30 marca 2022

Przekazywanie informacji o odbywaniu praktycznej nauki zawodu za granicą

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
techników i szkół branżowych
województwa świętokrzyskiego

Przypominam, że zgodnie z § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391) dyrektor szkoły zawierając umowę z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu, która organizowana będzie za granicą, przekazuje niezwłocznie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny informację o podmiocie, z którym została zawarta umowa, miejscu i terminie odbywania praktycznej nauki zawodu oraz liczbie uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu na podstawie tej umowy.

W celu ujednolicenia formy przekazywania powyższych informacji proszę dokonywać zgłoszenia wg wzoru dołączonego do niniejszego komunikatu.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Wzór informacji o praktycznej nauce zawodu za granicą
Data: 2022-11-02, typ pliku: DOCX, rozmiar: 14 KB