28 maja 2024

Podsumowanie III Turnieju Trzech Rakiet organizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024

Rakiety

W dniu 24 maja 2024 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach odbyło się uroczyste podsumowanie III Turnieju Trzech Rakiet.

W wydarzeniu udział wzięli:

 • Pan Piotr Łojek – Świętokrzyski Kurator Oświaty,
 • Pan Jan Nowak – Starosta Powiatu Kazimierskiego,
 • Pan Marek Olejarski – Wicestarosta Powiatu Kazimierskiego,
 • Pan Adam Bodzioch – Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka,
 • Pan Jacek Nowak – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach,
 • Pan Jacek Sambór – Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach,
 • Pan Przemysław Wolan – Prezes Federacji Speed – Ball Polska wraz z zawodnikami reprezentacji Polski w tej dyscyplinie,
 • Pan Przemysław Gruchała nauczyciel wychowania fizycznego wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Wiślicy – Mistrzami Polski w Speed – Ballu.

Świętokrzyski Kurator Oświaty Pan Piotr Łojek w swoim wystąpieniu wyraził uznanie i podziw dla wszystkich uczestników Turnieju, którym udało się przebrnąć przez każdy etap rozgrywek i zdobyć tytuł Mistrza Trzech Rakiet. Podkreślił przy tym jak ważne jest zaangażowanie nauczycieli w tego typu przedsięwzięciach i jakie ma to ogromne znaczenie dla uczniów, którzy mogą wspólnie z nimi brać w tym udział. Pogratulował zwycięzcom i zachęcił do dalszej aktywności, która powinna być dla każdego ucznia ważnym elementem codzienności. Na koniec przemówienia, Świętokrzyski Kurator Oświaty Pan Piotr Łojek, podziękował wszystkim współorganizatorom za pomoc w realizacji Turnieju. Słowa wdzięczności skierował także do zaproszonych gości, którzy również wsparli organizację przedsięwzięcia.

Po wystąpieniu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Pana Piotra Łojka głos zabrał Starosta Powiatu Kazimierskiego Pan Jan Nowak. On również pogratulował zawodnikom i złożył wyrazy uznania dla organizatorów Turnieju.

Słowa wdzięczności i serdeczne gratulacje dla zwycięzców przekazał także w swoim przemówieniu Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Pan Adam Bodzioch.

Po części oficjalnej nastąpiło uhonorowanie zwycięzców III Turnieju Trzech Rakiet. Dyplomy, puchary i nagrody najlepszym zawodnikom wręczali: Pan Piotr Łojek – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Pan Jan Nowak – Starosta Powiatu Kazimierskiego, Pan Marek Olejarski – Wicestarosta Powiatu Kazimierskiego oraz Pan Adam Bodzioch – Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

Nagrody otrzymali:

Gr. I Uczniowie

Dziewczęta:

I. Witkowska Zuzanna – Zespół Szkół nr 2 w Kielcach

II. Wiatkowska Magda – Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach

III. Gałecka Aleksandra – Zespół Szkół nr 3 w Kielcach

IV. Kozłowska Amelia – Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach

V. Kaczmarek Amelia – ZS nr 2 Włoszczowa

Chłopcy:

I. Stochmal Karol – Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach

II. Pięta Szymon – Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach – (ex aequo)

II. Masternak Mikołaj – Zespół Szkół nr 3 w Kielcach – (ex aequo)

III. Góral Karol – Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach

IV. Barański Filip – Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach

V. Syczuk Marcel – I Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju

Gr. II Nauczyciele/Pracownicy

Kobiety:

I. Drapejkowska Monika – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy – (ex aequo)

I. Mączyńska Agnieszka – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Busku –Zdroju – (ex aequo)

II. Jaszczyk Agnieszka – Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach

III. Raduszewska Renata -nauczyciel Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach

IV. Witkoś-Kłos Alicja – nauczyciel Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Opatowcu

V. Bucka Magdalena – nauczyciel LO im. M. Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej

Mężczyźni:

I. Caban Jakub – nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach

II. Mazur Tomasz – Szkoła Podstawowa im. J. Pawła II w Łopusznie

III. Soboń Karol – Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie

IV. Piątek Krzysztof – nauczyciel Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie

V. Jędraski Łukasz – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu

Podziękowanie za wsparcie w organizacji uroczystości podsumowania III Turnieju Trzech Rakiet skierowano do:

 • Pana Jacka Nowaka – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach,
 • Pana Jacka Sambóra – Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach,
 • Pana Jana Nowaka – Starosty Powiatu Kazimierskiego,
 • Pana Marka Olejarskiego – Wicestarosty Powiatu Kazimierskiego,
 • Pana Adama Bodziocha- Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka,
 • Pani Anny Mucha –Dyrektor ZDZ w Kazimierzy Wielkiej,
 • Pana Tomasza Olesińskiego – Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kielcach,
 • Opiekunów i nauczycieli wychowania fizycznego przybyłych wraz ze swoimi podopiecznymi zawodnikami na uroczystość podsumowania.

Podziękowanie otrzymał również sędzia główny rozgrywek Krzysztof Piątek.

Gościem specjalnym uroczystego podsumowania III Turnieju Trzech Rakiet był Pan Przemysław Wolan – Prezes Federacji Speed – Ball Polska wraz z zawodnikami reprezentacji Polski. Dzięki ich obecności uczestnicy uroczystości i zaproszeni goście mogli zobaczyć pokaz gry w Speed – Ball w wykonaniu dwóch zawodników kadry narodowej. Pokaz gry zademonstrowali także, pod okiem trenera Pana Przemysława Gruchały nauczyciela wychowania fizycznego z Wiślicy, uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Wiślicy. Po obejrzeniu pokazów, każdy z obecnych na sali mógł zagrać w Speed – Ball i zmierzyć się z najlepszymi. Swoich sił w grze spróbował m.in. Świętokrzyski Kurator Oświaty Pan Piotr Łojek. Wszyscy byli zafascynowani tą dyscypliną sportu, która nie jest jeszcze popularna, a którą z pewnością warto się zainteresować.

Szczególne podziękowania składamy zatem Panu Przemysławowi Wolanowi oraz Panu Przemysławowi Gruchale, dzięki którym mogliśmy poznać nową dyscyplinę sportu.

Zwycięzcom oraz wyróżnionym w III Turnieju Trzech Rakiet składamy serdeczne gratulacje.

Rakiety
Uczestnicy uroczystości podsumowania III Turnieju Trzech Rakiet (fot. Łukasz Gądzik)
Nagrody i podziękowania (fot. Łukasz Gądzik)
Współorganizatorzy Turnieju wraz z zaproszonymi gośćmi (fot. Łukasz Gądzik)
Puchary i dyplomy dla zwycięzców (fot. Łukasz Gądzik)
Zwyciężczynie Turnieju w kategorii dziewcząt wraz z zaproszonymi gośćmi (fot. Łukasz Gądzik)
Zwycięzcy Turnieju w kategorii chłopcy wraz z zaproszonymi gośćmi (fot. Łukasz Gądzik)
Zwyciężczynie Turnieju w kategorii kobiet wraz z zaproszonymi gośćmi (fot. Łukasz Gądzik)
Zwycięzcy Turnieju w kategorii mężczyzn wraz z zaproszonymi gośćmi (fot. Łukasz Gądzik)
Opiekunowie i nauczciele zawodników (fot. Łukasz Gądzik)
Świętokrzyski Kurator Oświaty podczas gry w Speed - Ball z reprezentantką Polski (fot. Łukasz Gądzik)
Pokaz gry w Speed - Ball (fot. Łukasz Gądzik)