Kategoria: Rekrutacja do szkół

23 lutego 2023

Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych

Szanowni Państwo, Organy Prowadzące, Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w Świętokrzyskiej Giełdzie Szkół Ponadpodstawowych, która odbędzie się na terenie województwa świętokrzyskiego. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie uczniom klas ósmych szkół podstawowych dostępu do informacji o ofercie kształcenia dostępnej na terenie naszego województwa oraz ułatwienie podjęcia decyzji dotyczącej dalszej edukacji. […]

31 stycznia 2023

Zarządzenie nr 10.2023 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół li stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie świętokrzyskim

Załączniki Zarządzenie nr 10.2023 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie świętokrzyskim Data: 2023-01-31, typ pliku: PDF, rozmiar: 275 KB

11 stycznia 2023

Informator 2023/2024 – oferta edukacyjna liceów ogólnokształcących, w tym liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy liceów ogólnokształcących, w tym liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie świętokrzyskim, Z uwagi na planowane przygotowanie informatora, pt. „Oferta edukacyjna liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2023/2024” zwracam się z prośbą o przekazanie informacji zgodnie ze wzorem w załączniku. Informację należy przekazać w wersji edytowalnej (Word) według wzoru do dnia 27 stycznia […]

21 października 2022

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłoszenia konkursu wpisywanego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Szanowni Państwo, Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół województwa świętokrzyskiego oraz Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego Świętokrzyski Kurator Oświaty zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.) corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i  sportowych, […]

24 sierpnia 2022

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych po postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023

Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół podstawowych, Rodzice i Absolwenci szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Zgodnie z § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) oraz na […]

19 sierpnia 2022

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania przez dyrektorów liczby wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2022/2023 w województwie świętokrzyskim

Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych, proszę o informację o liczbie wolnych miejsc w szkołach poprzez wypełnienie poniższego formularza:

2 sierpnia 2022

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych (z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia i szkół dla dorosłych)

Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół podstawowych, Rodzice i Absolwenci szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Zgodnie z § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, Załączniki Wolne miejsca w publicznych szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023 w województwie […]

29 lipca 2022

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania przez dyrektorów szkół liczby wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 w województwie świętokrzyskim

Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe,

13 czerwca 2022

Rekrutacja w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą rozpoczął rekrutację na rok szkolny 2022/2023 w systemie kształcenia na odległość System kształcenia na odległość polega na samokształceniu uczniów migrujących i czasowo przebywających za granicą. Osoby, które w związku z zagranicznym wyjazdem nie mogą kontynuować nauki w polskiej szkole, mają możliwość realizacji uzupełniającego lub ramowego planu nauczania w jednej […]

12 maja 2022

Zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół ponadpodstawowych

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych przeprowadzane jest w terminach określonych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty: Załączniki Załącznik. Tabela punktacji Data: 2022-05-12, typ pliku: PDF, rozmiar: 225 KB

10 maja 2022

Bezpłatna dwujęzyczna klasa siódma w Szkole Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach

Szanowni Rodzice uczniów klas VI szkół podstawowych, Od 1 września 2022 w Szkole Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach jako pierwszej publicznej szkole podstawowej, zostanie uruchomiona bezpłatna dwujęzyczna klasa siódma (z rozszerzonym językiem angielskim – 5 godzin) i z wybranymi przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie: geografia, historia, religia. Szkoła współpracuje w zakresie edukacji humanistycznej i […]

4 kwietnia 2022

Zarządzenie nr 20/2022 zmieniające zarządzenie nr 5/2022 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na terenie województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2022/2023

Załączniki Zarządzenie nr 20.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych […]

22 marca 2022

Punkt informacyjny w sprawie procesu rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo, w przypadku pytań dotyczących procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego zachęcamy do kontaktu z Kuratorium Oświaty w Kielcach. Do Państwa dyspozycji jest adres mailowy: kurator@kuratorium.kielce.pl oraz numer telefonu: (41) 342 16 27 – wizytator Rafał Lipka, do którego można kierować pytania w sprawach dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Równocześnie przypominamy, że zgodnie […]

25 lutego 2022

Zarządzenie nr 12.2022 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 na terenie województwa świętokrzyskiego

Załączniki Zarządzenie nr 12.2022 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 na terenie województwa świętokrzyskiego […]

17 lutego 2022

Informator 2022/2023 – oferta edukacyjna liceów ogólnokształcących województwo świętokrzyskie

Dyrektorzy liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim W związku z przygotowaniem informatora „Oferta edukacyjna liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2022/2023” zwracam się z prośbą o przekazanie informacji dotyczących liczby i profili klas zaplanowanych dla klas I w roku szkolnym 2022/2023. Informację należy przekazać w wersji edytowalnej (Word) według wzoru do dnia 3 marca 2022 r. […]

27 stycznia 2022

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023

Załączniki Zarządzenie nr 4.2022 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, branżowych szkół li stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2022/2023 Data: 2022-01-27, typ […]

23 sierpnia 2021

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych w rekrutacji uzupełniającej (z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia i szkół dla dorosłych)

Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół podstawowych, Rodzice i Absolwenci szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Na podstawie danych przekazanych przez dyrektorów szkół, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych, przekazuję informację o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży w województwie świętokrzyskim. Załączniki Wolne miejsca w szkołach po rekrutacji uzupełniającej […]

17 sierpnia 2021

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania przez dyrektorów liczby wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/2022 w województwie świętokrzyskim

Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych, proszę o informację o liczbie wolnych miejsc w szkołach poprzez wypełnienie poniższego formularza: https://forms.gle/c3WWPauSFmyzbawU7