8 lipca 2024

Ogólnopolska Integracja Rad Młodzieżowych z udziałem przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Kielcach

W dniu 4 lipca 2024 r. z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta Kielce w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się wydarzenie pn. Ogólnopolska Integracja Rad Młodzieżowych.

Wśród zaproszonych gości Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty reprezentowali:

  • Pani Grażyna Dekiel – Świętokrzyski Wicekurator Oświaty,
  • Pani Anna Obara – Dyrektor Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Kielcach,
  • Pan Marcin Stąpor – Wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach.

W spotkaniu oprócz radnych Młodzieżowej Rady Miasta Kielce wzięli udział także ich koledzy z innych miast, m.in. z Gdańska i Ostrowca Świętokrzyskiego. W pierwszej części, którą prowadził Pan Jędrzej Kleszcz, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Kielce, uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji Pana Łukasza Niewczasa, Zastępcy Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, na temat fonoholizmu (uzależnienia od telefonu i smartfona) oraz sposobów przeniesienia relacji z rzeczywistości wirtualnej do świata realnego.

Drugą część spotkania wypełnił panel dyskusyjny poświęcony prawom ucznia, który poprowadził Pan Wojciech Malec, Przewodniczący Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Edukacji Młodzieżowej Rady Miasta Kielce. Na pytania zadawane przez prowadzącego odpowiadali uczestnicy debaty, którymi byli:

  • Pan Marcin Stąpor – wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach,
  • Pani Anna Krystowska – psycholog w Zespole Szkół nr 3 w Kielcach,
  • Pan Mateusz Gudaniec – Radny Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

Poruszane w trakcie dyskusji kwestie dotyczyły przestrzegania praw ucznia, sposobów udzielania pomocy uczniom w przypadku, gdy ich prawa są łamane oraz pomysłów na metody poszerzania wiedzy na ich temat wśród uczniów.

Przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Kielcach obecni na sali podczas Ogólnopolskiej Integracji Rad Młodzieżowych
Panel dyskusyjny na temat praw ucznia z udziałem wizytatora Kuratorium Oświaty w Kielcach