19 lutego 2024

Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach na Konwencie Samorządów Uczniowskich

Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach z uczestnikami Kongersu Samorządów Uczniowskich

7 lutego 2024 r. w auli Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach odbył się Konwent Samorządów Uczniowskich z terenu miasta Kielce.

Organizatorami wydarzenia byli:

  • Młodzieżowa Rada Miasta Kielce,
  • Samorząd Studentów Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego,
  • Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica.

Spotkanie, które poprowadził Pan Jędrzej Kleszcz, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Kielce, było okazją do dyskusji młodzieży z kieleckich szkół średnich na temat pracy samorządów uczniowskich, praw ucznia i edukacji nieformalnej.

Gościem pierwszej części był Pan Marcin Chłodnicki, Zastępca Prezydenta Kielc, odpowiedzialny m.in. za edukację.

W części drugiej, panelu dyskusyjnym poprzedzonym spotkaniami warsztatowymi, jako zaproszeni goście, w charakterze prelegentów wzięli udział wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach Pani Joanna Adamus oraz Pan Marcin Stąpor.

W swojej prezentacji pn. „Kompetencje samorządów uczniowskich” Pan Marcin Stąpor przedstawił wynikające z obowiązujących przepisów prawa kompetencje w zakresie wyrażania przez samorządy uczniowskie opinii, udziału w pracach komisji, przeprowadzania konsultacji, działalności wolontariatu oraz składania wniosków w sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły. Pani Joanna Adamus w prezentacji pn. „Prawa i obowiązki ucznia” rozwinęła temat w oparciu o międzynarodowe i krajowe akty prawne oraz wewnętrzne szczegółowe zapisy dotyczące praw i obowiązków ucznia, które powinny być uregulowane w statutach szkół.

Po prelekcjach, w trakcie ożywionej dyskusji, uczniowie zadawali pytania przedstawicielom Kuratorium Oświaty w Kielcach dotyczące sytuacji, z którymi stykają się na co dzień w szkołach, zapisów znajdujących się w statutach oraz możliwości dochodzenia swoich praw, w szczególności o sposobach informowania instytucji w przypadku ich naruszenia. Na zakończenie goście i uczestnicy konwentu mieli okazję wysłuchać wystąpienia Pana Wojciecha Wolanina ze stowarzyszenia Kreatywne Klocki.

Konwent był także okazją do rozmów między opiekunami samorządów uczniowskich a wizytatorami  Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Medialne echa wydarzenia:

Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach z uczestnikami Kongersu Samorządów Uczniowskich
Pan Marcin Stąpor, Wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, w trakcie prezentacji
Pani Joanna Adamus, Wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, w trakcie prezentacji
Dyskusja z uczestnikami Kongersu Samorządów Uczniowskich