Kategoria: Rok szkolny – kalendarium i wydarzenia

25 czerwca 2021

Życzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na zakończenie roku szkolnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty Drodzy Uczniowie i Rodzice Za nami rok trudnej, wytężonej nauki i pracy, rok, który wymagał od wszystkich wytrwałości i szczególnego zaangażowania. Rozdanie świadectw to szczególny dzień podsumowania wspaniałych osiągnięć w nauce, sporcie i konkursach artystycznych.

7 czerwca 2021

Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo – nowelizacja przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym

1 czerwca br. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Najważniejsze z wprowadzonych zmian to: ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia, zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych, nałożenie obowiązku zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego oraz uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach […]

20 maja 2021

Konkursy na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej Bruksela I oraz w Szkole Europejskiej Luksemburg I

Minister Edukacji i Nauki ogłasza konkursy na stanowiska: nauczyciela informatyki i matematyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat) nauczyciela geografii w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat) nauczyciela ekonomii w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat) nauczyciela fizyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg […]

4 maja 2021

Pierwszy dzień egzaminu maturalnego 2021

Około 271 tys. tegorocznych absolwentów liceum i technikum przystąpiło dziś, 4 maja do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Natomiast od godz. 14:00 egzamin pisały osoby, które zdecydowały się na język łaciński i kulturę antyczną na poziomie rozszerzonym. To pierwsze egzaminy w sesji majowej egzaminu maturalnego, który będzie trwał do 20 maja. To […]

22 kwietnia 2021

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023

Egzaminy zewnętrzne w 2022 r. przeprowadzane na takich samych zasadach jak egzaminy w 2021 r. oraz rezygnacja z progu zdawalności na egzaminie maturalnym z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w 2023 – to najważniejsze rozwiązania ogłoszone dziś, 21 kwietnia przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

20 kwietnia 2021

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego oraz eksternistycznych. Załączniki Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. Data: 2021-04-20, rozmiar: 1 MB

12 kwietnia 2021

Konkursy na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) i w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I)

W związku z niewyłonieniem kandydatów na część stanowisk, o których mowa w Zarządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) i w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) oraz regulaminu działania tej komisji z dnia 5 marca 2021 r., przeprowadzony zostanie […]

1 kwietnia 2021

Alarm smogowy

Podstawa prawna Art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031 z późn. zm.) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia […]

31 marca 2021

Praca dla nauczyciela języka polskiego na stanowisku nauczyciela konsultanta w Polonijnym Centrum Nauczycielskim

Polonijne Centrum Nauczycielskie działające w strukturach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą poszukuje do pracy na pełnym etacie nauczyciela języka polskiego na stanowisko nauczyciela konsultanta. W zakresie obowiązków przewidziane jest wsparcie merytoryczne i metodyczne nauczycieli szkół polskich za granicą i szkół polonijnych, prowadzenie szkoleń on-line i stacjonarnych zarówno w kraju jak i za granicą. Szczegóły […]

30 marca 2021

Informatory o egzaminie maturalnym w Formule 2023

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023. Materiały zawierają m.in.: opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów, zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami, przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami. Informatory stanowią jedyne wiarygodne źródło informacji o egzaminie maturalnym w Formule 2023 […]

17 marca 2021

Rozpoczął się próbny egzamin ósmoklasisty

Dziś, 17 marca rozpoczęły się próbne egzaminy ósmoklasisty, które potrwają do 19 marca. Od godz. 9:00 uczniowie mierzyli się z zadaniami z języka polskiego. W czwartek – egzamin z matematyki, a w piątek – z wybranego języka obcego. Materiały do przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego z systemu informatycznego pobrało 88 proc. szkół podstawowych. Wiele z […]

16 marca 2021

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE POZIOM 2 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu   INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 16.03.2021 r. godz. 9.30 Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 9.30 dnia 16.03.2021 r. do godz. 24.00 […]

4 marca 2021

Rozpoczęły się egzaminy próbne w szkołach

Dziś, 3 marca rozpoczęły się próbne egzaminy maturalne, które potrwają do 16 marca. Rano maturzyści mierzyli się zadaniami z języka polskiego, po godzinie 14:00 z języka łacińskiego i kultury antycznej oraz języka mniejszości narodowej. Do południa maturzyści pobrali ze strony CKE prawie 16 tys. arkuszy. Załączniki PREZENTACJA MEiN i CKE Data: 2021-03-04, rozmiar: 1 MB

18 lutego 2021

Od 17 do 19 marca tzw. próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić testy diagnostyczne od 17 do 19 marca br. Przedstawiamy szczegółowy harmonogram.

18 lutego 2021

Od 3 do 16 marca tzw. próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny od 3 do 16 marca br., zgodnie z harmonogramem, który przedstawiamy poniżej.

12 lutego 2021

Edukacja dla wszystkich – kompleksowa pomoc dla każdego dziecka, ucznia i jego rodziny

Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad nową, lepszą formułą wsparcia dziecka, ucznia – szczególnie z niepełnosprawnością i jego rodziny. Przyświeca nam idea, aby każde dziecko miało zagwarantowaną pomoc, w tym psychologiczno-pedagogiczną dostosowaną do jego potrzeb. Wśród naszych propozycji ważną rolę odgrywają poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki specjalne. Nie ma planów ich likwidacji. Stawiamy sobie 3 cele: […]

28 stycznia 2021

Egzamin maturalny i ósmoklasisty w 2021 roku – vademecum nauczyciela

Wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji zachęcamy nauczycieli do zapoznania się z zeszytami przedmiotowymi dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. To kompendium wiedzy na temat zmian w wymaganiach egzaminacyjnych oraz praktyczne wskazówki jak zastosować te zmiany w codziennej pracy. Zachęcamy do korzystania z materiałów!