4 grudnia 2023

Seminaria upowszechniające „Model Dostępnej Szkoły”.

Fundacja Fundusz Współpracy i Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w seminariach upowszechniających „Model Dostępnej Szkoły”.
Podczas seminariów przedstawiony zostanie innowacyjny Model Dostępnej Szkoły, promujący równość dostępu do edukacji. Uczestnicy zapoznają się z doświadczeniami grantobiorców, którzy wdrożyli w swoich szkołach Model, a także porozmawiają o możliwościach wykorzystania Modelu w procesie osiągania pełnej dostępności w edukacji i poza nią.
Seminaria przeznaczone są dla:
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami,
 • przedstawicieli samorządów,
 • przedstawicieli placówek oświatowych,
 • przedstawicieli uczelni wyższych,
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych,
 • przedstawicieli wszelkich podmiotów zainteresowanych podnoszeniem dostępności edukacji.
Seminaria realizowane są w ramach projektu „Dostępna Szkoła”.
Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus.
Seminaria realizowane są w formie stacjonarnej, wedle poniższego harmonogramu:
 • Olsztyn – 05.12.2023, godzina 09:30 – 15:30
 • Bydgoszcz – 06.12.2023, godzina 09:30 – 15:30
 • Łódź – 07.12.2023, godzina 09:30 – 15:30
 • Kraków – 11.12.2023, godzina 09:30 – 15:30
 • Kielce – 12.12.2023, godzina 09:30 – 15:30
 • Katowice – 14.12.2023, godzina 09:30 – 15:30
 • Opole – 15.12.2023, godzina 09:30 – 15:30
 • Białystok – 21.12.2023, godzina 09:30 – 15:30
Udział w seminariach jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie. Dojazd we własnym zakresie. Liczba miejsc jest ograniczona.
Zgłoszeniem do wzięcia udziału w seminarium jest wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego:
Więcej informacji na temat seminariów udziela: