Kategoria: Profilaktyka i bezpieczeństwo

2 lutego 2023

Bezpłatny portal „Diety NFZ”. Jak zdrowo odżywiać się?

Narodowy Fundusz Zdrowia, w celu zmiany postaw i nawyków żywieniowych, a w konsekwencji poprawy stanu zdrowia Polaków, udostępnia bezpłatny portal Diety NFZ: diety.nfz.gov.pl. Można tam znaleźć m.in. 10 planów żywieniowych opartych na diecie DASH, np.: Hashimoto, cukrzyca, senior, czy nadwaga i otyłość, a także plan żywieniowy dla rodziny. Jest możliwość indywidualnego doboru planu żywieniowego do […]

24 stycznia 2023

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli: Uzależnienia dzieci i młodzieży

Szanowni  Państwo Kuratorium Oświaty wraz ze Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach organizuje bezpłatne szkolenie dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych nt.: Uzależnienia dzieci i młodzieży. Szkolenie odbędzie się będzie w dniu 21.02.2023 r. w godz. 9.00-13.00. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie poniższego formularza on-line. W przedmiotowym szkoleniu może uczestniczyć 25 osób (1 nauczyciel z […]

11 stycznia 2023

Zaproszenie do udziału w konferencji: Młodzi w świecie realnym czy wirtualnym – rzeczywistość – ale która?

Panie/Panowie Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Nauczyciele, Pedagodzy, Psycholodzy, Rodzice Świętokrzyski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w wojewódzkiej konferencji Młodzi w świecie realnym czy wirtualnym –  rzeczywistość – ale która? Tematyka konferencji – adresowana jest do dyrektorów, nauczycieli pedagogów, psychologów szkół województwa świętokrzyskiego – jest podyktowana m.in. wynikami prowadzonego nadzoru pedagogicznego i dostrzeganymi zagrożeniami wynikającymi z uzależnień […]

7 czerwca 2022

Prośba o upowszechnienie informacji o ulotkach dotyczących szczepień przeciwko błonicy, krztuścowi, odrze, ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis), wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, a także COVID-19

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województw świętokrzyskiego, uprzejmie informuję, że Główny Inspektorat Sanitarny, działając na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym, zwrócił się z prośbą o pomoc w upowszechnieniu ulotek dotyczących tej tematyki wśród rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dodatkowo poniższych informacji. […]

3 czerwca 2022

Listy skierowane do dyrektorów i nauczycieli przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 roku

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 roku życia przeprowadziła ogólnopolskie badania nad problemem przestępczości seksualnej na szkodę dzieci poniżej lat 15 w latach 2017-2020, których wyniki zostały zaprezentowane w pierwszym Raporcie Komisji [https://pkdp.gov.pl/baza-wiedzy/raporty-komisji/]. Załączniki List do dyrektorów szkół Data: 2022-06-03, rozmiar: 65 KB List […]

20 maja 2022

XIX Świętokrzyskie Dni Profilaktyki dla młodzieży

19 maja 2022 r. w ramach XIX Świętokrzyskich Dni Profilaktyki w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach gościła młodzież VII, VIII klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego.

14 kwietnia 2022

Pismo Ministra Zdrowia do Rodziców i Opiekunów w sprawie obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

Ministerstwo Zdrowia działając na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym w ramach Programu Szczepień Ochronnych prosi Państwa dyrektorów szkół i placówek oświatowych o upowszechnienie listu do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych (w załączeniu) oraz dodatkowo poniższych informacji. Skuteczność tej formy działań profilaktycznych, jaką stanowią szczepienia […]

11 kwietnia 2022

Narzędzia edukacyjne opracowane w wyniku realizacji programu „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016–2020”

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że w wyniku realizacji programu polityki zdrowotnej  pn.: „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016–2020” pod kierownictwem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z krajowymi ekspertami z zakresu nauk z dziedzin stomatologicznych opracowane zostały narzędzia edukacyjne dostosowane do poszczególnych grup wiekowych, które szczególnie narażone są na choroby jamy […]

17 marca 2022

Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie zwiększenia udziału dzieci i młodzieży w systematycznych badaniach bilansowych wykonywanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie, pragnę Państwu przypomnieć, że wszystkie dzieci i młodzież w Polsce, do ukończenia 19 roku życia, mają prawo do bezpłatnej profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym do okresowych testów przesiewowych i kompleksowych bilansów zdrowia. U dzieci w wieku szkolnym wykonują je pielęgniarki albo higienistki szkolne (testy przesiewowe) oraz lekarze podstawowej opieki zdrowotnej […]

20 grudnia 2021

Informacja po konferencji dla dyrektorów szkół podstawowych „Szkoła bezpieczne miejsce – cyberbezpieczeństwo”

