8 lutego 2024

Konkurs „Geofizyka? To proste!”

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk zaprasza uczniów szkół podstawowych klas 6–8 i uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Geofizyka? To proste!”

Celem konkursu organizowanego przez Instytut Geofizyki PAN w ramach projektu „Fascynująca Ziemia” jest propagowanie interdyscyplinarnej wiedzy matematyczno-przyrodniczej, zainteresowanie uczniów wyborem studiów na kierunkach przyrodniczych i technicznych oraz zwiększenie zainteresowania młodych ludzi karierą naukową.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego filmu typu short dotyczącego jednego z dwóch tematów:

  • reklama miejsca w Polsce związanego z naukami o Ziemi (należy podać lokalizację, rodzaj jednostki, np. muzeum, instytut badawczy, stacja meteo etc. i zakres działalności oraz zachęcić do odwiedzenia tego miejsca);
  • czym zajmuje się geofizyk (wyobraź sobie, że jesteś naukowcem. Opowiedz kolegom/koleżankom z klasy, czym się zajmujesz. Specjalizacje naukowe do wyboru: glacjolog, magnetyk, meteorolog, sejsmolog, hydrolog).

Materiał nie może być dłuższy niż 60 sekund.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora.