25 lipca 2023

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie przekazania przez komisje rekrutacyjne informacji o liczbie wolnych miejsc w publicznych szkołach policealnych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach dla dorosłych w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo
Dyrektorzy publicznych szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych
na terenie województwa świętokrzyskiego

Na podstawie § 10 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) przypominam komisjom rekrutacyjnym o obowiązku przekazania Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty – w celu udostępnienia na stronie internetowej kuratorium oświaty – informacji o liczbie wolnych miejsc:

  • na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych,
  • na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia,
  • na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
  • w publicznych szkołach podstawowych dla dorosłych,

po zakończeniu przez komisje rekrutacyjne postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024.

Informację o wolnych miejscach należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Kielcach poprzez niżej zamieszczony link:

  1. Formularz zgłoszenia wolnych miejsc w publicznych szkołach policealnych, branżowych szkołach II stopnia
  2. Formularz zgłoszenia wolnych miejsc w publicznych liceach ogólnokształcących i szkołach podstawowych dla dorosłych

Szczegółowe dane na temat wolnych miejsc będą publikowane pod następującym adresem:

  1. Informacja o wolnych miejscach w publicznych szkołach policealnych, branżowych szkołach II stopnia
  2. Informacja o wolnych miejscach w publicznych liceach ogólnokształcących i szkołach podstawowych dla dorosłych

Formularz zgłoszenia należy wypełnić, jeżeli po podaniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w szkole nadal są wolne miejsca.

Wypełnienie formularza przez dyrektorów publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół I stopnia oraz szkół dla dorosłych powinno nastąpić w terminie – 28 lipca 2023 r.

Formularz dotyczący wolnych miejsc po postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół policealnych, publicznych szkół branżowych II stopnia zostanie opublikowany 24 sierpnia 2023 r., a dla szkół dla dorosłych – 25 sierpnia 2023 r.

Za prawidłowość wprowadzonych danych odpowiadają dyrektorzy szkół.

Informacja o wolnych miejscach będzie sukcesywnie publikowana na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Kontakt w sprawach formularza oraz danych wynikowych:

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Katarzyna Nowacka