Kategoria: Rok szkolny – kalendarium i wydarzenia

20 kwietnia 2021

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego oraz eksternistycznych. Załączniki Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. Data: 2021-04-20, rozmiar: 1 MB

12 kwietnia 2021

Konkursy na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) i w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I)

W związku z niewyłonieniem kandydatów na część stanowisk, o których mowa w Zarządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) i w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) oraz regulaminu działania tej komisji z dnia 5 marca 2021 r., przeprowadzony zostanie […]

1 kwietnia 2021

Alarm smogowy

Podstawa prawna Art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031 z późn. zm.) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia […]

31 marca 2021

Praca dla nauczyciela języka polskiego na stanowisku nauczyciela konsultanta w Polonijnym Centrum Nauczycielskim

Polonijne Centrum Nauczycielskie działające w strukturach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą poszukuje do pracy na pełnym etacie nauczyciela języka polskiego na stanowisko nauczyciela konsultanta. W zakresie obowiązków przewidziane jest wsparcie merytoryczne i metodyczne nauczycieli szkół polskich za granicą i szkół polonijnych, prowadzenie szkoleń on-line i stacjonarnych zarówno w kraju jak i za granicą. Szczegóły […]

30 marca 2021

Informatory o egzaminie maturalnym w Formule 2023

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023. Materiały zawierają m.in.: opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów, zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami, przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami. Informatory stanowią jedyne wiarygodne źródło informacji o egzaminie maturalnym w Formule 2023 […]

17 marca 2021

Rozpoczął się próbny egzamin ósmoklasisty

Dziś, 17 marca rozpoczęły się próbne egzaminy ósmoklasisty, które potrwają do 19 marca. Od godz. 9:00 uczniowie mierzyli się z zadaniami z języka polskiego. W czwartek – egzamin z matematyki, a w piątek – z wybranego języka obcego. Materiały do przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego z systemu informatycznego pobrało 88 proc. szkół podstawowych. Wiele z […]

16 marca 2021

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE POZIOM 2 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu   INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 16.03.2021 r. godz. 9.30 Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 9.30 dnia 16.03.2021 r. do godz. 24.00 […]

4 marca 2021

Rozpoczęły się egzaminy próbne w szkołach

Dziś, 3 marca rozpoczęły się próbne egzaminy maturalne, które potrwają do 16 marca. Rano maturzyści mierzyli się zadaniami z języka polskiego, po godzinie 14:00 z języka łacińskiego i kultury antycznej oraz języka mniejszości narodowej. Do południa maturzyści pobrali ze strony CKE prawie 16 tys. arkuszy. Załączniki PREZENTACJA MEiN i CKE Data: 2021-03-04, rozmiar: 1 MB

18 lutego 2021

Od 17 do 19 marca tzw. próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić testy diagnostyczne od 17 do 19 marca br. Przedstawiamy szczegółowy harmonogram.

18 lutego 2021

Od 3 do 16 marca tzw. próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny od 3 do 16 marca br., zgodnie z harmonogramem, który przedstawiamy poniżej.

12 lutego 2021

Edukacja dla wszystkich – kompleksowa pomoc dla każdego dziecka, ucznia i jego rodziny

Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad nową, lepszą formułą wsparcia dziecka, ucznia – szczególnie z niepełnosprawnością i jego rodziny. Przyświeca nam idea, aby każde dziecko miało zagwarantowaną pomoc, w tym psychologiczno-pedagogiczną dostosowaną do jego potrzeb. Wśród naszych propozycji ważną rolę odgrywają poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki specjalne. Nie ma planów ich likwidacji. Stawiamy sobie 3 cele: […]

28 stycznia 2021

Egzamin maturalny i ósmoklasisty w 2021 roku – vademecum nauczyciela

Wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji zachęcamy nauczycieli do zapoznania się z zeszytami przedmiotowymi dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. To kompendium wiedzy na temat zmian w wymaganiach egzaminacyjnych oraz praktyczne wskazówki jak zastosować te zmiany w codziennej pracy. Zachęcamy do korzystania z materiałów!

21 grudnia 2020

Życzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

„Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej, Stało się – między ludzi wszedł Mistrz – Wiekuisty” Autor: Cyprian Kamil Norwid, Rzecz o wolności słowa Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy szkół i placówek oświatowych, Rodzice, Drodzy Uczniowie, Pracownicy samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego Boże Narodzenie to taki piękny i wyjątkowy czas, w którym spotkanie z drugim człowiekiem nabiera niezwykłego […]

16 grudnia 2020

Wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym – rozporządzenie podpisane

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach: ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r., zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego – to główne kwestie, które zawiera rozporządzenie podpisane dziś, 16 grudnia br., przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Załączniki […]

14 grudnia 2020

Ogłoszenie o możliwości przekazania zbędnych/zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego

Kuratorium Oświaty w Kielcach informuje, że posiada zbędne/zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania lub darowizny na pisemny wniosek zainteresowanych podmiotów określonych w § 38 ust. 1 i 2 lub 39 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego […]

23 listopada 2020

Prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych – zachęcamy do udziału

20 listopada br. rozpoczynamy prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu maturalnego oraz egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021. Wszystkie nadesłane uwagi zostaną przekazane zespołom, które w kolejnym etapie prac dokonają analizy propozycji i zmodyfikują projekt. Na merytoryczne opinie czekamy do 27 listopada. Prekonsultacje to efekt zmiany w egzaminach ósmoklasisty i maturalnym, które w roku szkolnym […]

19 listopada 2020

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r.

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Mamy opracowaną propozycję wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, którą chcemy teraz poddać publicznej dyskusji. Zmianie powinny ulec również arkusze egzaminacyjne, chcemy pokazać na czym te zmiany […]