19 lutego 2024

Zaproszenie do czynnego udziału w wojewódzkich obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca 2024 roku

Zaprasza się Szkolne Poczty Sztandarowe oraz uczniów szkół, nauczycieli i rodziców do czynnego udziału w wojewódzkich obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Harmonogram uroczystości Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca 2024 roku

  9.00   Zapalenie zniczy w miejscach poświęconych pamięci Żołnierzy Wyklętych.

10.00   Cmentarz Kielce – Piaski:

Złożenie kwiatów przed pomnikiem poświęconym pamięci żołnierzy AK, NSZ, WiN pomordowanych przez Urząd Bezpieczeństwa w Więzieniu Kieleckim.

16.30  Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed ścianą straceń w byłym Więzieniu Kieleckim.

17.00  Pomnik Armii Krajowej

(zaproszenie do czynnego uczestnictwa Szkolnych Pocztów Sztandarowych)

  • Wciągnięcie Flagi Narodowej na maszt, odegranie Hymnu Państwowego;
  • Wystąpienie Naczelnika Delegatury IPN w Kielcach;
  • Apel Pamięci;
  • Salwa honorowa;
  • Ceremonia złożenia wieńców i wiązanek;
  • Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego;