12 października 2023

Honorowy Profesor Oświaty w roku 2023

Uprzejmie informuję, że w 2023 r. tytuł Honorowego Profesora Oświaty otrzymały Panie:

  1. Halina Bętkowska – dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 34 w Kielcach;
  2. Bożena Kaczor – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie;
  3. Lidia Mergalska – nauczycielka religii i wychowania do życia w rodzinie ze Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Starachowicach.