29 stycznia 2024

Ceremoniał szkolny

Szanowni Państwo,
opiekunowie pocztów sztandarowych
z województwa świętokrzyskiego

Ceremoniał szkolny jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących norm zachowania się w czasie świąt państwowych i uroczystości szkolnych. Opisuje symbole szkoły i formy celebracji sztandaru. Stanowi on integralną część z przyjętą tradycją szkolną oraz harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.

Główną rolą ceremoniału jest m. in. wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym, kształtowanie właściwej postawy, która wyraża się przez szacunek dla symboli narodowych
i szkolnych. Sztandar szkolny kształtuje w uczniach postawy patriotyczne i uczy szacunku do tradycji narodu polskiego i jego symboli. Dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski -Narodu – Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.

Aby obchody świąt państwowych i szkolnych przebiegały z należytą czcią i honorem w załącznikach znajdziecie Państwo propozycję ceremoniału szkolnego, prezentację dotyczącą zasad funkcjonowania pocztu sztandarowego m. in. skład pocztu, zasady bezpieczeństwa
w marszu, zasady obchodzenia się ze sztandarem, postawa, ubiór i wygląd pocztu, błędy w wystąpieniach pocztu oraz film instruktażowy pt. „Musztra pocztu sztandarowego”.  Materiały o których mowa powyżej opracował Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich.

Film – Musztra pocztu sztandarowego

Załączniki

projekt ceremoniału dla szkół
Data: 2024-01-29, typ pliku: PDF, rozmiar: 417 KB
prezentacja poczty sztandarowe
Data: 2024-01-29, typ pliku: PDF, rozmiar: 2 MB