Kategoria: Rok szkolny – kalendarium i wydarzenia

16 lipca 2018

Konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie nauczania w języku polskim w klasach 1–5 (dzieci w wieku od 6 do 11 lat) według programów nauczania obowiązujących w Szkołach Europejskich. Wymagania niezbędne związane ze… czytaj więcej

13 lipca 2018

Sukces absolwentów Zespołu Szkół w Połańcu w trakcie Międzynarodowych Targów Wynalazczości INTARG w Katowicach

Maciej Kowalski i Jakub Zyngier – absolwenci Zespołu Szkół w Połańcu – zaprezentowali zmodyfikowaną wersję projektu „Babcia w wannie, czyli system bezpiecznej kąpieli” w trakcie Międzynarodowych Targów Wynalazczości INTARG w Katowicach. Zdobyte wyróżnienia: trzecie miejsce w Polsce i tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu MŁODY WYNALAZCA, srebrny medal INTARG, złoty medal Politechniki w Bukareszcie… czytaj więcej

3 lipca 2018

Informacje wstępne o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r.

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2018 roku przystąpiło 247 840 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2018 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego: w części ustnej z (a) języka polskiego oraz… czytaj więcej

21 czerwca 2018

Życzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/​2018

Wakacje 2018

Pani Wojewodo Panie Marszałku Województwa Świętokrzyskiego Panie, Panowie Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie Mija kolejny rok szkolny. Rok pełen ważnych wydarzeń, interesujących inicjatyw, czas wytężonej nauki i pracy. Odbyło się szereg uroczystości związanych z jubileuszami szkół, świętem patrona, nadaniem imienia, ważnych rocznic… czytaj więcej

19 czerwca 2018

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2018

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała dziś wstępne informacje o wynikach tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Egzamin gimnazjalny przeprowadzony był od 18 do 20 kwietnia 2018 r. i przystąpiło do niego około 344 000 spośród około 351 000 uczniów III klas gimnazjum (ok. 98%). Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu gimnazjaliści opanowali… czytaj więcej

13 czerwca 2018

Zaproszenie na wojewódzkie zakończenie roku szkolnego 2017/​2018

…nauka prowadzi nas do zrozumienia tego, jaki jest świat, a nie tego, jaki chcielibyśmy, by był… Carl  Sagan Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie oraz Przyjaciele świętokrzyskiej oświaty Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/​​2018 w województwie świętokrzyskim odbędzie się  22 czerwca 2018 r. o godzinie… czytaj więcej

5 czerwca 2018

4,6 mln uczniów zostanie objętych programem „Dobry start”

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie… czytaj więcej

1 czerwca 2018

Życzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Dziecka

Dzień Dziecka

„Tam, gdzie nie ma dzieci brakuje kawałka nieba” A.C. Swinburne Drodzy Uczniowie i Wychowankowie szkół, przedszkoli i placówek województwa świętokrzyskiego Z okazji Dnia Dziecka, wszystkim dzieciom – zarówno najmłodszym, jak i tym nieco starszym – składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i optymizmu na każdy dzień. Życzę, aby każdy Wasz dzień… czytaj więcej

29 maja 2018

Nabór do reaktywowanego Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Po kilkunastoletniej przerwie we wrześniu 2018 roku reaktywowane zostanie Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. 1 czerwca br. rozpocznie się rekrutacja do dwóch klas pierwszych kształcących przyszłych specjalistów branży żeglugowej. Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji dostepne na stronie: http://​tzs​.edu​.pl

19 maja 2018

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców o rekrutacji na rok szkolny 2019/​2020

Minister Anna Zalewska skierowała dziś do rodziców i opiekunów uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum list dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/​​2020. Załączniki List Minister Edukacji Narodowej do rodziców o rekrutacji na rok szkolny 2019/​​2020 Data: 2018-​​05-​​19, rozmiar: 491 KB… czytaj więcej

27 kwietnia 2018

26 kwietnia 2018 Zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej wydatków na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – informacja MEN

W 2018 roku obowiązywać będzie dodatkowy nowy rozdział klasyfikacji budżetowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie. To konsekwencja znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U. z 2018 r.… czytaj więcej

24 kwietnia 2018

Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2018 roku

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że w tym roku główna sesja egzaminu maturalnego będzie przeprowadzana w dniach od 4 do 25 maja. W terminach od 4 do 23 maja br. będzie odbywała się część pisemna. Część ustna została zaplanowana od 5 do 25 maja, z zastrzeżeniem że część ustna egzaminu z… czytaj więcej

19 kwietnia 2018

Informacja dyrektora CKE dotycząca nieprawdziwych doniesień medialnych na temat egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego

W związku z nieprawdziwymi informacjami, jakie pojawiły się na jednym z portali społecznościowych, dotyczących zamiaru „anulowania przez CKE egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego”, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuję, że informacje te są nieprawdziwe.… czytaj więcej

18 kwietnia 2018

4 maja 2018 dniem wolnym od pracy w Kuratorium Oświaty w Kielcach

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej Kuratorium Oświaty w Kielcach będzie nieczynne. W zamian za dzień wolny… czytaj więcej

5 kwietnia 2018

Organizacja publicznych szkół i publicznych przedszkoli – nowelizacja rozporządzenia podpisana

Dziś, 4 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.… czytaj więcej

27 marca 2018

Podwyżki dla nauczycieli od 1 kwietnia – podpisane rozporządzenie

Wczoraj, 26 marca br. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Dokument skierowano do publikacji, wchodzi on w życie 1 kwietnia br. Zgodnie z przepisami  ustawy Karta Nauczyciela, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po… czytaj więcej