 maja 2019. Szczegółowe informacje można… czytaj więcej

3 kwietnia 2019

I Krajowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Mini‐​Debiuty”

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu organizuje I Krajowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Mini‐​​Debiuty”. Naszym głównym celem jest zachęcenie do stworzenia nowych piosenek dla najmłodszych i ich edukacja. Konkurs będzie polegał na napisaniu autorskiej, premierowej piosenki, w dowolnym gatunku muzycznym, jej wykonanie oraz ewentualną realizację teledysku. Liczymy na zaangażowanie uzdolnionych dzieci przy współudziale… czytaj więcej

3 kwietnia 2019

Wyniki Ogólnopolskiego Turnieju Językowego Włoszczowa 2019

Ogólnopolski Turniej Językowy  zorganizowany został  pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i wpisany na listę konkursów przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Turniej odbywa się pod patronatem merytorycznym Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Patronat honorowy nad turniejem przyjęli: Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Starosta… czytaj więcej

3 kwietnia 2019

3. edycja konkursu literackiego dla uczniów szkół podstawowych „Popisz się talentem” 2019

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza do udziału w trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego „Popisz się talentem”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Jego celem jest zachęcenie uczniów do rozwijania pasji literackich, stworzenie im możliwości artystycznej ekspresji i realizacja prawa dzieci do wyrażania siebie poprzez sztukę. Aby wziąć udział w konkursie,… czytaj więcej

2 kwietnia 2019

V Miejski Konkurs Historyczno‐​Informatyczny „Śladami Partyzantów Ziemi Kieleckiej”

W okresie II wojny światowej na terenie Kielecczyzny prowadziły działalność konspiracyjną różne ugrupowania partyzanckie. Należały one do najsilniejszych i najlepiej zorganizowanych w okupowanym kraju. To na naszej świętokrzyskiej ziemi walczyli „leśni ludzie” Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Gwardii i Armii Ludowej, Narodowych Sił Zbrojnych i innych mniejszych oddziałów. Z okazji Miesiąca… czytaj więcej

2 kwietnia 2019

Konkurs „All you need is vote!”

Polska Agencja Prasowa organizuje konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na najciekawsze prace zachęcające do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Prace konkursowe mogą mieć formę wypowiedzi pisemnej, prezentacji, fotoreportażu wraz z komentarzem lub filmu, przy czym nie może on być dłuższy niż 10 minut. W przypadku filmu dopuszczalna… czytaj więcej

29 marca 2019

Konkurs Plastyczny Moniuszko – wyniki

Szanowni Państwo W dniu 25 marca 2019 roku odbyło się rozstrzygnięcie etapu plastycznego „Impresje plastyczne – utwory Stanisława Moniuszki”, który był realizowany w ramach Wojewódzkiego Konkursu „Ojczyzno… Matko Moja Miła! – Stanisław Moniuszko – Rycerz Niepodległości”. Konkurs został zorganizowany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Wojewodą Świętokrzyskim i był skierowany… czytaj więcej

28 marca 2019

I wojewódzki konkurs plastyczny „Ćmielowskie korzenie. Ponad  czasem”

Konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. K. Szydłowieckiego w Ćmielowie. Cele konkursu: Promowanie walorów Ćmielowa, miasta z ponad 500‐​​letnią historią i ponad dwustuletnią tradycją wyrobu porcelany oraz regionu świętokrzyskiego, jego legend, historii, piękna krajobrazu. Poszerzenie wiedzy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na temat historii i legend województwa świętokrzyskiego.… czytaj więcej

28 marca 2019

V edycja ogólnopolskiego konkursu dla dzieci z klas V–VII szkół podstawowych „Tu Powstała Polska – Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku”

Ruszyła V edycja ogólnopolskiego konkursu dla dzieci z klas V – VII szkół podstawowych. Tegorocznym hasłem konkursu jest „Tu Powstała Polska – Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, a partnerem Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Szlaku Piastowskim… czytaj więcej

25 marca 2019

Wielkie Dyktando Techniczne

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach zaprasza uczniów klas III Gimnazjum oraz uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej do wzięcia udziału w Wielkim Dyktandzie Technicznym, pod patronatem Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach, które odbędzie się dnia 26 marca o godz. 10.00 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w… czytaj więcej

22 marca 2019

Ogólnopolski konkurs literacko‐​fotograficzny „(Pod)różne historie”

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku zaprasza dzieci i młodzież z Polski, w wieku od 8 lat, do udziału w konkursach fotograficznym i literackim o tematyce podróżniczej. Termin nadsyłania prac w obu konkursach upływa 31.05.2019 r. Uroczyste podsumowanie konkursów odbędzie się 20 września 2019 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku. Szczegółowe… czytaj więcej

21 marca 2019

Stanisław Moniuszko – Wojewódzki Konkurs dla szkół – test wiedzy.

„Ojczyzno… Matko moja miła! – Stanisław Moniuszko — Rycerz Niepodległości” – test wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki.   Z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Kuratorium Oświaty w Kielcach postanowiło upamiętnić postać wybitnego kompozytora i zachęcić uczniów województwa świętokrzyskiego do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym życia i twórczości Stanisława… czytaj więcej