20 lipca 2023

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie przekazania przez komisje rekrutacyjne informacji o wolnych miejscach w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach i centrach na terenie województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo
Dyrektorzy publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
na terenie województwa świętokrzyskiego

Na podstawie § 10 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431), proszę komisje rekrutacyjne o przekazanie Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty – w celu udostępnienia na stronie internetowej kuratorium oświaty – informacji o liczbie wolnych miejsc:

  • w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego, w szkole,
  • w placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, w kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych, na zajęciach rozwijających zainteresowania lub zajęciach rozwijających uzdolnienia,

do których przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające.

Informację o wolnych miejscach należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Kielcach poprzez poniżej zamieszczone linki:

Szczegółowe dane na temat wolnych miejsc będą publikowane pod następującymi adresami:

Formularz zgłoszenia należy wypełnić, jeżeli po podaniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole, placówce, centrum nadal są wolne miejsca.

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2023 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2023:

  • formularz online – wolne miejsca w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia – będzie aktywny w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 28 lipca 2023 r. i w postępowaniu uzupełniającym w dniu 24 sierpnia 2023 r.,
  • formularz online – wolne miejsca na semestr pierwszy klasy I branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej, szkół dla dorosłych – będzie aktywny w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 28 lipca 2023 r.; a w postępowaniu uzupełniającym na semestr pierwszy klasy I branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej w dniu 24 sierpnia 2023 r., zaś dla szkół dla dorosłych w dniu 25 sierpnia 2023 r.

Informacja o wolnych miejscach będzie sukcesywnie publikowana na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Kontakt w sprawach formularza oraz danych wynikowych: