1 kwietnia 2022

Zarządzenie nr 130/2021 w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego w województwie świętokrzyskim na rok szkolny 2021/2022

Załączniki