Z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Pana Kazimierza Mądzika w dniu 15 grudnia 2021 roku zorganizowana została konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych powiatów buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego na temat „Szkoła bezpieczne miejsce – cyberbezpieczeństwo” w formie zdalnej. Konferencja przygotowana we współpracy z: – Komendą Powiatową Policji w Busku – Zdroju, – Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa i Doskonalenia […]

6 grudnia 2021

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – biuletyn NFZ

Zachęcamy rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych do zapoznania się z biuletynem NFZ „Ze Zdrowiem”. Numer piąty magazynu jest poświęcony zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Piąty numer biuletynu Narodowego Funduszu Zdrowia „Ze Zdrowiem” został poświęcony zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Rodzice, nauczyciele i dyrektorzy znajdą w nim informacje dotyczące m.in.: wspierania rozwoju […]

14 września 2021

TańczMY w szkole

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. świętokrzyskiego, w załączeniu przekazuję: – podziękowania Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca szkołom, które w dniach 12 maja do 7 czerwca 2021 roku wzięły udział w ogólnopolskim badaniu ankietowym diagnozującym obecność zajęć tanecznych w polskich szkołach; – Raport z przeprowadzonego badania. Załączniki: Pismo do Dyrektorów szkół Raport z […]

21 kwietnia 2021

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – materiały edukacyjne

Zachęcamy uczniów i nauczycieli, aby podczas zajęć dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym korzystali z materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Są wśród nich m.in. animacje, filmy, krzyżówki, rebusy i gry. Materiały w przystępny i atrakcyjny sposób przybliżają najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego najważniejsze zasady bezpieczeństwa.

20 kwietnia 2021

Poradnik dla dzieci i młodzieży „Z psychiatrią na Ty”

Rzecznik Praw Pacjenta wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim, Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Nastoletniego Azylu opracował poradnik dla dzieci i młodzieży „Z psychiatrią na Ty”, który jest dostępny na stronie internetowej Rzecznika https://www.gov.pl/web/rpp/z-psychiatria-na-ty. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się bezpośrednio z Rzecznikiem Praw Pacjenta ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa; e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl; tel.: […]

8 marca 2021

Program NFZ „Dzieci – profilaktyka otyłości”

Światowa Organizacja Zdrowia WHO podaje, że dzieci w Polsce tyją najszybciej w Europie. W przypadku osób poniżej 20 roku życia z otyłością zmaga się 13% chłopców i 5% dziewczynek, natomiast nadwaga dotyczy 31% chłopców i 21% dziewcząt. Jak określić prawidłową masę ciała u dzieci? Jakie są czynniki rozwoju otyłości? Jakie działania profilaktyczne wdrożyć? Dowiesz się […]

24 lutego 2021

Program edukacyjno-profilaktyczny Ministerstwa Zdrowia w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół branżowych, technicznych, ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego Ministerstwo Zdrowia przekazało informacje o rozpoczęciu realizacji projektów wyłonionych w konkursie pn. „Profilaktyka próchnicy zębów dla młodzieży”, nr POWR.05.01.00-IP.05-00-017/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia.

23 lutego 2021

Klikam z głową – Poradnik dla rodziców i nauczycieli

Poradnik „Klikam z głową”, nie tylko opisuje zagrożenia czekające na użytkowników nowoczesnych technologii, ale również przedstawia sposoby reagowania na te zagrożenia. Materiały zawarte w publikacji są idealnym punktem wyjścia do rozmowy z dziećmi i młodzieżą oraz wypracowania tzw. dobrych praktyk.   Załączniki Poradnik – Klikam z głową Data: 2021-02-23, rozmiar: 3 MB

13 listopada 2020

Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa na platformach e-learningowych

Mając na uwadze obecną sytuację sanitarno – epidemiologiczną oraz zapewnienie wysokiego poziomu wiedzy o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży, kieleccy policjanci realizujący zadania z zakresu profilaktyki społecznej, dostosowali formę prowadzenia zajęć do trybu zdalnego, który jest obecnie stosowany w szkołach. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa na platformach e-learningowych wykorzystywanych podczas zdalnego nauczania […]

2 września 2020

Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów – poradnik MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, innymi resortami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, przygotowało poradnik „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Materiał to kompendium wiedzy na temat rozpoznawania sytuacji zagrożeń i reagowania na nie. Poradnik jest przeznaczony dla dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów. Zachęcamy […]

22 maja 2020

Materiały informacyjno-edukacyjne do wykorzystania przez szkoły i placówki w działalności wychowawczo-profilaktycznej

Państwo Dyrektorzy szkół i placówek w województwie świętokrzyskim Jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 jest profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. Z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej zostało zawarte Porozumienie o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży  z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantem Głównym […]