Kategoria: Profilaktyka i bezpieczeństwo

14 września 2021

TańczMY w szkole

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. świętokrzyskiego, w załączeniu przekazuję: – podziękowania Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca szkołom, które w dniach 12 maja do 7 czerwca 2021 roku wzięły udział w ogólnopolskim badaniu ankietowym diagnozującym obecność zajęć tanecznych w polskich szkołach; – Raport z przeprowadzonego badania. Załączniki: Pismo do Dyrektorów szkół Raport z […]

21 kwietnia 2021

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – materiały edukacyjne

Zachęcamy uczniów i nauczycieli, aby podczas zajęć dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym korzystali z materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Są wśród nich m.in. animacje, filmy, krzyżówki, rebusy i gry. Materiały w przystępny i atrakcyjny sposób przybliżają najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego najważniejsze zasady bezpieczeństwa.

20 kwietnia 2021

Poradnik dla dzieci i młodzieży „Z psychiatrią na Ty”

Rzecznik Praw Pacjenta wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim, Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Nastoletniego Azylu opracował poradnik dla dzieci i młodzieży „Z psychiatrią na Ty”, który jest dostępny na stronie internetowej Rzecznika https://www.gov.pl/web/rpp/z-psychiatria-na-ty. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się bezpośrednio z Rzecznikiem Praw Pacjenta ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa; e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl; tel.: […]

8 marca 2021

Program NFZ „Dzieci – profilaktyka otyłości”

Światowa Organizacja Zdrowia WHO podaje, że dzieci w Polsce tyją najszybciej w Europie. W przypadku osób poniżej 20 roku życia z otyłością zmaga się 13% chłopców i 5% dziewczynek, natomiast nadwaga dotyczy 31% chłopców i 21% dziewcząt. Jak określić prawidłową masę ciała u dzieci? Jakie są czynniki rozwoju otyłości? Jakie działania profilaktyczne wdrożyć? Dowiesz się […]

24 lutego 2021

Program edukacyjno-profilaktyczny Ministerstwa Zdrowia w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół branżowych, technicznych, ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego Ministerstwo Zdrowia przekazało informacje o rozpoczęciu realizacji projektów wyłonionych w konkursie pn. „Profilaktyka próchnicy zębów dla młodzieży”, nr POWR.05.01.00-IP.05-00-017/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia.

23 lutego 2021

Klikam z głową – Poradnik dla rodziców i nauczycieli

Poradnik „Klikam z głową”, nie tylko opisuje zagrożenia czekające na użytkowników nowoczesnych technologii, ale również przedstawia sposoby reagowania na te zagrożenia. Materiały zawarte w publikacji są idealnym punktem wyjścia do rozmowy z dziećmi i młodzieżą oraz wypracowania tzw. dobrych praktyk.   Załączniki Poradnik – Klikam z głową Data: 2021-02-23, rozmiar: 3 MB

13 listopada 2020

Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa na platformach e-learningowych

Mając na uwadze obecną sytuację sanitarno – epidemiologiczną oraz zapewnienie wysokiego poziomu wiedzy o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży, kieleccy policjanci realizujący zadania z zakresu profilaktyki społecznej, dostosowali formę prowadzenia zajęć do trybu zdalnego, który jest obecnie stosowany w szkołach. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa na platformach e-learningowych wykorzystywanych podczas zdalnego nauczania […]

2 września 2020

Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów – poradnik MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, innymi resortami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, przygotowało poradnik „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Materiał to kompendium wiedzy na temat rozpoznawania sytuacji zagrożeń i reagowania na nie. Poradnik jest przeznaczony dla dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów. Zachęcamy […]

22 maja 2020

Materiały informacyjno-edukacyjne do wykorzystania przez szkoły i placówki w działalności wychowawczo-profilaktycznej

Państwo Dyrektorzy szkół i placówek w województwie świętokrzyskim Jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 jest profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. Z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej zostało zawarte Porozumienie o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży  z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantem Głównym […]

10 marca 2020

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa

Dyrektorze, porozmawiaj z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania; wywieś w widocznym miejscu w szkole instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej; zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do […]

8 listopada 2019

Zaproszenie do kampanii „Nie hejtuję – reaguję”

Szanowni Państwo, dzisiejszy internet zalewany jest treściami, które mają znamiona mowy nienawiści, hejtu i cyberprzemocy. Obrażanie, znieważanie i ośmieszanie to stały krajobraz w komentarzach pod filmami, zdjęciami, postami, czy artykułami. Tymczasem powszechność hejtu i mowy nienawiści w sieci niosą za sobą konsekwencje nie tylko dla ofiar, ale także dla innych ich odbiorców, którzy oswajają się […]

21 października 2019

XIII EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „BEZPIECZEŃSTWO NA PIĄTKĘ”

„Olimpiada Bezpieczeństwa” jest akcją profilaktyczną organizowaną co roku dla uczniów klas piątych szkół podstawowych z woj. świętokrzyskiego. Jest to finał całorocznego konkursu „Bezpieczeństwo na Piątkę”. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach. Współorganizatorami ww. przedsięwzięcia są: Automobil Klub Kielecki, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Straż Graniczna Oddział w Kielcach, Komenda Miejska […]

21 października 2019

Komunikat w sprawie okresowych kontroli/sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w szkołach

Szanowni Państwo, przekazuję w załączeniu pismo Komendanta Państwowej Straży Pożarnej nr BZ-II-0739/6-3/19 z 2 października 2019 r., w sprawie okresowych kontroli/sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w szkołach i zwracam się z uprzejmą prośbą o analizę pisma oraz przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w budynkach oświatowych. Jednocześnie przypominam, że  sprawy bezpieczeństwa i higieny uczniów w szkole reguluje […]

2 października 2019

Poradnik dla dyrektorów szkół – Bezpieczna szkoła

Szanowni Państwo Zachęcam dyrektorów szkół i nauczycieli do zapoznania się z uaktualnionym poradnikiem „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Poradnik dostępny na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej .   Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik

13 września 2019

Poradnik dla dyrektorów szkół – Bezpieczna szkoła

Zachęcamy dyrektorów szkół i nauczycieli do zapoznania się z uaktualnionym poradnikiem „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Załączniki BEZPIECZNA SZKOŁA Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów Data: 2019-09-13, rozmiar: 2 MB

13 września 2019

Bezpieczny początek nowego roku szkolnego

Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, uregulowanie ustawowo zasad instalowania w szkołach i placówkach monitoringu wizyjnego, zapewnienie pomieszczeń umożliwiających uczniom bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków w szkole podstawowej – to tylko niektóre zmiany w zakresie bezpieczeństwa w szkole, które zaczęły funkcjonować w roku szkolnym 2019/2020. Załączniki […]

8 listopada 2018

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zabezpieczenia dzieci przed skutkami chorób zakaźnych

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych. W związku z powyższym kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się […]

6 listopada 2018

Szkolny System Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Myślę pozytywnie”. Modelowy Program Promocji i Profilaktyki dla szkół.

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Minister Edukacji Narodowej wyłonił w ramach konkursu  z Narodowego Programu Zdrowia realizatora zadania w zakresie zdrowia publicznego pn. Realizacja działań związanych z oceną skuteczności programu, w tym narzędzi edukacyjnych i profilaktycznych w szkołach i placówkach, które w 2017 r. brały udział w zadaniach realizowanych w ramach Szkolnego Systemu Wsparcia Zdrowia […]